Jump to content

Kompilacja Duckbox-Developers - błędy dla 5800


kernel

Recommended Posts

Witam wszystkich 8)

 

Próbuję kompilować sobie Duckbox-Developers wg tego opisu: http://forum.xunil.pl/index.php/topic,2537.0.html - mam trochę wolnego czasu, może bym sobie coś popisał :)

 

Niestety trafiam na zgrzyt:

 

[ ! -f /root/Archive/stlinux24-host-u-boot-tools-1.3.1_stm24-9.i386.rpm ] && \
(cd /root/Archive &&  wget --progress=bar ftp://ftp.stlinux.com/pub/stlinux/2.4/updates/RPMS/host/stlinux24-host-u-boot-tools-1.3.1_stm24-9.i386.rpm) || true
--2016-04-04 16:02:23--  ftp://ftp.stlinux.com/pub/stlinux/2.4/updates/RPMS/host/stlinux24-host-u-boot-tools-1.3.1_stm24-9.i386.rpm
          => `stlinux24-host-u-boot-tools-1.3.1_stm24-9.i386.rpm'
Translacja ftp.stlinux.com (ftp.stlinux.com)... 85.118.233.146
Łączenie się z ftp.stlinux.com (ftp.stlinux.com)|85.118.233.146|:21... połączono.
Logowanie się jako anonymous ... Zalogowano się!
==> SYST ... zrobiono.    ==> PWD ... zrobiono.
==> TYPE I ... zrobiono.  ==> CWD (1) /pub/stlinux/2.4/updates/RPMS/host ... zrobiono.
==> SIZE stlinux24-host-u-boot-tools-1.3.1_stm24-9.i386.rpm ... 30737
==> PASV ... zrobiono.    ==> RETR stlinux24-host-u-boot-tools-1.3.1_stm24-9.i386.rpm ... zrobiono.
Długość: 30737 (30K) (nie autorytatywne)

100%[======================================>] 30.737      --.-K/s  w 0,07s    

2016-04-04 16:02:24 (444 KB/s) - zapisano `stlinux24-host-u-boot-tools-1.3.1_stm24-9.i386.rpm' [30737]

( rm -rf host-u-boot-tools-1.3.1 || /bin/true ) && ( mkdir host-u-boot-tools-1.3.1 || /bin/true ) && ( cd host-u-boot-tools-1.3.1; rpm2cpio /root/Archive/stlinux24-host-u-boot-tools-1.3.1_stm24-9.i386.rpm | cpio --extract --unconditional --preserve-modification-time --make-directories --no-absolute-filenames )
141 bloków
cp -Ppr host-u-boot-tools-1.3.1/opt/STM/STLinux-2.4/host/bin/* /root/github/tufsbox/host/bin
rm -rf host-u-boot-tools-1.3.1
touch .deps/host_u_boot_tools
make: *** Brak reguł do zrobienia obiektu `/root/github/cdk/Patches/build-enigma2/linux-sh4-adb_box_setup_stm24_0217.patch', wymaganego przez `.deps/linux-kernel'. Stop.
root@kernel-virtual-machine:~/github/cdk#

 

Wiecie może, czy repo Duckbox-Developers kompiluje się obecnie i to wina czegoś w repo, czy mam problem u siebie? próbowałem na Ubuntu jak w instrukcji oraz na Mincie (pomyślałem, że może zaszły jakieś zmiany unowocześniające proces kompilacji i wymagające nowszych narzędzi).

Link to comment
Share on other sites

Na Debianie też się kompiluje. Ładnie idzie, ale tylko na 32Bit. Na 64Bit wiecznie coś jest nie tak (co logiczne).

Jeżeli środowisko to chroot na systemie 64Bit pamiętać o przejściu na 32Bir (polecenie linux32).

Pacza 217 jak napisał @j00zek nie ma. Kompilować trzeba z 211.

Link to comment
Share on other sites

Dzięki Panowie, ruszyłem na przód, ale wpadłem na nową minę - spotkał się może ktoś z Was z czymś takim?

 

CC [M]  /root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.o
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c: In function ‘CaIoctl’:
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:242:8: error: ‘CA_SET_DESCR_DATA’ undeclared (first use in this function)
  case CA_SET_DESCR_DATA:
        ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:242:8: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:246:4: error: unknown type name ‘ca_descr_data_t’
    ca_descr_data_t *descr = (ca_descr_data_t*) Parameter;
    ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:246:30: error: ‘ca_descr_data_t’ undeclared (first use in this function)
    ca_descr_data_t *descr = (ca_descr_data_t*) Parameter;
                              ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:246:46: error: expected expression before ‘)’ token
    ca_descr_data_t *descr = (ca_descr_data_t*) Parameter;
                                              ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:248:13: error: request for member ‘index’ in something not a structure or union
    if (descr->index & 0x100)
            ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:250:10: error: request for member ‘index’ in something not a structure or union
    descr->index &= 0xFF;
          ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:251:18: error: request for member ‘index’ in something not a structure or union
    sess += descr->index;
                  ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:252:29: error: request for member ‘index’ in something not a structure or union
    altDescr += 1000 * descr->index;
                            ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:255:13: error: request for member ‘index’ in something not a structure or union
    if (descr->index >= 16)
            ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:257:13: error: request for member ‘parity’ in something not a structure or union
    if (descr->parity > 1)
            ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:268:13: error: request for member ‘index’ in something not a structure or union
    if (descr->index < 0 || descr->index >= NUMBER_OF_DESCRAMBLERS)
            ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:268:33: error: request for member ‘index’ in something not a structure or union
    if (descr->index < 0 || descr->index >= NUMBER_OF_DESCRAMBLERS)
                                ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:270:86: error: request for member ‘index’ in something not a structure or union
    printk("Error descrambler %d not supported! needs to be in range 0 - %d\n", descr->index, NUMBER_OF_DESCRAMBLERS - 1);
                                                                                      ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:276:58: error: request for member ‘data’ in something not a structure or union
    if (pti_hal_descrambler_set_aes(sess, altDescr, descr->data, descr->parity, descr->data_type) != 0)
                                                          ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:276:71: error: request for member ‘parity’ in something not a structure or union
    if (pti_hal_descrambler_set_aes(sess, altDescr, descr->data, descr->parity, descr->data_type) != 0)
                                                                      ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:276:86: error: request for member ‘data_type’ in something not a structure or union
    if (pti_hal_descrambler_set_aes(sess, altDescr, descr->data, descr->parity, descr->data_type) != 0)
                                                                                      ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:279:84: error: request for member ‘index’ in something not a structure or union
    if (pti_hal_descrambler_set_aes(pSession->session, pSession->descramblers[descr->index], descr->data, descr->parity, descr->data_type) != 0)
                                                                                    ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:279:99: error: request for member ‘data’ in something not a structure or union
    if (pti_hal_descrambler_set_aes(pSession->session, pSession->descramblers[descr->index], descr->data, descr->parity, descr->data_type) != 0)
                                                                                                  ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:279:112: error: request for member ‘parity’ in something not a structure or union
    if (pti_hal_descrambler_set_aes(pSession->session, pSession->descramblers[descr->index], descr->data, descr->parity, descr->data_type) != 0)
                                                                                                                ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:279:127: error: request for member ‘data_type’ in something not a structure or union
    if (pti_hal_descrambler_set_aes(pSession->session, pSession->descramblers[descr->index], descr->data, descr->parity, descr->data_type) != 0)
                                                                                                                              ^
/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.c:244:8: warning: unused variable ‘i’ [-Wunused-variable]
    int i, altDescr = 40000, sess = 10000;
        ^
make[6]: *** [/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb/dvb_ca.o] Błąd 1
make[5]: *** [/root/github/driver/player2/linux/drivers/media/dvb/stm/dvb] Błąd 2
make[4]: *** [/root/github/driver/player2/linux] Błąd 2
make[3]: *** [/root/github/driver/player2] Błąd 2
make[2]: *** [_module_/root/github/driver] Błąd 2
make[2]: Opuszczenie katalogu `/root/github/cdk/linux-sh4-2.6.32.59_stm24_0211'
make[1]: *** [all] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/root/github/driver'
make: *** [.deps/driver] Błąd 2

 

Tym razem idąc tropem podpowiedzi o kernelu kombinowałem z różnymi opcjami przy make.sh, ostatnia moja wersja to (poszedłem rekomendacjami)

Select target (1-37)? 25

Kernel:
  1) STM 24 P0209
  2) STM 24 P0211
  3) STM 24 P0214
  4) STM 24 P0215
  5) STM 24 P0217 (recommended)
Select kernel (1-5)? 2

Kernel debug:
  Activate debug (y/N)? n

Player:
  1) Player 191 (stmfb-3.1_stm24_0102)
  2) Player 191 (stmfb-3.1_stm24_0104, recommended)
Select player (1-2)? 2

Media Framework:
  1) eplayer3
  2) gstreamer
  3) use built-in (required for Neutrino)
  4) gstreamer+eplayer3 (recommended for OpenPLi)
Select media framework (1-4)? 4

External LCD support:
  1) No external LCD
  2) graphlcd for external LCD
Select external LCD support (1-2)? 1

Which Image do you want to build:
  1) Enigma2
  2) Enigma2 (includes WLAN drivers)
  3) Neutrino
  4) Neutrino (includes WLAN drivers)
  5) Tvheadend
Select Image to build (1-5)? 2

 

System obecnie Mint Rosa, 32bit. Ewidentnie coś z Playerem, ale nawet jak wybiorę nierekomendowany 1 (tj. Player 191 stmfb-3.1_stm24_0102), to wpadam w to samo :/

Link to comment
Share on other sites

Guest golum8

Też na tym utknąłem. To mi nie wygląda na problem z kompilatorem, w pliku dvb_ca.h nie ma zdefiniowanego makra CA_SET_DESCR_DATA, jest tylko:

 

#define CA_RESET          _IO('o', 128)

#define CA_GET_CAP        _IOR('o', 129, ca_caps_t)

#define CA_GET_SLOT_INFO  _IOR('o', 130, ca_slot_info_t)

#define CA_GET_DESCR_INFO _IOR('o', 131, ca_descr_info_t)

#define CA_GET_MSG        _IOR('o', 132, ca_msg_t)

#define CA_SEND_MSG      _IOW('o', 133, ca_msg_t)

#define CA_SET_DESCR      _IOW('o', 134, ca_descr_t)

#define CA_SET_PID        _IOW('o', 135, ca_pid_t)

 

Nie wiem o co chodzi.

 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Grzebiąc po repo wygląda na pomyłkę (?) w linux-sh4-linuxdvb_stm24_0211.patch (na repo w cdk/Patches/build-enigma2/)

 

W pozostałych patchach dla kerneli 209, 215 i 217 jest dodawana linijka

#define CA_SET_DESCR_DATA _IOW('o', 137, ca_descr_data_t)

 

W patchu dla 211 brakuje, jutro zobaczę, czy dorzucenie ręcznie by to rozwiązało - dzięki za zwrócenie uwagi ;)

Link to comment
Share on other sites

Na razie na bezczela wrzuciłem w ca.h

 

enum ca_descr_data_type {
CA_DATA_IV,
CA_DATA_KEY
};

enum ca_descr_parity {
CA_PARITY_EVEN,
CA_PARITY_ODD
};

typedef struct ca_descr_data {
unsigned int index;
enum ca_descr_parity parity;
enum ca_descr_data_type data_type;
unsigned int length;
unsigned char *data;
}ca_descr_data_t;

 

i wspomnianą linijkę wyżej - poszło dalej. Zobaczę czy to się w ogóle skompiluje z takimi kombinacjami. Gdyby poszło, to być może trzeba byłoby to dodać do patcha? Jeśli golum8 wpadł na to samo, to chyba jest potrzebne...

 

Z tego co widzę patche dla adb są max do 214 (tam też brakuje CA_SET_DESCR_DATA), może to spróbuję, 215 i 217 wymagałyby przeportowania patchy, muszę dopiero o tym poczytać, czy to wykonalne, nie jestem überhackerem ;)

 

EDIT: Wywaliło się dalej o python-wifi-0.5.0.tar.bz2, ale tym razem chyba źle pobrał archiwum i nie mógł wypakować, podmieniłem ręcznie w root/Archive - leci dalej...

Link to comment
Share on other sites

Guest j00zek

tyle, że cała Twoja praca pójdzie w gwizdek, bo nikt się już nie zajmuje 211-214-215, więc bez sensu jest marnowac czas na poprawki czegoś co jest i tak zbędne. ;)

Link to comment
Share on other sites

j00zek

 

Oczywiście zdecydowanie masz rację, szukałem ogólnie czegoś co się uda zbudować w najprostszy sposób, ostatecznie kompilacja 211 i tak w końcu wywaliła się o jakiś patch bodajże do czegoś z gst, ale nie zapisałem sobie loga i zaorałem, a tu teraz busybox.net leży i znowu nie pobiera paczek (to samo było w czwartek w zeszłym tygodniu), więc chwilowo mam przerwę

 

tux

 

No to by był wypas :D Można byłoby próbować dokładać jakieś klocuszki prosto do GOS. Teraz sobie to wymyśliłem tak, że jak mi się Duckbox-Developers skompiluje, to bym coś się bawił i próbował przenosić później na GOS już gotowe pliki, licząc że się nie wywalą o jakieś zależności (najpierw to na pewno byłyby to jakieś bardzo proste rzeczy - aby się poduczyć.

 

Zaraz sobie spróbuję (jeśli serwer busyboxa wstanie) z 214, bo ma jakieś patche do ADB, a numer z ca.h mam rozpracowany dzięki spostrzegawczości i naprowadzeniu od golum8 :)

Link to comment
Share on other sites

No faktycznie, robiłem to przecież z python-wifi, coś mi mózg nie zaskoczył ;) Ale akurat w międzyczasie wstał busybox

 

I na 211 i na 214 (w obydwu przypadkach po brutalnym poprawieniu dwóch plików ca.h i po podmianie python-wifi) dolatuję do błędu w patchowaniu gstdvbaudiosink.c (po gdzieś godzinie kompilowania, więc już przy jakimś zauważalnym postępie), już na dzisiaj kapitulacja, jutro nad tym pomyślę... Niezależnie od odpowiedzi na pytania "Assume" i tak się wykłada, może po prostu usunę ten patch...

 

git clone https://github.com/christophecvr/gstreamer1.0-plugin-multibox-dvbmediasink.git /root/Archive/gst-plugins-dvbmediasink.git || \
false )
Cloning into '/root/Archive/gst-plugins-dvbmediasink.git'...
remote: Counting objects: 434, done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 434 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 418
Receiving objects: 100% (434/434), 274.49 KiB | 450.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (287/287), done.
Checking connectivity... done.
( rm -rf gst-plugins-dvbmediasink-1.0 || /bin/true ) && (rm -rf gst-plugins-dvbmediasink-1.0; cp -a /root/Archive/gst-plugins-dvbmediasink.git gst-plugins-dvbmediasink-1.0) && ( cd gst-plugins-dvbmediasink-1.0 && chmod +w -R .; patch -p1 < ../Patches/gst-1.0-plugins-dvbmediasink-sh4.patch )
patching file gstdvbaudiosink.c
Hunk #1 succeeded at 68 with fuzz 1 (offset 4 lines).
Hunk #2 succeeded at 226 with fuzz 2 (offset 34 lines).
Hunk #3 FAILED at 316.
Hunk #4 FAILED at 754.
Hunk #5 FAILED at 815.
Hunk #6 FAILED at 990.
4 out of 6 hunks FAILED -- saving rejects to file gstdvbaudiosink.c.rej
patching file gstdvbaudiosink.h
Reversed (or previously applied) patch detected!  Assume -R? [n] n
Apply anyway? [n] y
Hunk #1 succeeded at 136 with fuzz 2 (offset 2 lines).
patching file gstdvbvideosink.c
Hunk #1 succeeded at 68 with fuzz 1 (offset 4 lines).
Hunk #2 succeeded at 319 with fuzz 2 (offset 33 lines).
Hunk #3 FAILED at 420.
Hunk #4 FAILED at 554.
Hunk #5 FAILED at 1776.
3 out of 5 hunks FAILED -- saving rejects to file gstdvbvideosink.c.rej
patching file gstdvbvideosink.h
Reversed (or previously applied) patch detected!  Assume -R? [n] n
Apply anyway? [n] y
Hunk #1 succeeded at 136 with fuzz 2.
make: *** [.deps/gst_plugins_dvbmediasink] Błąd 1

Link to comment
Share on other sites

Dzięki za info herpoi i szczególne dzięki dla @j00zek - widzę, że tam zapuściłeś do repo patche do 217 - jadę od nowa ;) Wielki szacunek dla Was Panowie za to co robicie dla społeczności!

 

Dodane 21:20

Kompiluje się pod 217 bez zgrzytów - super :D Dzięki jeszcze raz :D

Link to comment
Share on other sites

Guest golum8

Udało mi się bez większych problemów skompilować na Debianie 8 z patchami 217, dziękuję za zaktualizowanie gita! Moim celem jest uruchomienie głowicy dvb-c w 'MMP-5800C multimedia'. Głowica dvb-c chodzi na dekoderze STV00297D i tunerze MT2060F, może uda mi się uda zrobić coś w oparciu o dostępne sterowniki. A może ktoś natknął się na gotowe?

 

Pozdrawiam,

golum8

Link to comment
Share on other sites

Udało mi się bez większych problemów skompilować na Debianie 8 z patchami 217, dziękuję za zaktualizowanie gita! Moim celem jest uruchomienie głowicy dvb-c w 'MMP-5800C multimedia'. Głowica dvb-c chodzi na dekoderze STV00297D i tunerze MT2060F, może uda mi się uda zrobić coś w oparciu o dostępne sterowniki. A może ktoś natknął się na gotowe?

 

Pozdrawiam,

golum8

 

Udało ci się wystartować ten soft na adb bo u mnie wiesza się na WAIT 1st start. Pytam bo nie mam kabla by zdiagnozować problem, a może Tobie poszło w jakiś sposób.

Link to comment
Share on other sites

Guest golum8

Jeszcze nie próbowałem zainstalować. Teraz skupiam się na sterownikach mmp-5800C udowtępniomych przez Mario wskazanych przez Tata61 :). W Graterilii są trochę inne skrypty startowe więc chwilę mi to zajmie. Jak coś mi się uda dam znać.

 

Pozdrawiam,

golum8

Link to comment
Share on other sites

Guest golum8

Udało mi się bez większych problemów skompilować na Debianie 8 z patchami 217, dziękuję za zaktualizowanie gita! Moim celem jest uruchomienie głowicy dvb-c w 'MMP-5800C multimedia'. Głowica dvb-c chodzi na dekoderze STV00297D i tunerze MT2060F, może uda mi się uda zrobić coś w oparciu o dostępne sterowniki. A może ktoś natknął się na gotowe?

 

Pozdrawiam,

golum8

 

Udało ci się wystartować ten soft na adb bo u mnie wiesza się na WAIT 1st start. Pytam bo nie mam kabla by zdiagnozować problem, a może Tobie poszło w jakiś sposób.

 

Nie udało mi się zainstalować. Zachashowałem w rcS linijkę 'echo "WAIT 1st start" >/dev/vfd' i doszedlem do 'Load (modules)', widzę, że zrobiło się makedev ale enigma ani sieć się nie uruchomiła, niestety również nie mam konsolki. Nie spocznę dopóki nie ruszy ;).

 

Pozdrawiam,

gilum8

Link to comment
Share on other sites

Jeszcze nie próbowałem zainstalować. Teraz skupiam się na sterownikach mmp-5800C udowtępniomych przez Mario wskazanych przez Tata61 :). W Graterilii są trochę inne skrypty startowe więc chwilę mi to zajmie. Jak coś mi się uda dam znać.

 

Pozdrawiam,

golum8

Raczej zblokują cię różnice w boxtype.ko. Na openpli wypluwa tylko boxtype, a w GOS jest bardziej złożony mechanizm z dodatkowym rcstype, może wywalenie całości pętli warunkowej i uproszczenie tego do samego boxtype w gstm (etc/init.d) sprawiłoby, że jakoś to ruszy, ale przy każdej aktualizacji GOS wszystko wyleci w kosmos. Chyba żeby to dobrze chodziło potrzebna byłaby jednak ingerencja @tux-a w GOS. Mario udostępnił kod sterownika i swoich zmian w boxtype. Przeniesienie tego 1:1 z openpli do GOS bez kompilacji (na zasadzie przerzucenia modułów) pod GOS to raczej za duża zmiana. Chociaż mogę się mylić...

Link to comment
Share on other sites

Miałem na myśli zmianę skryptów startowych, jeśli golum8 podmieniałby boxtype.ko, może po prostu podmienić fe-core-bska.ko na fe-core-mmp.ko i dać sobie siana z rozpoznawaniem, ale jeśli w ogóle zadziała, to pewnie też rypnie przy aktualizacji :P

Link to comment
Share on other sites

Guest golum8

Wygląda na to, że jest problem z wyświetlaczem, po zahashowaniu #  insmod $MODDIR/vfd.ko posunąłem się kawałek do przodu, co prawda box się restartuje ale pojawia się plik /etc/boxtype :). Udało mi się też dołączyć źródła mmp i skompilowały się. Walczę dalej.

 

Pozdrawiam,

golum8


Scalono wiadomość: [time]1460823141[/time]

Działa i to z głowicą kablową :). Oprócz problemu z wyświetlaczem box wisiał jeszcze na ładowaniu modułu mme_host.ko.  Myślę, że wystarczą drobne zmiany w /etc/init.d/rcS.

 

if [ $boxtype == 'bska' ]; then
  echo "Init VFD bialy"
#  insmod $MODDIR/vfd.ko rec=1
else
  echo "Init VFD czarny"
#  insmod $MODDIR/vfd.ko rec=0
fi

 

oraz

 

#  insmod $MODDIR/mme_host.ko transport0=shm
  insmod $MODDIR/mme_host.ko

 

 

Teraz spróbuję dokonfigurować opkg i wszystko powinno śmigać :)

 

Pozdrawiam,

golum8

Link to comment
Share on other sites

Guest b4mbus

@kernel jak poradziłeś sobie z tym:

 

 

make: *** Brak reguł do zrobienia obiektu `/root/github/cdk/Patches/build-enigma2/linux-sh4-adb_box_setup_stm24_0217.patch', wymaganego przez `.deps/linux-kernel'. Stop.
root@kernel-virtual-machine:~/github/cdk#

Link to comment
Share on other sites

Powinno wystarczać git pull - wygląda jakbyś nie miał aktualnej wersji repo po ostatnich patchach. Ja chcąc mieć pewność, że nic mi nie bruździ zaorałem - mam maszynę wirtualną, więc tylko wkleiłem obraz i jechałem na czysto, ale git pull powinno u Ciebie załatwić temat. Tak sądzę ;)

 

Kompilować się musi - dziś też kompilowałem i robi z 217.

Link to comment
Share on other sites

Guest b4mbus

Spróbuj make clean zrobić, albo pociągnąć repozytorium do nowego katalogu, u mnie pomogło...

 

 

Nic nie daje :) git aktualny i wciąż błąd. Próbowałem NeutrinoHD2 może tu błąd...

Link to comment
Share on other sites

Guest b4mbus

Masz aktualne zmiany w repo dodane przez @j00zka. Zobacz czy w katalogu Patches masz łatkę "linux-sh4-adb_box_setup_stm24_0217.patch" Jeśli tak to

make yaud-enigma2-pli-nightly

 

Tylko, że ja pisałem o NeutrinoHD2 a tam patcha nie ma :( w enigmie jest i pewnie pójdziee :)

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

A co do 217, to może bez sensu, ale gdybyś chciał się pobawić, to może wklej patch na bezczela do katalogu i próbuj kontynuować - załączyłem jak to u mnie wygląda (mam nadzieję, że nie łamię jakichś zasad - jeśli nie można wrzucać takich rzeczy, to proszę skasować i przepraszam). Zależy czy Ci zależy na nowym jajku, bo jak masz 214 to zawsze coś ;)

linux-sh4-adb_box_setup_stm24_0217.zip

Link to comment
Share on other sites

Guest b4mbus

Na razie zobaczę czy uda mi się uruchomić to NHD2 na USB :)  skopiowałem na razie na pendriva i uruchomiłem w tunerze.

 

Aktualnie na wyświetlaczu pokazuje się napis "Wait 3 min"  i od czasu do czasu pendrive zamryga.

 

Przedemną jeszcze duuużo czytania :) NHD2 nie wystartowało :) wisi na "wait 3 min"

 

Pewnie czegoś brakuje. W drzewie widzę, że nie ma katalogu /etc. znajduje się dopiero w /var/etc nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak :)

Link to comment
Share on other sites

Guest b4mbus

hehe, jak koleżeństwo myśli, że poprawna kompilacja oznacza posiadanie pełnowartościowego softu to jest w błędzie.

 

Nie myśli ale rozwiąże ten problem ;)

 

 

EDIT: Dodałem pliki video.elf i audio.elf do /lib/firmware system dalej się nie uruchamia.

Zgodnie z rcS tuner staje na:if [ -e /var/etc/.firstboot ]; then
  echo "WAIT 3 min" > /dev/vfd
  echo "WAIT 3 min"
  rm /var/etc/.firstboot
  touch /dev/.devfsd
fi

 

 

 

Jakieś pomysły może ktoś podpowie :) ?

Link to comment
Share on other sites

Guest golum8

U mnie pomoglo wylaczenie ladowania modulu wyswietlacza, vhd.ko. Po zaladowaniu modulu z reki mialek komunikat 'vore dumped'Teraz co prawda na wyswietlaczu wyswietlaczu nie mam komunikatow ale to zostawiam na pozniej. Dalej wisial na ladowaniu modulu mme_host.ko. Zrobilem w rcS to:

 

#  insmod $MODDIR/mme_host.ko transport0=shm

  insmod $MODDIR/mme_host.ko

 

I system mi wstal, dzialay niekodowane programy a kodowane nie ale tutaj raczej mialem problem z konfiguracja dodatkowego softu. Teraz jestem 1000 kilometrow od mojego nboxa i niestety pojawil sie problem z inicjacja tunera po restarcie ale ja mam glowice kablowa i ten nowy sterownik mme. Wroce do tematu w przyszlym tygodniu, po powrocie z urlopu :).

 

Pozdrawiam,

golum8

 

Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Proszę poprawić.

Link to comment
Share on other sites

Guest herpoi

A ja się tak zapytam co wogóle chcecie testować? Inne podejście będzie do testowania różnych GUI (np. Neutrino, inne dystrybucje Enigmy), a inne podejście jeśli wprowadzacie zmiany w "podwoziu" (czyli jakieś modyfikacje sterowników itp.)

Link to comment
Share on other sites

Guest b4mbus

Ja chce zobaczyć co ma w sobie NHD2. Nie znam sie na wprowadzaniu zmian i tylko dla swojej zabawy i edukacji chce to zrobić.

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Guest herpoi

No to w takim wypadku zrób sobię kopię działającego systemu GOS na oddzielnej partycji dysku lub pendrive i potraktuj to jako bazę do dalszych działań.

Teraz jeśli chcesz sobie przetestować NHD2, to odpal GOS z tej kopii, w kosoli zatryzmaj gui i działaj.

1. Zacznij od przerzucenia binarki z kompilacji do twojej bazy, dla neutrino będą to zapit, sectionsd, neutrino.

2. Do tego pliki konfiguracyjne neutrino (np. /var/tuxbox/..., /usr/share/tuxbox/...)

3. Teraz z kosoli spróbuj odpalić taką binarkę i czytaj co ci wyrzuca. Najczęściej napisze coś o brakującej lub niezgodnej bibliotece. Wtedy szukasz tego w kompilacji z DD (/usr/lib i /lib) i przerzucasz do bazy.

4. Znowu uruchamiasz binarkę i czytasz.

5. W końcu dojdziesz do momentu, że coś się uruchomi i będziesz mógł potestować.

Link to comment
Share on other sites

Guest b4mbus

 

Jak na razie to wisze na samym starcie "Wait 3 min". Jutro będę miał kabelek i zobaczę na czym stoi.

 

EDIT: Dodałem pliki video.elf i audio.elf do /lib/firmware system dalej się nie uruchamia.

Zgodnie z rcS tuner staje na:if [ -e /var/etc/.firstboot ]; then
  echo "WAIT 3 min" > /dev/vfd
  echo "WAIT 3 min"
  rm /var/etc/.firstboot
  touch /dev/.devfsd
fi

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...