Jump to content

Kompilacja sterowników karty wifi dla GraterliaOS - problem


Guest xitrap

Recommended Posts

Witam, w pierwszym poście pojadę już z grubej rury :)

Chcę sobie skompilować samodzielnie sterownik do karti wifi, której to system na dekoderze nie wykrywa.

 

Mam następujący system:

Linux GraterliaOS 2.6.32.61_stm24_0214 #36 PREEMPT Wed Oct 1 23:45:04 CEST 2014 sh4 GNU/Linux

 

Zainstalowałem sobie w tym celu Fedorę 20 (x32 i386) na VirtualBox, potem doinstalowałem na to STLinux 2.4.

Ściągnąłem sobie źródła sterowników do mojej karty wifi z git https://github.com/lwfinger/rtl8188eu/

Normalna kompilacja sterowników przebiega pomyślnie, Problem mam z kros-kompilacją (CROSS_COMPILE).

 

Według informacni na stronie STLinux potrzebuję ustawić zmienne (przed make all):

 

export CC=sh4-linux-gcc

export CXX=sh4-linux-g++

 

Z informacni znalezionych w internecie ustawiam jeszcze (nie wiem czy do końca poprawnie):

 

export ARCH=sh

export CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin

export KSRC=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4

 

Po ustawieniu w/w zmiennych odpalam make all, ale mam następujące błędy:

 

[root@localhost rtl8188eu]# make all

make ARCH=sh CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin -C /lib/modules/3.11.10-301.fc20.i686/build M=/home/user/Downloads/rtl8188eu  modules

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bingcc: No such file or directory

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bingcc: No such file or directory

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bingcc: No such file or directory

make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/3.17.8-200.fc20.i686'

Makefile:669: Cannot use CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG: -fstack-protector-strong not supported by compiler

make[1]: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bingcc: Command not found

  CC [M]  /home/user/Downloads/rtl8188eu/core/rtw_ap.o

/bin/bash: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bingcc: No such file or directory

make[2]: *** [/home/user/Downloads/rtl8188eu/core/rtw_ap.o] Error 1

make[1]: *** [_module_/home/user/Downloads/rtl8188eu] Error 2

make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/3.17.8-200.fc20.i686'

make: *** [modules] Error 2

[root@localhost rtl8188eu]#

 

Na tym etapie wymiękam :) A długą drogę już przebyłem ze stawieniam samego STLinux: https://bugzilla.stlinux.com/show_bug.cgi?id=66745

 

Proszę o pomoc fachmanów :)

 

Dziękuję.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 103
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Na tym etapie wymiękam :) A długą drogę już przebyłem ze stawieniam samego STLinux: https://bugzilla.stlinux.com/show_bug.cgi?id=66745

 

Proszę o pomoc fachmanów :)

 

Dziękuję.

 

Nie gwarantuje powodzenia, ale wgapiając się w to co wkleiłeś cos mi do głowy przyszło, spróbuj swoje

export CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin

zamienić na:

export CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/

 

i daj znać czy to coś dało :)

 

Link to comment
Share on other sites

Wynik kolejnej próby, niestety niepowodzenie ale trochę inne błędy są teraz:

 

[root@localhost rtl8188eu]# export CC=sh4-linux-gcc

[root@localhost rtl8188eu]# export CXX=sh4-linux-g++

[root@localhost rtl8188eu]#

[root@localhost rtl8188eu]# export ARCH=sh

[root@localhost rtl8188eu]# export CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/

[root@localhost rtl8188eu]# export KSRC=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4

[root@localhost rtl8188eu]#

[root@localhost rtl8188eu]# make all

make ARCH=sh CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/ -C /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4 M=/home/user/Downloads/rtl8188eu  modules

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/gcc: No such file or directory

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/gcc: No such file or directory

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/gcc: No such file or directory

make[1]: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/gcc: Command not found

make[1]: Entering directory `/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215'

 

  ERROR: Kernel configuration is invalid.

        include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.

        Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.

 

 

  WARNING: Symbol version dump /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/Module.symvers

          is missing; modules will have no dependencies and modversions.

 

  Building modules, stage 2.

/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/scripts/Makefile.modpost:42: include/config/auto.conf: No such file or directory

make[2]: *** No rule to make target `include/config/auto.conf'.  Stop.

make[1]: *** [modules] Error 2

make[1]: Leaving directory `/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215'

make: *** [modules] Error 2

[root@localhost rtl8188eu]#

 

 

Zmienne konfiguracyjne chyba dobrze nazywam, bo jak mniemam trzeba nadpisać część z makefile:

 

 

(...)

 

SUBARCH := $(shell uname -m | sed -e s/i.86/i386/ | sed -e s/ppc/powerpc/ | sed -e s/armv.l/arm/)

 

ARCH ?= $(SUBARCH)

CROSS_COMPILE ?=

KVER  := $(shell uname -r)

KSRC ?= /lib/modules/$(KVER)/build

MODDESTDIR := /lib/modules/$(KVER)/kernel/drivers/net/wireless

 

(...)

 

$(MAKE) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) -C $(KSRC) M=$(shell pwd)  modules

 

 

 

 

STLinux zainstalowany jest poprawnie z serwera komendą

./install all-sh4-glibc
Log z instalacji zamieszczam w załączniku, gdyby był potrzebny do upewnienia się.

 

stlinux_install.log

Link to comment
Share on other sites

Wynik poniżej (będę wklejał aby nic nie przeoczyć)

 

[root@localhost rtl8188eu]# export CC=sh4-linux-gcc

[root@localhost rtl8188eu]# export CXX=sh4-linux-g++

[root@localhost rtl8188eu]# export ARCH=sh

[root@localhost rtl8188eu]# export CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-gcc

[root@localhost rtl8188eu]# export KSRC=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4

[root@localhost rtl8188eu]#

[root@localhost rtl8188eu]#

[root@localhost rtl8188eu]# make all

make ARCH=sh CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-gcc -C /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4 M=/home/user/Downloads/rtl8188eu  modules

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-gccgcc: No such file or directory

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-gccgcc: No such file or directory

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-gccgcc: No such file or directory

make[1]: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-gccgcc: Command not found

make[1]: Entering directory `/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215'

 

  ERROR: Kernel configuration is invalid.

        include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.

        Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.

 

 

  WARNING: Symbol version dump /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/Module.symvers

          is missing; modules will have no dependencies and modversions.

 

  Building modules, stage 2.

/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/scripts/Makefile.modpost:42: include/config/auto.conf: No such file or directory

make[2]: *** No rule to make target `include/config/auto.conf'.  Stop.

make[1]: *** [modules] Error 2

make[1]: Leaving directory `/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215'

make: *** [modules] Error 2

[root@localhost rtl8188eu]#

 

samo gcc oczywiście jest w /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/

 

[root@localhost bin]# ls -a

.                          sh4-linux-g++              sh4-linux-libgcrypt-config  sh4-linux-rcc

..                        sh4-linux-gcc              sh4-linux-libpng14-config  sh4-linux-readelf

posix-console              sh4-linux-gcc-4.8.3        sh4-linux-libpng-config    sh4-linux-sdl-config

qemu-sh4                  sh4-linux-gcc-ar            sh4-linux-lrelease          sh4-linux-shellconfig

sh4-linux-addr2line        sh4-linux-gcc-nm            sh4-linux-mkcramfs          sh4-linux-size

sh4-linux-ar              sh4-linux-gcc-ranlib        sh4-linux-moc              sh4-linux-strings

sh4-linux-as              sh4-linux-gcov              sh4-linux-nm                sh4-linux-strip

sh4-linux-c++              sh4-linux-gdb              sh4-linux-objcopy          sh4-linux-uic

sh4-linux-c++filt          sh4-linux-gpg-error-config  sh4-linux-objdump          sh4-linux-unwrapped-gdb

sh4-linux-cpp              sh4-linux-gprof            sh4-linux-pcre-config      sh4sdistmclite

sh4-linux-cramfsck        sh4-linux-icu-config        sh4-linux-pkg-config        st40load_gdb

sh4-linux-directfb-config  sh4-linux-initdconfig      sh4-linux-python-config

sh4-linux-elfedit          sh4-linux-ld                sh4-linux-qmake

sh4-linux-freetype-config  sh4-linux-ld.bfd            sh4-linux-ranlib

[root@localhost bin]#

Link to comment
Share on other sites

Przy analizie wyników zauważyłem u siebie ten bubel:

/bin/sh: /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-gccgcc: No such file or directory

 

poprawiłem jedeną zmienną na

export CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-

 

ale niestety wynik dalej nie zadowala (jednak nie ma już tego błędu gcc):

 

[root@localhost rtl8188eu]# export CC=sh4-linux-gcc

[root@localhost rtl8188eu]# export CXX=sh4-linux-g++

[root@localhost rtl8188eu]# export ARCH=sh

[root@localhost rtl8188eu]# export CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-

[root@localhost rtl8188eu]# export KSRC=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4

[root@localhost rtl8188eu]#

[root@localhost rtl8188eu]# make all

make ARCH=sh CROSS_COMPILE=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux- -C /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4 M=/home/user/Downloads/rtl8188eu  modules

make[1]: Entering directory `/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215'

 

  ERROR: Kernel configuration is invalid.

        include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.

        Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.

 

 

  WARNING: Symbol version dump /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/Module.symvers

          is missing; modules will have no dependencies and modversions.

 

  Building modules, stage 2.

/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/scripts/Makefile.modpost:42: include/config/auto.conf: No such file or directory

make[2]: *** No rule to make target `include/config/auto.conf'.  Stop.

make[1]: *** [modules] Error 2

make[1]: Leaving directory `/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215'

make: *** [modules] Error 2

[root@localhost rtl8188eu]#

 

 

Oczywiście próba po Twojemu:

 

[root@localhost rtl8188eu]# make CROSS=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin/sh4-linux-gcc -C /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4 M=/home/user/Downloads/rtl8188eu  modules

make: Entering directory `/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215'

 

  ERROR: Kernel configuration is invalid.

        include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.

        Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.

 

 

  WARNING: Symbol version dump /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/Module.symvers

          is missing; modules will have no dependencies and modversions.

 

  Building modules, stage 2.

/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/scripts/Makefile.modpost:42: include/config/auto.conf: No such file or directory

make[1]: *** No rule to make target `include/config/auto.conf'.  Stop.

make: *** [modules] Error 2

make: Leaving directory `/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215'

[root@localhost rtl8188eu]#

 

Wychodzi na to, że w chwili obecnej oba sposoby generują te same (inne już) komunikaty, mamy krok na przód :)

Link to comment
Share on other sites

Żeby skompilować to pod nasz tuner to musisz mieć źródła naszego kernela. Poproś @tuxa żeby ci udostepnił źródła jajek na odpowiedni tuner.

Link to comment
Share on other sites

Żeby skompilować to pod nasz tuner to musisz mieć źródła naszego kernela. Poproś @tuxa żeby ci udostepnił źródła jajek na odpowiedni tuner.

 

O kurdę... to jak będzie mniej kłopotliwe to chyba prościej mi będzie poprosić o skompilowanie tych źródeł z git: https://github.com/lwfinger/rtl8188eu/

dla tego kernela:

Linux GraterliaOS 2.6.32.61_stm24_0214 #36 PREEMPT Wed Oct 1 23:45:04 CEST 2014 sh4 GNU/Linux

 

Jak myślicie zgodziłby się? Tym bardziej strzelam w ciemno, że ma przygotowane dużo lepsze środowisko od mojego.

 

Mimo wszystko skoro to już wszystko mam rozgrzebane to chciałbym pojąć i przeprowadzić poprawkną kros-kompilację choćby dla nauki, bo teraz już wiem, że plik wynikowy mi się nie przyda... :)

Link to comment
Share on other sites

Spróbuj modułu z załącznika, u mnie na ESI88 się ładuje, ale czy działa to nie mam pojęcia. Kompilowałem to dla jajka 214 od @freeboxa, u nas jest trochę inna konfiguracja, ale moduł jest chyba zgodny.

 

8188eu.ko - moduł sterownika, wrzuć do /lib/modules/

rtl8188eufw.bin - to firmware, wrzuć do /lib/firmware/rtlwifi/

 

Z konsoli wklep:

insmod /lib/modules/8188eu.ko

 

 

Co do kompilowania.

1. Ściągnij sobie źródła jajka od @freeboxa: https://www.dropbox.com/sh/e3b9ysol63wxjwx/AAB4vP8Wlcva2Uri_ym1rPvUa/ESI88/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0214_24052014.tar.gz?dl=0

2. Ściągnij sobie źródła sterowników od @freeboxa: https://www.dropbox.com/sh/e3b9ysol63wxjwx/AACl3HOiGaJoLRJRPGDblhEWa/src/ESI88/191_11062014.tar.gz?dl=0

 

W archiwum ze sterownikami zajrzyj do pliku go_make_stm24. Powinieneś załapać jak to kompilować.

8188eu.zip

Link to comment
Share on other sites

Wykonałem:

[*]8188eu.ko - do /lib/modules/

[*]rtl8188eufw.bin - do /lib/firmware/rtlwifi/

 

Jedna próba bo już późno, taki błąd jest:login as: root
    ________              __              .__  .__.
    /  _____/___________ _/  |_  ___________|  | |__|____
  /  \  __\_  __ \__  \\  __\/ __ \_  __ \  | |  \__  \
  \    \_\  \  | \// __ \|  | \  ___/|  | \/  |_|  |/ __ \_
    \______  /__|  (____  /__|  \___  >__|  |____/__(____  /
            \/          \/          \/                  \/


BusyBox v1.22.1 (2014-09-11 11:19:38 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

GraterliaOS:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:91:05:92:61
          inet addr:192.168.0.102  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:110 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:104 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:12275 (11.9 KiB)  TX bytes:13143 (12.8 KiB)
          Interrupt:134

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

GraterliaOS:~#
GraterliaOS:~# cd /lib/firmware/rtlwifi/
GraterliaOS:/lib/firmware/rtlwifi#
GraterliaOS:/lib/firmware/rtlwifi# depmod -a
depmod: can't change directory to 'lib/modules/2.6.32.61_stm24_0214': No such file or directory
GraterliaOS:/lib/firmware/rtlwifi# ls -a
.                ..              rtl8188eufw.bin
GraterliaOS:/lib/firmware/rtlwifi#

 

w /lib/modules faktycznie nie mam takiego katalogu

Link to comment
Share on other sites

Ok, wykonałem - wygląda obiecująco :)

 

insmod /lib/modules/8188eu.ko

i tak to kolejno wygląda, interfejs jest widoczny przy poleceniu

 

ifconfig -a

 

kolejność rzeczy:

 

login as: root


    ________              __              .__  .__.
    /  _____/___________ _/  |_  ___________|  | |__|____
  /  \  __\_  __ \__  \\  __\/ __ \_  __ \  | |  \__  \
  \    \_\  \  | \// __ \|  | \  ___/|  | \/  |_|  |/ __ \_
    \______  /__|  (____  /__|  \___  >__|  |____/__(____  /
            \/          \/          \/                  \/


BusyBox v1.22.1 (2014-09-11 11:19:38 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

GraterliaOS:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:91:05:92:61
          inet addr:192.168.0.102  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:105 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:14338 (14.0 KiB)  TX bytes:13185 (12.8 KiB)
          Interrupt:134

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

GraterliaOS:~# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:91:05:92:61
          inet addr:192.168.0.102  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:113 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:15228 (14.8 KiB)  TX bytes:14961 (14.6 KiB)
          Interrupt:134

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

GraterliaOS:~# insmod /lib/modules/8188eu.ko
GraterliaOS:~#
GraterliaOS:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:91:05:92:61
          inet addr:192.168.0.102  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:217 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:166 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:23143 (22.6 KiB)  TX bytes:22207 (21.6 KiB)
          Interrupt:134

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

GraterliaOS:~# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:91:05:92:61
          inet addr:192.168.0.102  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:226 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:173 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:23915 (23.3 KiB)  TX bytes:23929 (23.3 KiB)
          Interrupt:134

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0    Link encap:Ethernet  HWaddr C0:4A:00:10:9A:6F
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

 

8188eu znajduje się na liście pracujących modułów:

 

GraterliaOS:~# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
8188eu                332944  0 [permanent]
autofs4                14580  1
fan_ctrl                708  0
smartcard              15024  2
bpamem                  2080  0
silencegen              604  0
platform                780  0 [permanent]
stmalloc                1024  0
sth264pp                3556  0
player2              356016  2 stmalloc,sth264pp
stmdvb                87436 31 player2
stmsysfs              29352  0
stm_monitor            5688  1 player2
pti                    28500  1 stmdvb
fe_core                42864  1 stmdvb
pseudocard            11188  2 player2,stmdvb
stm_v4l2                6988  1 stmdvb
p2div64                1212  2 player2,stm_monitor
ksound                  7012  1 player2
avs                    23068  1 stmdvb,[permanent]
mmelog                  1424  0
mme_host              22636  4 silencegen,player2,stm_monitor,mmelog
embxshm                19048  0
embxmailbox            5348  1 embxshm
embxshell              17020  3 mme_host,embxshm,embxmailbox
stmfb                  36688  3 stmdvb
stmcore_display_sti7105  135480  4 player2,stmdvb,pseudocard
front_led              2680  0
e2_proc                10320  3 fan_ctrl,player2,stmdvb
simu_button              620  0
sagemcomtype            504  0
GraterliaOS:~#

 

 

da się to jakoś zautomatyzować aby moduł ładował się automatycznie, interfejs pojawiał się normalnie (ifconfig bez parametrów) i aby była możliwość sterowania kartą z pilota (wpisanie hasła itd)?

 

 

mam zainstalowane wireless-tools i wpa-supplicant

 

 

GraterliaOS:~# opkg list-installed
alsa-libs - 1.0.28-1
autofs - 4.1.4.6
binutils-libs - 2.24.51
busybox - 1.22.1-2
crc32 - 0.2.0
cron - 4.1-2
dev-gos - 1.0.14
e2fslibs - 1.42.11
e2fsprogs - 1.42.11
enigma2 - 2014-11-27-git-3
enigma2-data - 2014-11-27-git-3
enigma2-default-fonts - 0.2.0
enigma2-extpythonpack-inhd - 0.2.4
enigma2-i18n-default - 2015-01-05-1
enigma2-keymaps - 2014-11-27-git-2
enigma2-langpack - 2014-03-28-git
enigma2-libs-metapack - 1.0.5
enigma2-picon-hotbird-richter-polskie-220x132 - 2015-01-01
enigma2-plugin-assignbutton - 0.7.1
enigma2-plugin-autoshutdown - 1.0.0
enigma2-plugin-ava - 1.3-2
enigma2-plugin-cec - 0.2.6
enigma2-plugin-dmnapi - 13.1.30-4
enigma2-plugin-dreamexplorer - 0.2.1
enigma2-plugin-epgsearch - 3.9.1
enigma2-plugin-fancontrol - 1.14.3
enigma2-plugin-fastsearch - 0.2.4
enigma2-plugin-freeplayer - 1.63.7
enigma2-plugin-frontpanel - 1.14.4
enigma2-plugin-graphmultiepg - 0.2.3
enigma2-plugin-openwebif - 0.4.3-4
enigma2-plugin-skinselector - 0.2.0
enigma2-plugin-tuxtxt - 0.2.7
enigma2-plugin-videomode - 0.2.0
enigma2-plugin-virtualzap - 2.0.0
enigma2-plugin-zaphistorybrowser - 2.0.0
enigma2-plugins-default - 2014-11-27-git-1
enigma2-skin-default - 2014-11-27-tux-1
enigma2-skin-infinityhd-nbox - 0.2.13
eplayer3ext - 0.0.4
ethtool - 6.0.0
expat-libs - 2.1.0-1
ffmpeg-libs-core - 2.4.3-2
ffmpeg-libs-ext - 2.4.3-2
flac-libs-gos - 1.3.0
font-ae-almateen - 0.2.0
font-aller - 0.2.0
font-andale - 0.2.0
font-cool - 0.2.0
font-droidsansmono - 0.2.0
font-lcd - 0.2.0
font-nmsbd - 0.2.0
font-roboto - 0.2.1
font-tuxtxt - 0.2.2
font-ubuntu - 0.2.1
font-valis-enigma - 0.2.0
freetype - 2.5.3.1
giflib - 6.5.0.6
glib2-gos - 2.28.3-1
glibc-gos - 2.14.1-53
glibc-libcrypt-gos - 2.14.1-53
graterlia - 2.1.9
graterlia-core - 2.0
graterlia-locale-pl - 2.1.2
graterlia-logo - 1.0.6
graterlia-manager - 0.1.96
graterlia-manager-i18n-default - 0.1.91
graterlia-scripts - 0.1.185
graterlia-system-core-metapack - 2.1.3
graterlia-systembackup-tool - 0.2.8
gst-plugins-bad-free-gos - 0.10.23-16
gst-plugins-base-gos - 0.10.36-33
gst-plugins-good-gos - 0.10.31-6
gstreamer-gos - 0.10.36-6
hdparm - 9.43
iptvplayer-installer - 1.0.10
kernel-core-default-gos - 2.6.32.61.0214.08
kernel-modules-cec-gos - 2.6.32.61.0214.02
kernel-modules-default-gos - 2.6.32.61.0214.10
kernel-modules-fan-gos - 2.6.32.61.0214.02
libass - 5.0.11.1
libavresample - 1.1.0
libblkid1 - 2.25
libbz2 - 1.0.6-1
libcap - 2.16.0
libcomerr2 - 1.42.11-1
libdca - 0.0.5
libdreamdvd - 0.0.3
libdvbsi++ - 0.3.7-1
libdvdnav - 4.2.1
libdvdread - 4.9.9
libexif - 0.6.20
libexslt - 0.8.17
libffi - 6.0.2
libgcc-gos - 4.8.3-135
libgcrypt - 1.4.4
libgmp - 5.1.0-8
libgnutls - 2.12.23
libgpg-error - 1.10.6
libid3tag - 0.15.1b-1
libjpeg-turbo - 1.2.1-5
liblzo2 - 2.06
libmad - 0.15.1b-1
libmme-libs - 1.0.3
libmodplug - 0.8.8.4-1
libmount1 - 2.25
libmpc - 1.0.2-1
libogg - 1.3.2
libopen - 1.0.0-1
libp11-kit - 0.12.1
libpng - 1.6.14-1
libproc - 3.2.8
librtmp - 2.4.3
libsigc++ - 1.2.7
libsmartcols - 2.25
libsoup - 2.33.90-1
libsqlite3 - 3.8.6
libss - 2.0.1
libstdc++ - 4.8.3-145
libtermcap - 2.8.0
libtuxtxt - 1.99.1-2
libuuid1 - 2.25
libwrap-libs - 7.6.0
libxml2 - 2.9.0-1
libxmlccwrap - 0.0.12
lirc-libs - 0.9.0-1
mc - 4.8.13
mpfr - 3.1.2-9
mtd-utils - 1.5.1-1
ncurses-libs-gos - 5.6
ntpdate - 1.0.3-6
openssh - 6.7.p1-4
openssl - 0.9.8-2
opkg - 0.2.4-1
oscam - 1.20-r9300
portmap - 6.0.1
procps - 3.2.8
python-base-gos - 2.7.3-2
python-cheetah-gos - 2.4.4
python-crypto-gos - 2.5-1
python-elementtree-gos - 1.2.6-20050316
python-openssl-gos - 0.11
python-twisted-base-gos - 12.1.0
python-usb-gos - 1.0.0a2
python-wifi-gos - 0.5.0
python-zope-interface-gos - 3.3.1
readline - 6.2-1
remote-gos - 1.0.19
rtmpdump - 2.4.3
sdparm - 1.08-1
smartmontools - 5.38
sti-firmware-audio - 1.0.1
sti-firmware-video - 1.0.1
stm-utils - 1.0.9
system-core - 2.1.16
sysvinit - 2.88.0dsf-16
u-boot-tools - 2014.01-1
util-linux-gos - 2.25-6
vsftpd - 3.0.2.3
wget - 1.15.0
wireless-tools - 29.6
wpa-supplicant - 2.0.7.3
zlib - 1.2.8-1
GraterliaOS:~#

 

 

Jak dla mnie kompilacja sterowników wi-fi bez lib80211 nie ma większego sensu.

W pliku .config jest == "CONFIG_LIB80211 is not set".

 

Rozwiniesz proszę myśl, czy to uwaga dla osobyy kompilującej bo ta stała to dla mnie zagadka :)

Link to comment
Share on other sites

Doinstaluj enigma2-plugin-wirelesslan, zrób restart GUI i szukaj konfiguratora w menu.

 

zainstalowałem, zrestartowałem GUI, znalazłem konfigurator, znalazłem moją sieć wifi i dokonałem udanego połączenia - super :)

jednak wszystko po restarcie zniknęło. Zapewne chodzi o to, że nie ładuje się moduł z komendy

insmod /lib/modules/8188eu.ko

zapewne trzeba go wpisać w odpowiednie miejsce (aby się wykonywał)?

Zaznaczam, że do restartu urządzenia wszystko działało :) Jesteśmy blisko zwycięstwa :)

 

 

Mam jeszcze pytanie, pojawił mi się na ekranie komunikat, że zostało mi tylko 6MB pamięci,

czy można wyczyścić jakieś pliki tymczasowe itp? Jakaś sztuczka na to?

Link to comment
Share on other sites

Sterownik jest 100% OK? TAK?

Jeżeli tak to na jutro będzie w OPKG i problem z restartem zniknie :)

 

Wg mnie tak, sam zobacz :) Możesz dodawać.

 

login as: root
    ________              __              .__  .__.
    /  _____/___________ _/  |_  ___________|  | |__|____
  /  \  __\_  __ \__  \\  __\/ __ \_  __ \  | |  \__  \
  \    \_\  \  | \// __ \|  | \  ___/|  | \/  |_|  |/ __ \_
    \______  /__|  (____  /__|  \___  >__|  |____/__(____  /
            \/          \/          \/                  \/


BusyBox v1.22.1 (2014-09-11 11:19:38 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

GraterliaOS:~# ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0    Link encap:Ethernet  HWaddr C0:4A:00:10:9A:6F
          inet addr:192.168.0.15  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:271 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
          TX packets:83 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:41766 (40.7 KiB)  TX bytes:14255 (13.9 KiB)

GraterliaOS:~# ping www.wp.pl
PING www.wp.pl (212.77.98.9): 56 data bytes
64 bytes from 212.77.98.9: seq=0 ttl=246 time=25.988 ms
64 bytes from 212.77.98.9: seq=1 ttl=246 time=26.036 ms
64 bytes from 212.77.98.9: seq=2 ttl=246 time=27.197 ms
64 bytes from 212.77.98.9: seq=3 ttl=246 time=25.370 ms
64 bytes from 212.77.98.9: seq=4 ttl=246 time=27.332 ms
64 bytes from 212.77.98.9: seq=5 ttl=246 time=25.258 ms
64 bytes from 212.77.98.9: seq=6 ttl=246 time=26.883 ms
64 bytes from 212.77.98.9: seq=7 ttl=246 time=25.045 ms
^Z[1]+  Stopped                    ping www.wp.pl
GraterliaOS:~#

 

 

No i foto w załączniku :)

 

Wszystko działa do restartu, potem muszę z konsoli robić te insmod + restart GUI i znowu jest (pamięta ustawienia).

 

Gdyby ktoś był ciekaw, to używam karty TP-LINK TL-WN725N Nano USB (v2.0)

http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-WN725N

 

Jestem oczywiście mega zadowolony, że również mogłem coś pomóc oraz dziękuję, że mi pomogliście :)

A całe te oprogramowanie od Was to super inicjatywa.

20150202_201700.thumb.jpg.482a9d312d4fd66e0526e553c0d0692e.jpg

20150202_201729.thumb.jpg.87c5cb8d928df9cb7ee97af9e981393c.jpg

20150202_201752.thumb.jpg.9f639d843cbcf0bea6d311dd82cb115a.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
Guest smarkusg

Spróbuj modułu z załącznika, u mnie na ESI88 się ładuje, ale czy działa to nie mam pojęcia. Kompilowałem to dla jajka 214 od @freeboxa, u nas jest trochę inna konfiguracja, ale moduł jest chyba zgodny.

 

8188eu.ko - moduł sterownika, wrzuć do /lib/modules/

rtl8188eufw.bin - to firmware, wrzuć do /lib/firmware/rtlwifi/

 

Z konsoli wklep:

insmod /lib/modules/8188eu.ko

 

 

 

Omyłkowo skompilowalem w/w sterowniki pod ADB5800xx. Nie mam tej karty niestety aby sprawdzić czy są ok (moduł ładuje się prawidłowo). Może się komuś przyda wiec dołączam załącznik.

rtl8188.tar.gz

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Omyłkowo skompilowalem w/w sterowniki pod ADB5800xx. Nie mam tej karty niestety aby sprawdzić czy są ok (moduł ładuje się prawidłowo). Może się komuś przyda wiec dołączam załącznik.

 

Potwierdzam, sterownik śmiga. Testowałem kartę ok 4 godzin wszystko było ok. Natomiast po restarcie nie wstała, pewnie kwestia konfiguracji ale już nie miałem czasu sprawdzić

Dzięki

 

// edit

testuje cały czas od tamtego momentu, wszystko ok

Link to comment
Share on other sites

kolega @smarkusg skompilował mi sterowniki dla karty tl-wn727n v4 (MT7601U) na platformę ADB5800xx.

żeby je uruchomić na moim ADB5800xx wykonałem poniższe czynności:

1. instalacja kernel-modules-wifi-rt5370-gos

2. instalacja wireless-tools

3. podmiana pliku z załącznika w lokalizacji /etc/wireless/RT2870STA

4. podmiana /lib/modules/rt5370sta.ko na plik z załącznika; "mt7601Usta.ko" (zmieniamy mu nazwę na rt5370sta.ko)

 

wszystko działa bardzo stabilnie i uruchamia się z automatu więc jak ktoś znajdzie chwilę czasu to fajnie gdyby ktoś dołożył ten sterownik do opkg ;)

mt7601Usta.tar.gz

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

 

kolega @smarkusg skompilował mi sterowniki dla karty tl-wn727n v4 (MT7601U) na platformę dsi-87

na chwile obecną nie mam pod ręka tego dekodera więc może ktoś inny jest w stanie sprawdzić sterowniki z załącznika? :)

"skompilowane pod linux-sh4-2.6.32.28_stm24_0207 ( DSI87_driver_13102012)"

mt7601Usta.zip

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest voyteckst

@smarkusg: Czy dałoby się przekompilować rtl8192cu? Na ESI/UHD jest w modułach i nie wiem w sumie w czym jest problem dla nboxów...

Link to comment
Share on other sites

Guest smarkusg

@smarkusg: Czy dałoby się przekompilować rtl8192cu? Na ESI/UHD jest w modułach i nie wiem w sumie w czym jest problem dla nboxów...

Potrzebna jest pomoc developerów GOS. Wydaje mi się, że moduły przy kompilacji środowiska sh4 dla nboxa powinni mieć (całe repozytorium Duckboxa zawiera sekcję wifi z w/w sterownikami). Problem może być w tym, że nikt z "GOS" nie posiada karty jaką chcesz uruchomić. Jak możesz to wklej wyniki przy podpiętej karcie wifi - polecenia lsusb w konsoli dostępu do boxa.

 

Prośba z naszej strony do osób opiekujących się projektem o udostępnienie ".ko" modułów kart sieciowych z kompilacji dla kernela skompilowanego pod nboxy w GOS.

 

ps

Na szybko wysłalem ci pw abyś sprawdził jedną z paczek modułów wifi.

Gdyby developerzy GOS nie mieli czasu na zabawę oraz potrzebnych plików mogę sprawdzić

 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Guest voyteckst

Wstepnie wygląda, że działa. Poniżej dane z tunera:

nbox:/hdd# insmod 8192cu.ko 

nbox:/hdd# lsmod|grep 8192
8192cu                179196  0 

nbox:/hdd# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 001 Device 003: ID 0bda:8178

nbox:/hdd# iwconfig wlan0
wlan0    unassociated  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Auto  Access Point: Not-Associated  Sensitivity:0/0  
          Retry:off  RTS thr:off  Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0  Missed beacon:0

 

Po podniesieniu interfejsu iwlist wlan0 scan pokazuje sieci. Niestety nie jest w stanie się podłączyć (próbowałem też iwconfig). Popatrzę jeszcze później co może być nie tak.

Link to comment
Share on other sites

Guest smarkusg

...

Po podniesieniu interfejsu iwlist wlan0 scan pokazuje sieci. Niestety nie jest w stanie się podłączyć (próbowałem też iwconfig). Popatrzę jeszcze później co może być nie tak.

 

Powodzenia, w razie czego służę pomocą.

 

ps

GOS ma potencjał ale trzeba trochę zasiać zamętu aby w prostych rzeczach zrobić jakiś postęp ( tak wynika z wątków forum ).

 

Link to comment
Share on other sites

Guest voyteckst

Próbowałem się połączyć z siecią, ale coś jest nie tak. Dostaję następujące błędy (co ciekawe iwlist wlan0 scan pokazuje nazwy sieci):

ioctl[sIOCSIWAP]: Operation not permitted
Trying to associate with xx:xx:xx:xx:xx:xx (SSID='net' freq=2437 MHz)
Authentication with xx:xx:xx:xx:xx:xx timed out.
ioctl[sIOCSIWSCAN]: Operation not permitted
Failed to initiate AP scan.
ioctl[sIOCSIWSCAN]: Operation not permitted
Failed to initiate AP scan.

Link to comment
Share on other sites

Guest smarkusg

Mam proste pytanie, czy deweloperzy GOS będą rozwijać gałąź ADB w kwestii jądra systemu 58xxx ?

Zapytanie bez uszczypliwości tylko dociekliwości. Czy jest jakaś planowana zmiana jądra lub całkowicie pozostawienie kwestii dalszych poprawek użytkownikom . Zero jedynkowo jak można prosić ;)

Link to comment
Share on other sites

Guest smarkusg

Niedługo docelowo wszystkie boxy będą mieć ta samą wersję i te same moduły.

 

"niedługo" to jest stan nieustalony - w takim razie wątek proponuje zamrozić lub usunąć wpisy dotyczące ADB aby inne osoby nie traciły czasu na zmiany jakie nastąpią…….

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest smarkusg

Miałem trochę czasu wiec .. moja poprawka sterownika wifi dla rt5370 dla ostatnij aktualizacji (moj dekoder uhd88 ,karta 148f:5370, wifi backport z 0211) "<< 29 Maj 2015 >> Przeniesienie paczek z TEST do release" do czasu naprawy. UWAGA na własne ryzyko.

 

wersja kernela :Linux GraterliaOS 2.6.32.61_stm24_0217 #2 PREEMPT Tue May 26 12:49:07 CEST 2015 sh4 GNU/Linux
sciagamy paczke 
wgrywamy plik przez sftp lub ftp do /root i logujemy sie na boxa
rozpakowujemy: tar xvf rt5370sta.tar.bz2
robimy kopie starego modułu: mv /lib/modules/rt5370sta.ko /root/rt5370sta.ko.back
restart systemu (ważne aby potem nie reanimować karty): reboot
logujemy sie na boxa i sprawdzamy nowy modul: insmod /root/rt5370sta.ko
sprawdzamy przez gui czy wszystko sie laduje. Jak wszystko działa stabilnie robimy; mv /root/rt5370sta.ko /lib/modules


ps
z nowymi sterownikami lub pakietami zależnymi jest jakiś blad tx/rx - pakiety sa odbierane/wysylane ale system nie widzi "sąsiadów" (tak w lamerskim skrócie)

rt5370sta.tar.bz2

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

 

kolega @smarkusg skompilował mi sterowniki dla karty tl-wn727n v4 (MT7601U) na platformę dsi-87

na chwile obecną nie mam pod ręka tego dekodera więc może ktoś inny jest w stanie sprawdzić sterowniki z załącznika? :)

"skompilowane pod linux-sh4-2.6.32.28_stm24_0207 ( DSI87_driver_13102012)"

potwierdzam działanie tego sterownika dla dsi-87, jak ktoś znajdzie czas proszę dodajcie go do opkg ;)

Link to comment
Share on other sites

kolega @smarkusg skompilował mi sterowniki dla karty tl-wn727n v4 (MT7601U) na platformę esii88/uhd88 dla jakja 214

"Linux GraterliaOS 2.6.32.61_stm24_0214 #36 PREEMPT Wed Oct 1 23:45:04 CEST 2014 sh4 GNU/Linux"

nie mam jak sprawdzić bo siedzę na 217

 

edit:

w załączniku też wersja dla 217 - potwierdzam, ze wszystko działa ok ;)

mt7601Usta.ko_esi88_uhd88_214.zip

mt7601Usta.ko_esi88_uhd88_217.zip

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 1 month later...

mt7601u

Na nbox z kernelem 217 niby karte widzi ale przy próbie skanowania sieci GS

a przy próbie ręcznego podniesienia interfejsu ra0 wywala błędy

 

Could not set interface ra0 flags: Operation not permitted

Failed to initialize driver interface

Failed to add interface ra0

Cancelling scan request

Cancelling authentication timeout

ip: RTNETLINK answers: File exists

ip: SIOCSIFFLAGS: Operation not permitted

ip: RTNETLINK answers: Network is unreachable

 

Link to comment
Share on other sites

Guest smarkusg

mt7601u

Na nbox z kernelem 217 niby karte widzi ale przy próbie skanowania sieci GS

a przy próbie ręcznego podniesienia interfejsu ra0 wywala błędy

 

Could not set interface ra0 flags: Operation not permitted

Failed to initialize driver interface

Failed to add interface ra0

Cancelling scan request

Cancelling authentication timeout

ip: RTNETLINK answers: File exists

ip: SIOCSIFFLAGS: Operation not permitted

ip: RTNETLINK answers: Network is unreachable

....

 

Finalnie nie wiem co zrobiłem restart jeszcze raz podmiana modułu kilka razy i w końcu zadziałał

dzięki za pomoc i cierpliwość

temat do zamknięcia

p.s. moduł działa na openpli

 

Jak działa to mnie cieszy :) Już dostawałem hercklekotów dociekająć co spaprałem przy kompilacji.

 

add 10.02.2016

link do wątku działający moduł dla gos 0217

http://forum.xunil.pl/index.php/topic,2744.0.html

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest jacekj24

Ale sterownik podmieniałem jak koledzy wyżej. Co mogę zrobić aby wifi działało? Odinstalować kernel 217?

Dodam że teraz wogóle interfejs wlan nie jest widoczny robiłem reinstalacje suplikantu wifi

 

Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Poprawiono

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...