Jump to content

VU+ ZERO 4K


b4mbus

Recommended Posts

Witam, pobrałem i zainstalowałem właśnie image (Graterlia_OS_VUPlus_Zero4K.tar.gz) jednak po pierwszej konfiguracji nie udaje mi się pobrać aktualizacji ani przez console ani przez image.

Próba konfiguracji połączenia sieciowego przy zmianie na WLAN dopiero po restarcie urządzenia ładują się poprawnie - każda zmiana np. z DNS ON na DNS OFF podniesie interfejs dopiero po restarcie urządzenia.

Pobieranie piconów również kończy się fiaskiem... 

login as: root
root@192.168.0.68's password:
Last login: Thu Jan 1 01:03:23 1970 from 192.168.0.24

   ________       __        .__ .__.
  / _____/___________ _/ |_ ___________| | |__|____
  /  \ __\_ __ \__ \\  __\/ __ \_ __ \ | | \__ \
  \  \_\ \ | \// __ \| | \ ___/| | \/ |_| |/ __ \_
  \______ /__| (____ /__| \___ >__| |____/__(____ /
      \/      \/     \/          \/

 +--------------------------------------------------------+
 Enigma2 software has been detected.
 The selected Enigma2 GUI language is pl_PL.
 We recommend setting the pl_PL language for the|
 Operating System. To do this delete '#' from line
 #LANG=pl_PL in file /etc/locale.conf.
 Remember to re-generate LOCALE (locale-gen in teminal)
 after the change and login again.
 +--------------------------------------------------------+
GraterliaOS:~# opkg update
Downloading http://repository.graterlia.tv/all/Packages.gz.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/Packages.gz.
Collected errors:
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/all/Packages.gz headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/Packages.gz headers: Couldn't resolve host name.
GraterliaOS:~# opkg upgrade
Upgrading libsigc++ from 2.10.2 to 2.10.3 on root.
Upgrading libsigc++ (2.10.3) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/libsigc++_2.10.3_armv7h.ipk.
Upgrading openssl from 1.1.1f to 1.1.1g on root.
Upgrading openssl (1.1.1g) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/openssl_1.1.1g_armv7h.ipk.
Upgrading python-zopeinterface from 4.7.2 to 5.1.0 on root.
Upgrading python-zopeinterface (5.1.0) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/python-zopeinterface_5.1.0_armv7h.ipk.
Upgrading tzdata from 2019c to 2020a on root.
Upgrading tzdata (2020a) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/all/tzdata_2020a_all.ipk.
Upgrading python from 2.7.17-1 to 2.7.18-1 on root.
Upgrading python (2.7.18) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/python_2.7.18-1_armv7h.ipk.
Upgrading enigma2-plugin-openwebif from 1.3.8-9 to 1.3.8-10 on root.
Upgrading enigma2-plugin-openwebif (1.3.8) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/all/enigma2-plugin-openwebif_1.3.8-10_all.ipk.
Upgrading iproute2 from 5.5.0 to 5.6.0 on root.
Upgrading iproute2 (5.6.0) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/iproute2_5.6.0_armv7h.ipk.
Upgrading python-twisted from 19.10.0 to 20.3.0 on root.
Upgrading python-twisted (20.3.0) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/python-twisted_20.3.0_armv7h.ipk.
Upgrading licenses from 20200121 to 20200427 on root.
Upgrading licenses (20200427) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/all/licenses_20200427_all.ipk.
Upgrading tuxbox from 20200321 to 20200425 on root.
Upgrading tuxbox (20200425) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/all/tuxbox_20200425_all.ipk.
Upgrading curl from 7.69.1 to 7.70.0 on root.
Upgrading curl-libs (7.70.0) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/curl-libs_7.70.0_armv7h.ipk.
Upgrading curl (7.70.0) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/curl_7.70.0_armv7h.ipk.
Upgrading curl-libs from 7.69.1 to 7.70.0 on root.
Upgrading curl-libs (7.70.0) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/curl-libs_7.70.0_armv7h.ipk.
Upgrading iputils from s20190709 to s20190709-1 on root.
Upgrading iputils (s20190709) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/iputils_s20190709-1_armv7h.ipk.
Upgrading gawk from 5.0.1 to 5.1.0 on root.
Upgrading gawk (5.1.0) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/gawk_5.1.0_armv7h.ipk.
Upgrading dhcpcd from 8.1.6 to 9.0.2 on root.
Upgrading dhcpcd (9.0.2) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/dhcpcd_9.0.2_armv7h.ipk.
Upgrading iana-etc from 20200311 to 20200428 on root.
Upgrading iana-etc (20200428) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/all/iana-etc_20200428_all.ipk.
Upgrading elfutils-libelf from 0.178 to 0.179 on root.
Upgrading elfutils-libelf (0.179) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/elfutils-libelf_0.179_armv7h.ipk.
Upgrading libtirpc from 1.2.5 to 1.2.6 on root.
Upgrading libtirpc (1.2.6) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/libtirpc_1.2.6_armv7h.ipk.
Upgrading python-cryptography from 2.8-1 to 2.9.2 on root.
Upgrading python-cryptography (2.9.2) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/python-cryptography_2.9.2_armv7h.ipk.
Upgrading gosbase from 1.0.44 to 1.0.45 on root.
Upgrading bzip2 (1.0.8) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/bzip2_1.0.8_armv7h.ipk.
Upgrading gosbase (1.0.45) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/all/gosbase_1.0.45_all.ipk.
Upgrading xz-libs from 5.2.4 to 5.2.5 on root.
Upgrading xz-libs (5.2.5) on root.
Downloading http://repository.graterlia.tv/armv7h/xz-libs_5.2.5_armv7h.ipk.
Collected errors:
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/libsigc++_2.10.3_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download libsigc++. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/openssl_1.1.1g_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download openssl. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/python-zopeinterface_5.1.0_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download python-zopeinterface. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/all/tzdata_2020a_all.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download tzdata. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/python_2.7.18-1_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download python. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/all/enigma2-plugin-openwebif_1.3.8-10_all.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download enigma2-plugin-openwebif. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/iproute2_5.6.0_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download iproute2. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/python-twisted_20.3.0_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download python-twisted. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/all/licenses_20200427_all.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download licenses. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/all/tuxbox_20200425_all.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download tuxbox. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/curl-libs_7.70.0_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download curl-libs. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/curl_7.70.0_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download curl. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/curl-libs_7.70.0_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download curl-libs. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/iputils_s20190709-1_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download iputils. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/gawk_5.1.0_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download gawk. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/dhcpcd_9.0.2_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download dhcpcd. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/all/iana-etc_20200428_all.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download iana-etc. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/elfutils-libelf_0.179_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download elfutils-libelf. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/libtirpc_1.2.6_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download libtirpc. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/python-cryptography_2.9.2_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download python-cryptography. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/bzip2_1.0.8_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download bzip2. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/all/gosbase_1.0.45_all.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download gosbase. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_validate_cached_file: Failed to download http://repository.graterlia.tv/armv7h/xz-libs_5.2.5_armv7h.ipk headers: Couldn't resolve host name.
 * opkg_install_pkg: Failed to download xz-libs. Perhaps you need to run 'opkg update'?
GraterliaOS:~#

Gdzie robię błąd ? 

Link to comment
Share on other sites

8 godzin temu, 314TeR napisał:

Błędy sugerowały by, że dekoder NIE otrzymuje poprawnie adresu serwera DNS. Sprawdź ponownie konfigurację ustawień sieciowych.

Czy na LAN też jest taki problem?

Witam, zmieniłem interfejs na LAN i udało się poprawnie pobrać aktualizację.

Oba interfejsy konfiguruję przy wyłączonym DHCP - serwery DNS podaję ręcznie, nie wiem skąd błąd.

Dziękuję. 

Link to comment
Share on other sites

Po przeprowadzonej aktualizacji przy internecie podłączonym po LAN zmiana ustawień na WLAN - restart urządzenia i wszystko działa prawidłowo.

Nie wiem czy problem był w czystej instalacji ? nie wprowadzałem zmian aktualnie jeżeli chodzi o konfigurację WLAN i ruszyło... 

Korci mnie by sprawdzić ponownie od gołego systemu. 

Póki co dziękuje ! Zgłoszę się gdy coś uda mi się sprawdzić.

Link to comment
Share on other sites

Ok po kilku restartach sieci przestały działać. 

Posiadam kartę RT5370, mimo tego, że w ustawieniach zrobię interfejs WLAN - ON, DHCP - ON zapisze ustawienia i dostanę informacje o restarcie sieci i konfiguracji prawidłowej - sieć nie działa. Brak połączenia, nie chce pobrać IP - zero współpracy. 

Zmiana DHCP - OFF i ustawienie wszystkiego ręcznie również nie daje poprawnego połączenia. 

Gdzie w sofcie można sprawdzić ustawienia sieciowe zapisane ? można to edytować ręcznie ? 

W ustawieniach rutera widać, jakby karta chciała się łączyć po IPv6? 

image.png.a393ca7c2923c0e8e778b3e52fade1aa.png

 

Edited by b4mbus
Link to comment
Share on other sites

Czy po uruchomieniu karty WiFi wyłączyłeś kartę LAN?
Enigma2 nie bardzo lubi pracę z dwiema kartami na raz. LAN traktuje jako priorytet. Nawet jak włączysz WiFi. Musisz ręcznie wyłączyć LAN.

Link to comment
Share on other sites

1 minutę temu, tux napisał:

Czy po uruchomieniu karty WiFi wyłączyłeś kartę LAN?

Tak jeżeli miałem aktywną kartę LAN to przełączając na WLAN system informuje i prosi potwierdzić, że wyłączy teraz drugi interfejs. 

Link to comment
Share on other sites

Ok sieć wydaje się być ogarnięta - zauważyłem, że każda operacja na ustawieniach i interfejsach wymaga restartu odbiornika - nie wiem czy taki był zamysł ale póki co wydaje się być ok. 

Mam teraz drugie pytanie - chodzi o dysk HDD - oczywiście dysk został podłączony i ręcznie w consoli przypisany do /media/hdd - pytanie brzmi czy nie ma szansy na opcję w menu do montowania i inicjalizacji dysku ? lub by system automatycznie przypisywał /hdd lub /media/hdd do połączonego dysku twardego ?

Link to comment
Share on other sites

Graterlia OS to System Operacyjny.
Wystarczy, że w terminalu dokonasz partycjonowania, formatowania dysku a na końcu poprawisz odpowiednio plik /etc/fstab.

Jeżeli jest to zbyt trudne dla danej osoby może w terminalu wydać polecnie:

prepare_drive

 

Link to comment
Share on other sites

W dniu 5.05.2020 o 17:32, b4mbus napisał:

(...) by system automatycznie przypisywał /hdd lub /media/hdd do połączonego dysku twardego ?

Zgodnie z /etc/fstab do /media/hdd przypisywany jest dysk identyfikowany jako LABEL=records

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...