Jump to content

Brak aktualizacji uprawnień na karcie C+


Guest fryc88

Recommended Posts

Guest fryc88

Testowo 2 sewery do użytku własnego, postawione na ubuntu server, różnica jedyna - na jednym pracuje Phoenix na USB, w drugim (aktualizującym) PCSC wbudowany w komp.

Konfiguracja w obu jest taka sama, oczywiście IP poprawione, itp., natomiast przedziwna sytuacja i od długiego czasu próbuję z tym walczyć i po prostu nie potrafię przeskoczyć. Może jakaś podpowiedź sensowna co i jak?

Dekoder klient ten sam, nawet chwilę temu z ciekawości zrobiłem aktualizację uprawnień na karcie co siedzi w PCSC i w tej drugiej i PCSC kilka chwil później dostała nową datę, a ta w phoenixie nie...

 

Serwer:

oscam.conf

# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r9540

# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt

 

[global]

logfile                      = /usr/local/etc/oscam.log

nice                          = -1

maxlogsize                    = 200

usrfile                      = /usr/local/etc/oscamuser.log

cwlogdir                      = /usr/local/etc/cw

block_same_ip                = 0

block_same_name              = 0

 

[dvbapi]

enabled                      = 1

user                          = dvbapi

pmt_mode                      = 6

au                            = 1

 

 

[anticasc]

enabled                      = 0

numusers                      = 1

samples                      = 5

penalty                      = 1

aclogfile                    = /usr/local/etc/aclog.log

denysamples                  = 4

 

[cache]

 

[newcamd]

port                          = 678@0100:000068

key                          = 0102030405060708091011121314

 

[cccam]

port                          = 14002

serverip                      = 192.168.0.212

nodeid                        = E1207104100E13C8

version                      = 2.2.1

reshare_mode                  = 1

reshare                      = 1

 

#[monitor]

#port                          = 988

#aulow                        = 120

#monlevel                      = 1

#hideclient_to                = 15

 

[webif]

httpport                      = 14003

httprefresh                  = 5

httpallowed                  = 0.0.0.0-255.255.255.254,217.113.236.183,192.168.115.1-192.168.115.255,192.168.1.1-192.168.1.255,89.191.138.159

aulow                        = 120

hideclient_to                = 15

 

 

oscam.user:

# oscam.user generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r9540

# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.user.txt

 

[account]

user                          = dvbapi

pwd                          = dvbapi

au                            = 1

group                        = 1

 

[account]

user                          = test

pwd                          = test

keepalive                    = 1

au                            = 1

group                        = 1

 

oscam.server:

# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r9540

# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt

 

[reader]

label                        = cccam

protocol                      = cccam

device                        = 192.168.0.212,14002

user                          = test

password                      = test

inactivitytimeout            = 30

group                        = 1

emmcache                      = 1,3,-1

blockemm-unknown              = 1

blockemm-g                    = 1

saveemm-u                    = 1

saveemm-s                    = 1

cccversion                    = 2.2.1

 

[reader]

label                        = cyfr

protocol                      = mouse

device                        = /dev/ttyUSB0

caid                          = 0100,0B01

#ecmwhitelist                  = 0100@000068:64;0B01:6C,76,88

detect                        = cd

group                        = 1

emmcache                      = 1,3,2

blockemm-unknown              = 1

lb_weight                    = 200

 

 

 

Próbowałem włączać/wyłączać ecmwhitelist i inne, wpisywałem save emm, block emm w różnych kombinacjach, z DVBAPI włączonym/wyłączonym i nic...

 

Przy debug poziom 1150 widzę takie coś non stop:

 

2015/04/19 15:04:21  8FF78C8 r  (reader) cyfr [seca] cardreader_do_checkhealth: reader->card_status = 2, ret = 1

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam)  00 00 00 00

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c  (client) encrypted cccam-client 192.168.0.212 granted (test, au=auto (2 reader))

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam: send ack:

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam)  43 43 63 61 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam)  00 00 00 00

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam)  43 43 63 61 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam)  00 00 00 00

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: login succeeded

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam: last_s=1429448666, last_g=1429448595

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam: pfd=15

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam: send client data

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: sending own version: 2.2.1, build: 3316

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: Waiting for CARDS

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam: cli data:

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam)  00 00 00 5D 74 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam)  00 00 00 00 00 00 00 00 E1 20 71 04 10 0E 13 C8

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam)  00 32 2E 32 2E 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam)  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam)  00 33 33 31 36 00 00 00 B7 14 00 00 00 00 38 22

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam)  7E 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 1E 28 B7 40 39 FF

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam)  08

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam(s) test: client 'test' (E1207104100E13C8) running v2.2.1 (3316)

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: parse_msg=0

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam: client data ack

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam: send server data

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam: auto build set for version: 2.2.1 build: 3316

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam(s) test: version: 2.2.1, build: 3316 nodeid: E1207104100E13C8

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: parse_msg=8

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: MSG_SRV_DATA (payload=72, hex=48)

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: remove server E1207104100E13C8 running v2.2.1 (3316)

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: MSG_SRV_DATA MODE=PLAIN, len=72

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam(s) test: parse_msg=254

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam(s) test: extended ECM mode

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam(s) test: extra SID mode

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam(s) test: sleepsend

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: parse_msg=254

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: extended ECM mode

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: extra SID mode

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: sleepsend

2015/04/19 15:04:26  8FF81C8 c    (cccam) cccam(s) test: extended sid mode activated

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: parse_msg=7

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) filtered card because of recursive nodeid: id=00000064, caid=0100

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) cccam® cccam: parse_msg=7

2015/04/19 15:04:26  8FF7370 p    (cccam) filtered card because of recursive nodeid: id=00000065, caid=0B01

2015/04/19 15:04:26  8FF78C8 r  (reader) cyfr [seca] cardreader_do_checkhealth: reader->card_status = 2, ret = 1

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c        (-) -- Skipped 4 duplicated log lines --

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm) Client test csphash 496F8452 cw 00000000000000000000000000000000 rc 5 0B01&000000/0000/3ABD/76:CB5E6339AB052E78C39D9D55BE4DD929

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm) test (0B01&000000/0000/3ABD/76:CB5E6339AB052E78C39D9D55BE4DD929): timeout (5001 ms) by cccam - TVP 1 HD

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm) cw:

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c    (cccam) cccam(s) test: parse_msg=1

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c    (cccam) cccam(s) test: ECM request from client: caid 0b01 srvid 3abd(118) prid 000000

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm) get cw for ecm:

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  81 70 73 70 6C 64 21 1C 85 72 FE CA 2D 2C 03 08

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  B8 61 CF BD BB 5B 12 92 78 51 C1 B2 5C A0 E9 10

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  B5 4D 68 9C 4D FE 7F 9A 69 40 4E 8E E7 0B 56 0A

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  0E 03 02 7D 68 F5 DE 8D 25 BA F1 86 EA A3 14 A5

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  E1 FE C1 B4 17 F7 3A D7 23 ED 7B 70 24 C3 5A 03

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  B2 2F D1 C5 6D 1E 43 E4 C2 81 9D 1F BE E4 00 0C

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  E2 CE D0 75 24 8D 37 A1 01 EB 1D 8C 80 C7 6E A2

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  D9 02 03 50 02 00

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm) Client test csphash 496F8452 cw 00000000000000000000000000000000 rc 4 0B01&000000/0000/3ABD/76:CB5E6339AB052E78C39D9D55BE4DD929

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm) test (0B01&000000/0000/3ABD/76:CB5E6339AB052E78C39D9D55BE4DD929): rejected group (1 ms) - TVP 1 HD (no matching reader)

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm) cw:

2015/04/19 15:04:31  90101C8 c      (ecm)  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2015/04/19 15:04:31  8FF78C8 r  (reader) cyfr [seca] cardreader_do_checkhealth: reader->card_status = 2, ret = 1

2015/04/19 15:04:32  90101C8 c    (cccam) cccam(s) test: parse_msg=6

2015/04/19 15:04:32  90101C8 c    (cccam) cccam: keepalive

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest fryc88

@rok666

Ident również sprawdzałem wcześniej, właśnie z podwieszonego tematu, nic nie dało.

 

Label też miałem wpisywany, na jedynkę zmieniłem dziś i dalej nic to nie pomaga.

 

Najśmieszniejsze jest to, że w drugim serwerku dokładnie ten sam konfig działa prawidłowo i karta dostaje nowe daty...

 

Wpisałem teraz jeszcze raz ident i au dla dvbapi, a dla usera wyrzuciłem, ale dalej same NOK lecą...

 

P.S.

Wcześniej używany był Oscam 95xx, natomiast teraz poszła aktualizacja do 106xx, również bez zmian. Na moim dekoderze tak samo wersja 10 z groszem, ostatnia która się pobrała z opkg update & upgrade

Link to comment
Share on other sites

Guest Scotch

W twoim przypadku w pliku oscam.user dla użytkownika dvapi wpisujesz au = cyfr

 

P.S. Jeszcze zamień użytkownika i hasło na "dvbapi" w oscam.server dla readera cccam

 

Poza tym nie jest to fizyczny czytnik, więc wywal te wpisy:

group                        = 1

emmcache                      = 1,3,-1

blockemm-unknown              = 1

blockemm-g                    = 1

saveemm-u                    = 1

saveemm-s                    = 1

 

Przypisałeś 2 czytniki do tej samej grupy (1) - stąd problemy

 

Nie podałeś ustawień klienta - mam nadzieję, że jego nazwa i hasło to: dvbapi

Cała sekcja [dvbapi] w oscam.conf serwera też jest niepotrzeba

Link to comment
Share on other sites

Guest fryc88

Na ten moment dalej sypie NOKami - 100%. Poprawiłem tak jak sugerujesz. Z ciekawości wbiłem na jeszcze innego znajomego serwerek domowy i również jest podobny konfig, z wykluczeniem całkowitym dvbapi gdziekolwiek i dodatkowego readera - tylko główny + 3 konta użytkowników, z czego 2 maja AU włączone i również przechodzą daty nowe...

A czy ewentualnie może mieć wpływ na to wersja posiadanej karty? Bo wszystkie są z C+, z tym, że dwie są szare i jedna jest czarna, później wymieniana, bo od zawsze na tym serwie były problemy z aktualizacją uprawnień...

 

Ewentualnie czy ma znaczenie, że uprawnienia teraz już całkiem zdechły, to może być problem z aktywacją, czy po padniętych też powinna pójść? Bo były do dziś i teraz widzę, że już nie lecą kanały z tej kartki, reaktywacja puszczona ale ciągle tylko NOK :/

Link to comment
Share on other sites

Guest Scotch

Chyba jednak w dekoderze (klient) masz konto o nazwie "test" a nie "dvbapi"

Poza tym nie masz wpisanych caid i ident dla użytkowników i czytników - bardzo prawdopodobne, że dla czarnej karty jest to: caid = 0B01, ident = 0B01:000000

Takie karty Cyfra rozprowadzała już jako NC+ i z tego co wiem są parowane z dekoderem - tzn. działa tylko część kanałów (chyba że wpiszesz RSA)

Link to comment
Share on other sites

Co to

 

[reader]
label                         = cyfr
protocol                      = mouse
device                        = /dev/ttyUSB0
caid                          = 0100,0B01
#ecmwhitelist                  = 0100@000068:64;0B01:6C,76,88
detect                        = cd
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2
blockemm-unknown              = 1
lb_weight                     = 200

 

Ma być? definiujesz ALBO 0100 ALBO 0B01, żadne definiowanie obu naraz. W oscam.dvbapi dopisana jedynka po priorytecie, do tego sprawdzona zgodność grup. To musi działać.

Link to comment
Share on other sites

Guest fryc88

Ja widzę, że to wygląda jak wróżenie z fusów. Nie, karta nie jest parowana z dekoderem, tym bardziej nie ma z czym, bo w tej umowie dekodera nigdy nie było. I nie rozumiem, dlaczego na siłę koniecznie mam upychać DVBAPI.

 

 

Wyleciało 0B01.

Nurtuje mnie jeszcze, czy karciocha wstanie teraz bez żadnych uprawnień czy aktywować ją w dekoderze i wsadzić z powrotem do czytnika?

Link to comment
Share on other sites

Ja widzę, że to wygląda jak wróżenie z fusów. (...)

 

A jak ma wyglądać, jeżeli podajesz tylko część informacji, które sam uznałeś za istotne. A może istotne są te, których nie podałeś?

 

Jedną rzecz już zrobiłeś po tym co napisał AbrahaM, czyli ustawiłeś jeden CAID dla czytnika z fizyczną kartą. Wiele CAIDów ma sens tylko dla proxy. Zresztą zobacz sobie swoje logi - masz NOKi, bo karta jest odpytywana ECMemami dla 0B01 a to jest przecież kameleon, czyli 0100, i tylko na tym się zna.

 

Z loga wnioskuję, że uprawnienia dla C+ idą na TVP1 HD? Bo taki kanał (3ABD) tam jest podany. No to zostało Ci już niewiele. Musisz teraz całą konfigurację zmusić do tego, żeby po przełączeniu na ten kanał próbowało dekodować z użyciem CAID 0100 i wtedy wysyłało zapytanie do tego czytnika z feniksem. Robi się albo samym oscam.dvbapi w odbiorniku albo dodatkowo jeszcze używając oscam.services.

Link to comment
Share on other sites

Ja widzę, że to wygląda jak wróżenie z fusów. Nie, karta nie jest parowana z dekoderem, tym bardziej nie ma z czym, bo w tej umowie dekodera nigdy nie było. I nie rozumiem, dlaczego na siłę koniecznie mam upychać DVBAPI.

 

 

Wyleciało 0B01.

Nurtuje mnie jeszcze, czy karciocha wstanie teraz bez żadnych uprawnień czy aktywować ją w dekoderze i wsadzić z powrotem do czytnika?

 

Nie obraź się, ale sam sobie jesteś winny. W dodatku mędrkujesz. A sam nawet nie podałeś w jasny sposób czy problem dotyczy karty 0B01 czy 0100, zaś deklarowanie obu CAID dla fizycznego czytnika jest błędem. oscam.dvbapi na odbiorniku jest konieczne (z odpowiednim wpisem 1 na końcu), by oscam próbował dla danego kanału (w tym wypadku TVP1 HD zalecanego do aktywacji i reaktywacji) konsekwentnie korzystać z karty (by było możliwe posłanie na nią EMM), bez tego będzie kończył aktywność po paru NOK.

 

Gdybyś miał prawidłowo ustawiony oscam, to by nie było problemu ani z aktualizowaniem uprawnień na bieżąco ani z (re)aktywacją. Owszem, możesz wsadzić kartę do dowolnego prostego odbiornika i w nim zrobić (re)aktywacje.

Link to comment
Share on other sites

Guest Scotch

Ja widzę, że to wygląda jak wróżenie z fusów. Nie, karta nie jest parowana z dekoderem, tym bardziej nie ma z czym, bo w tej umowie dekodera nigdy nie było. I nie rozumiem, dlaczego na siłę koniecznie mam upychać DVBAPI.

 

 

Wyleciało 0B01.

Nurtuje mnie jeszcze, czy karciocha wstanie teraz bez żadnych uprawnień czy aktywować ją w dekoderze i wsadzić z powrotem do czytnika?

 

Zasugerowałem Ci zmianę odpowiednich ustawień dla użytkownika "dvbapi" , bo nie dołączyłeś konfiguracji dla klienta i założyłem, że na kliencie w oscam.conf masz poodobną konfigurację jak na serwerze, tj:

 

[dvbapi]

enabled                    = 1

user                        = dvbapi

pmt_mode              = 6

au                            = 1

 

dopiero później przejrzałem logi i zauważyłem  że po cccam łączy sie "test" dodatkowo (jak wspomniał mickey) klient odpytuje kartę o providera 0B01 - stąd sugestia, czy przypadkiem nie masz karty z systemem conax - a ty po prostu masz złe ustawienia oscama na kliencie!!!

Polecam zajrzeć do tego wątku: http://forum.xunil.pl/index.php?topic=2119.0 i porównać własne ustawienia - w Twoim przypadku różnice będą dotyczyć oscam.server (dodatkowe wpisy dla readera cccam)

 

P.S. Przy poprawnej konfiguracji aktywacja / uprawnienia przechodzą bez problemu - nawet gdy karta znajduje się w czytniku phoenix na serwerze.

Link to comment
Share on other sites

Guest fryc88

Tylko skoro tym samym tunerem aktywuję kartę numer jeden, kartę numer dwa, to patrząc na konfigi, karta numer trzy również powinna się aktywować w tym serwie z phoenixem. Bo z ciekawości z mojego tunera podłączyłem się do pozostałch i jakoś tam wszystko przeszło...

Wieczorem wkleję ponownie wszystkie konfigi.

Link to comment
Share on other sites

Wskazano bledy konfiguracji i te blady nalezy usunac.

Analiza blednej konfiguracji, ktora jakims cudem zadzialala nie ma kometnie sensu.

 

Reasumujac - popraw pliki konfiguracyjne zgodnie z zaleceniami i dopiero jak to nie pomoze napisz zalaczajac logi.

Link to comment
Share on other sites

Tylko skoro tym samym tunerem aktywuję kartę numer jeden, kartę numer dwa, to patrząc na konfigi, karta numer trzy również powinna się aktywować w tym serwie z phoenixem. Bo z ciekawości z mojego tunera podłączyłem się do pozostałch i jakoś tam wszystko przeszło...

 

Już raz pisałem: (...) podajesz tylko część informacji, które sam uznałeś za istotne. A może istotne są te, których nie podałeś?

 

Wieczorem wkleję ponownie wszystkie konfigi.

 

A czemu my mamy analizować Twoje pliki konfiguracyjne. Może najpierw sam ustal różnice pomiędzy kartami oraz plikami konfiguracyjnymi (jest kilka narzędzi porównujących pliki tekstowe.

 

Gdyby konfiguracja była poprawna, to karta 0100 nie dostawałaby zapytań 0B01, bo i tak nie wie co z nimi zrobić.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...