Jump to content

Zgemma H.2S+ nie widzi dysku USB.


MrBrzoza

Recommended Posts

Witam,

 

Od którejś ostatniej aktualizacji mam problem z nagrywaniem, odtwarzaniem, itp z dysku USB.

Do pewnego momentu było wszytko w porządku.

W chwili obecnej dekoder nie widzi dysku, standardowy komunikat nie ma hdd lub nie został zainicjowany.

 

Po podłączeniu dysku fdisk -l widzi go, ale nadal ten sam komunikat.

Po restarcie tunera fdisk -l już go nie widzi. Dopiero po odłączeniu i podłączeniu.

 

Ale i tak nadal komunikat nie ma hdd lub nie został zainicjowany.

 

Proszę o jakąś podpowiedź.

 

fdisk -l po restarcie

 

GraterliaOS:~# fdisk -l
Dysk /dev/mtdblock0: 256 MiB, bajtów: 268435456, sektorów: 524288
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512


Dysk /dev/mtdblock1: 6 MiB, bajtów: 6291456, sektorów: 12288
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512


Dysk /dev/mtdblock2: 250 MiB, bajtów: 262144000, sektorów: 512000
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512

 

fdisk -l po odłączeniu i podłączaniu dysku

 

GraterliaOS:~# fdisk -l                                                        Dysk /dev/mtdblock0: 256 MiB, bajtów: 268435456, sektorów: 524288
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512


Dysk /dev/mtdblock1: 6 MiB, bajtów: 6291456, sektorów: 12288
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512


Dysk /dev/mtdblock2: 250 MiB, bajtów: 262144000, sektorów: 512000
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512


Dysk /dev/sda: 465,8 GiB, bajtów: 500107862016, sektorów: 976773168
Model dysku: FreeAgent Go
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0x084ccb92

Urządzenie Rozruch Początek    Koniec  Sektory Rozmiar Id Typ
/dev/sda1              2048 976773167 976771120  465,8G 83 Linux

 

tune2fs -l /dev/sda1

 

tune2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Filesystem volume name:  records
Last mounted on:          /media/hdd
Filesystem UUID:          d3f32aca-dde5-44bd-9bb1-7fd55853d83c
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype sparse_super large_file
Filesystem flags:        signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:        clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:      Linux
Inode count:              30531584
Block count:              122096390
Reserved block count:    6104819
Free blocks:              119899514
Free inodes:              30531572
First block:              0
Block size:              4096
Fragment size:            4096
Reserved GDT blocks:      994
Blocks per group:        32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:        8192
Inode blocks per group:  512
Filesystem created:      Sat Jan  5 14:23:38 2019
Last mount time:          Sat Jan  5 14:32:40 2019
Last write time:          Sat Jan  5 14:33:16 2019
Mount count:              1
Maximum mount count:      -1
Last checked:            Sat Jan  5 14:23:38 2019
Check interval:          0 (<none>)
Lifetime writes:          1796 kB
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:              256
Required extra isize:    32
Desired extra isize:      32
Journal inode:            8
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:      b579f167-6917-460b-8495-15068ce03fac
Journal backup:          inode blocks

 

i przy okazji

 

rootfs          /              auto            defaults                        1      1
proc            /proc          proc            defaults                        0      0
devpts          /dev/pts        devpts          mode=0620,gid=5                0      0
usbdevfs        /proc/bus/usb  usbdevfs        noauto                          0      0
#usbfs          /proc/bus/usb  usbfs          defaults                        0      0
#tmpfs          /var/volatile  tmpfs          defaults                        0      0

LABEL=records  /media/hdd      auto            defaults,noatime,nodiratime    1      1
#LABEL=data    /media/data    auto            defaults,noatime,nodiratime    1      1
#LABEL=swap    swap            swap            defaults                        0      0

Link to comment
Share on other sites

Hej tux[/member]

 

po restarcie

 

GraterliaOS:~# cfdisk /dev/sda
cfdisk: nie można otworzyć /dev/sda: Nie ma takiego pliku ani katalogu
GraterliaOS:~#

 

po odłączeniu i podłączeniu dysku

 

GraterliaOS:~# cfdisk /dev/sda
                                Dysk: /dev/sda
        Rozmiar: 465,8 GiB, bajtów: 500107862016, sektorów: 976773168
                    Etykieta: dos, identyfikator: 0x084ccb92

    Urządzenie  Rozruch    Początek    Koniec    Sektory  Rozmiar  Id Typ
>>  /dev/sda1                  2048  976773167  976771120  465,8G  83 Linuxlqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk
x          Typ partycji: Linux (83)                                        x
x    UUID systemu plików: d3f32aca-dde5-44bd-9bb1-7fd55853d83c              x
xEtykieta systemu plików: records                                            x
x          System plików: ext3                                              x
x      Punkt montowania: /media/hdd                                        x
mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqj
  [    Rozruch    ]  [      Usuń    ]  [Zmiana rozmiaru]  [    Zakończ    ]
  [      Typ      ]  [    Pomoc    ]  [    Zapisz    ]  [    Zrzut    ]

                    Zakończenie programu bez zapisu zmian

Link to comment
Share on other sites

Sprawdzam, tylko nie wiem czy to ma sens.

Wcześniej już wymieniłem dysk na inny i kabelek USB też na inny.

Pierwszy dysk po podłączeniu do PC widać, pliki nagranych filmów można bez problemu zgrać.

 

Po wymianie dysku i kabelka USB to samo. :-(

 

Ale jak będę miał wynik dam znać.

 

Wynik

 

GraterliaOS:~# fsck -f /dev/sda1
fsck z pakietu util-linux 2.33
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
Przebieg 1: Sprawdzanie i-węzłów, bloków i rozmiarów
Przebieg 2: Sprawdzanie struktury katalogów
Przebieg 3: Sprawdzanie łączności katalogów
Przebieg 4: Sprawdzanie liczników odwołań
Przebieg 5: Sprawdzanie sumarycznych informacji o grupach
records: 12/30531584 plików (8.3% nieciągłych), 2196875/122096390 bloków
GraterliaOS:~#

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Witam ponownie,

 

Przepraszam, że to nie ten wieczór ale, praca, dom, rodzina a TV działa i można oglądać.

 

Dysk po pełnym restarcie i ręcznym montowaniu działa. Działa także po restarcie GUI.

Jednakże po restarcie tunera trzeba go odłączyć i podłączyć i ponownie ręcznie zamontować.

 

Poniżej log debug. Mam nadzieję, że o to chodziło.

 

[Avahi] Not running yet, cannot browse for type _e2stream._tcp.
[eInit] + (1) Background File Eraser
[eInit] + (5) Tuxtxt
[eInit] + (8) graphics acceleration manager
[eInit] + (9) Font Render Class
[font] initializing lib...
[font] loading fonts...
[font] Intializing font cache, using max. 4MB...
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
DVB_API_VERSION 5 DVB_API_VERSION_MINOR 10
ENIGMA_DEBUG_LVL=4
[eInit] + (9) gLCD
[eFbLCD] /dev/fb1: No such file or directory
[eFbLCD] framebuffer /dev/fb1 not available
[eDboxLCD] xres=132, yres=64, bpp=8 lcd_type=1
[eLCD] (132x64x8) buffer 0x7c8798 8448 bytes, stride 132
[gLCDDC] resolution: 132x64x8 stride=132
[eInit] + (9) GFBDC
[fb] /dev/fb0: 24300k video mem
[fb] double buffering available!
[gFBDC] resolution: 1920x1080x32 stride=7680, 8100kB available for acceleration surfaces.
[eInit] + (10) gRC
[gRC] thread created successfully
[eInit] + (15) eWindowStyleManager
[eInit] + (20) AVSwitch Driver
[eAVSwitch] failed to open /dev/fp0 to monitor vcr scart slow blanking changed: No such file or directory
[eInit] + (20) misc options
[eInit] + (20) RC Input layer
[eInit] + (20) UHF Modulator
[eRFmod] couldnt open /dev/rfmod0: No such file or directory
[eInit] + (20) DVB-CI UI
[eInit] + (21) input device driver
[eInputDeviceInit] adding device /dev/input/event0
[eRCInputEventDriver] devicename=front panel
[eRCInputEventDriver] devicename=front panel
[eRCDeviceInputDev] device "front panel" is a remotecontrol
[eInputDeviceInit] adding device /dev/input/event1
[eRCInputEventDriver] devicename=dreambox remote control (native)
[eRCInputEventDriver] devicename=dreambox remote control (native)
[eRCDeviceInputDev] device "dreambox advanced remote control (native)" is a remotecontrol
[eInputDeviceInit] adding device /dev/input/event2
[eRCInputEventDriver] devicename=dreambox advanced remote control (native)
[eRCInputEventDriver] devicename=dreambox advanced remote control (native)
[eRCDeviceInputDev] device "dreambox advanced remote control (native)" is a remotecontrol
[eInputDeviceInit] adding device /dev/input/event3
[eRCInputEventDriver] devicename=front panel
[eRCInputEventDriver] devicename=front panel
[eRCDeviceInputDev] device "front panel" is a remotecontrol
[eInputDeviceInit] adding device /dev/input/event4
[eRCInputEventDriver] devicename=RC for hdmi_cec
[eRCInputEventDriver] devicename=RC for hdmi_cec
[eRCDeviceInputDev] device "RC for hdmi_cec" is a remotecontrol
[eInputDeviceInit] Found 5 input devices.
[eInit] + (22) Hdmi CEC driver
[eInit] + (30) eActionMap
[eInit] + (35) CA handler
[eInit] + (35) CI Slots
[CI] scanning for common interfaces..
[CI] eDVBCIInterfaces setInputSource(0, A)
[CI] eDVBCIInterfaces setInputSource(1, B)
[CI] eDVBCIInterfaces setInputSource(2, C)
[CI] eDVBCIInterfaces setInputSource(3, D)
[CI] done, found 0 common interface slots
[eInit] + (40) eServiceCenter
[eServiceCenter] settings instance.
[eInit] + (41) Stream server
[Avahi] Not running yet, cannot register type _e2stream._tcp.
[eInit] + (41) Encoders
[eInit] + (41) eServiceFactoryDVB
[eInit] + (41) eServiceFactoryFS
[eInit] + (41) eServiceFactoryM2TS
[eInit] + (41) eServiceFactoryHDMI
[eInit] + (41) eServiceFactoryTS
[eInit] + (41) eServiceFactoryWebTS
[eInit] + (41) eServiceFactoryDVD
[eInit] reached rl 70
[eDVBDB] ---- opening lame channel db
[eDVBDB] reading services (version 4)
[eDVBDB] loaded 33 channels/transponders and 398 services
eDVBSatelliteEquipmentControl::clear()
[eDVBResourceManager] scanning for frontends..
[eDVBFrontend0] opening frontend
[eDVBFrontend0] opening frontend
[eDVBFrontend0] frontend 0 has DVB API 50a 
[eDVBFrontend0] close frontend
[eDVBFrontend1] opening frontend
[eDVBFrontend1] opening frontend
[eDVBFrontend1] frontend 1 has DVB API 50a 
[eDVBFrontend1] close frontend
[eDVBFrontend2] opening frontend
[eDVBFrontend2] opening frontend
[eDVBFrontend2] frontend 2 has DVB API 50a 
[eDVBFrontend2] close frontend
[eDVBAdapterLinux] get demux 0
[eDVBAdapterLinux] get demux 1
[eDVBAdapterLinux] get demux 2
[eDVBAdapterLinux] get demux 3
[eDVBAdapterLinux] get demux 4
[eDVBAdapterLinux] get demux 5
[eDVBAdapterLinux] get demux 6
[eDVBAdapterLinux] get demux 7
[eDVBResourceManager] found 1 adapter, 3 frontends(3 sim) and 8 demux
[eDVBLocalTimeHandler] Use valid Linux Time :) (RTC?)
[eEPGCache] Initialized EPGCache (wait for setCacheFile call now)
[MAIN] Loading spinners...
[MAIN] found 20 spinner!
[setIoPrio] best-effort level 3 ok
[Misc_Options] 12Vdetect cannot open /proc/stb/misc/12V_output: No such file or directory
[HardwareInfo] Scanning hardware info
Detected: h3 (1-2)
[Harddisk] enumerating block devices...
[Harddisk] Unable to determine structure of /dev
[Harddisk] new device sda ->  -> 
[Console] command: ('sdparm', 'sdparm', '--set=SCT=0', '')
[eConsoleAppContainer] Starting sdparm
Activating keymap: Default (US)
[Console] command: loadkmap < /usr/share/keymaps/default.kmap
[eConsoleAppContainer] Starting /bin/sh
Activating language Polski
[NimManager] Reading satellites.xml
[NimManager] Reading cables.xml
[NimManager] Reading terrestrial.xml
[gRC] main thread is non-idle! display spinner!
eDVBSatelliteEquipmentControl::clear()
[secConfigure] sec config cleared
[eDVBFrontend] setSlotInfo for dvb frontend 0 to slotid 0, descr BCM7346 (internal), need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 Yes
[eDVBFrontend] setSlotInfo for dvb frontend 1 to slotid 1, descr Si2169D, need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 Yes
[eDVBFrontend] setSlotInfo for dvb frontend 2 to slotid 2, descr Si2169, need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 No
[secConfigure] slot: 0 configmode: simple
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSlotNotLinked] slot=0
[secConfigure] diseqcmode:  diseqc_a_b
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addLNB] lnb=0)
eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSatCRformat(0)
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBNum] lnbnum=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFL] logfl=9750000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFH] lofh=10600000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBThreshold] threshold=11700000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBIncreasedVoltage] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setRepeats] repeat=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setFastDiSEqc] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSeqRepeat] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommandOrder] order=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setDiSEqcMode] mode=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneburst] toneburst=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setUncommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addSatellite] orb_pos=130
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setVoltageMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSlotMask] slotmask=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addLNB] lnb=1)
eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSatCRformat(0)
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBNum] lnbnum=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFL] logfl=9750000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFH] lofh=10600000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBThreshold] threshold=11700000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBIncreasedVoltage] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setRepeats] repeat=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setFastDiSEqc] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSeqRepeat] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommandOrder] order=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setDiSEqcMode] mode=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneburst] toneburst=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommittedCommand] command=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setUncommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addSatellite] orb_pos=130
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setVoltageMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSlotMask] slotmask=1
[secConfigure] slot: 1 configmode: simple
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSlotNotLinked] slot=1
[secConfigure] diseqcmode:  diseqc_a_b
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addLNB] lnb=2)
eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSatCRformat(0)
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBNum] lnbnum=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFL] logfl=9750000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFH] lofh=10600000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBThreshold] threshold=11700000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBIncreasedVoltage] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setRepeats] repeat=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setFastDiSEqc] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSeqRepeat] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommandOrder] order=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setDiSEqcMode] mode=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneburst] toneburst=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setUncommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addSatellite] orb_pos=130
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setVoltageMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSlotMask] slotmask=2
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addLNB] lnb=3)
eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSatCRformat(0)
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBNum] lnbnum=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFL] logfl=9750000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFH] lofh=10600000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBThreshold] threshold=11700000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBIncreasedVoltage] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setRepeats] repeat=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setFastDiSEqc] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSeqRepeat] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommandOrder] order=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setDiSEqcMode] mode=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneburst] toneburst=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommittedCommand] command=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setUncommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addSatellite] orb_pos=130
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setVoltageMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSlotMask] slotmask=2
[secConfigure] sec config completed
[eDVBFrontend2] opening frontend
[eDVBFrontend2] setDeliverySystem setting type to 1 from 0
[eDVBFrontend2] setDeliverySystem succefully changed delivery system to DVB-C
[initNimManager] tunerTypeChanged feid 2 to mode 0
eDVBSatelliteEquipmentControl::clear()
[secConfigure] sec config cleared
[eDVBFrontend] setSlotInfo for dvb frontend 0 to slotid 0, descr BCM7346 (internal), need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 Yes
[eDVBFrontend] setSlotInfo for dvb frontend 1 to slotid 1, descr Si2169D, need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 Yes
[eDVBFrontend] setSlotInfo for dvb frontend 2 to slotid 2, descr Si2169, need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 No
[secConfigure] slot: 0 configmode: simple
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSlotNotLinked] slot=0
[secConfigure] diseqcmode:  diseqc_a_b
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addLNB] lnb=0)
eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSatCRformat(0)
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBNum] lnbnum=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFL] logfl=9750000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFH] lofh=10600000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBThreshold] threshold=11700000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBIncreasedVoltage] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setRepeats] repeat=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setFastDiSEqc] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSeqRepeat] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommandOrder] order=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setDiSEqcMode] mode=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneburst] toneburst=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setUncommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addSatellite] orb_pos=130
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setVoltageMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSlotMask] slotmask=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addLNB] lnb=1)
eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSatCRformat(0)
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBNum] lnbnum=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFL] logfl=9750000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFH] lofh=10600000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBThreshold] threshold=11700000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBIncreasedVoltage] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setRepeats] repeat=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setFastDiSEqc] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSeqRepeat] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommandOrder] order=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setDiSEqcMode] mode=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneburst] toneburst=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommittedCommand] command=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setUncommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addSatellite] orb_pos=130
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setVoltageMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSlotMask] slotmask=1
[secConfigure] slot: 1 configmode: simple
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSlotNotLinked] slot=1
[secConfigure] diseqcmode:  diseqc_a_b
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addLNB] lnb=2)
eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSatCRformat(0)
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBNum] lnbnum=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFL] logfl=9750000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFH] lofh=10600000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBThreshold] threshold=11700000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBIncreasedVoltage] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setRepeats] repeat=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setFastDiSEqc] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSeqRepeat] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommandOrder] order=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setDiSEqcMode] mode=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneburst] toneburst=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setUncommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addSatellite] orb_pos=130
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setVoltageMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSlotMask] slotmask=2
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addLNB] lnb=3)
eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSatCRformat(0)
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBNum] lnbnum=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFL] logfl=9750000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBLOFH] lofh=10600000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBThreshold] threshold=11700000
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBIncreasedVoltage] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setRepeats] repeat=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setFastDiSEqc] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setSeqRepeat] onoff=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommandOrder] order=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setDiSEqcMode] mode=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneburst] toneburst=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setCommittedCommand] command=1
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setUncommittedCommand] command=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::addSatellite] orb_pos=130
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setVoltageMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setToneMode] mode=0
[eDVBSatelliteEquipmentControl::setLNBSlotMask] slotmask=2
[secConfigure] sec config completed
[Picon] adding path: /usr/share/enigma2/picon/
[ML] BlurayPlayer not installed: cannot import name BlurayPlayer
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//bouquets.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.favourites.tv
[eDVBDB] 0 entries in Bouquet userbouquet.favourites.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.01_ncplus.tv
[eDVBDB] 224 entries in Bouquet userbouquet.01_ncplus.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.02_cyfrowy_polsat.tv
[eDVBDB] 998 entries in Bouquet userbouquet.02_cyfrowy_polsat.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.03_smart_hd.tv
[eDVBDB] 64 entries in Bouquet userbouquet.03_smart_hd.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.04_domowy_hd.tv
[eDVBDB] 64 entries in Bouquet userbouquet.04_domowy_hd.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.05_ogolnotematyczne.tv
[eDVBDB] 24 entries in Bouquet userbouquet.05_ogolnotematyczne.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.06_filmowe.tv
[eDVBDB] 50 entries in Bouquet userbouquet.06_filmowe.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.07_sportowe.tv
[eDVBDB] 30 entries in Bouquet userbouquet.07_sportowe.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.08_informacyjne.tv
[eDVBDB] 11 entries in Bouquet userbouquet.08_informacyjne.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.09_dokumentalne.tv
[eDVBDB] 25 entries in Bouquet userbouquet.09_dokumentalne.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.10_rozrywkowe_i_muzyczne.tv
[eDVBDB] 24 entries in Bouquet userbouquet.10_rozrywkowe_i_muzyczne.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.11_lifestylowe.tv
[eDVBDB] 15 entries in Bouquet userbouquet.11_lifestylowe.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.12_dla_dzieci.tv
[eDVBDB] 15 entries in Bouquet userbouquet.12_dla_dzieci.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.13_polskojezyczne.tv
[eDVBDB] 204 entries in Bouquet userbouquet.13_polskojezyczne.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.14_IPTV.tv
[eDVBDB] 17 entries in Bouquet userbouquet.14_IPTV.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.15_erotyczne.tv
[eDVBDB] 23 entries in Bouquet userbouquet.15_erotyczne.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.16_radio.tv
[eDVBDB] 18 entries in Bouquet userbouquet.16_radio.tv
[eDVBDB] 17 entries in Bouquet bouquets.tv
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//bouquets.radio
[eDVBDB] loading bouquet... /etc/enigma2//userbouquet.favourites.radio
[eDVBDB] 14 entries in Bouquet userbouquet.favourites.radio
[eDVBDB] 1 entries in Bouquet bouquets.radio
[eDVBDB] Renumbering...
[eDVBLocalTimeHandler] disable sync local time with transponder time!
[font] adding font /usr/share/fonts/LiberationSans-Regular.ttf -> Regular
[font] adding font /usr/share/fonts/LiberationMono-Regular.ttf -> Fixed
[font] adding font /usr/share/fonts/LiberationMono-Regular.ttf -> Console
[font] adding font /usr/share/fonts/LiberationMono-Regular.ttf -> VkeybFont
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_Rg.ttf -> Regular
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_Bd.ttf -> Bold
[font] adding font /usr/share/fonts/tuxtxt.ttf -> Console
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> ChSelDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> EPGSelDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> EvDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> GraphDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> SIDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> MovDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> CoolTVDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/LiberationSans-Regular.ttf -> Subs
[font] adding font /usr/share/fonts/LiberationSans-Italic.ttf -> Subsi
[font] adding font /usr/share/fonts/LiberationSans-Bold.ttf -> Subsb
[font] adding font /usr/share/fonts/LiberationSans-BoldItalic.ttf -> Subsz
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_Rg.ttf -> Regular
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_Bd.ttf -> Bold
[font] adding font /usr/share/fonts/tuxtxt.ttf -> Console
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> ChSelDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> EPGSelDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> EvDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> GraphDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> SIDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> MovDesc
[font] adding font /usr/share/fonts/Aller_It.ttf -> CoolTVDesc
[iInputDevices] getInputDevices by-path <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 21] Jest katalogiem: '/dev/input/by-path' >
Unknown device type: RC for hdmi_cec
Unknown device type: front panel
Unknown device type: front panel
--> setting scaler_sharpness to: 0000000D
[eDVBVolumecontrol] Setvolume: raw: 100 100, -1db: 0 0
[eDVBDB] Renumbering...
[eTuxttxtApp] enable caching
[keymapparser] keymap file /usr/share/enigma2/keytranslation.xml not found
[Console] command: ('/sbin/ip_e2', '/sbin/ip_e2', 'eth0')
[eConsoleAppContainer] Starting /sbin/ip_e2
[eDboxLCD] setLCDBrightness 25
[eDboxLCD] setLCDBrightness 127
[infinityFHDcontroller] set language to  pl
[infinityFHDcontroller] set language to  pl
[GOSlocale] binding plugin-YouTube.mo as 'plugin-YouTube' domain
[GOSlocale] AutoDomains 'YouTube'
[GOSlocale] AutoDomains 'Watch YouTube videos'
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/Sansation_Italic.ttf -> AP_SansIt
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/Briskn.ttf -> AP_Title
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/Roboto-Regular.ttf -> AP_Regular
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/EFNRobin.ttf -> AP_Val1
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/Monspacb.ttf -> AP_Val_desc1
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/Sansation_Regular.ttf -> AP_Val2
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/Sansation_Regular.ttf -> AP_Val_desc2
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/DejaVuSansCondensed.ttf -> AP_Val3
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/DejaVuSansCondensed.ttf -> AP_Val_desc3
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/MyriadPro-Semibold.otf -> SemiboldLCD
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AirlyPoland/font/Sansation_Bold.ttf -> SanBold
Current Picon Path : /usr/share/enigma2/picon/
getFPVersion failed!
[OpenWebif] -D- tuner '0' 'BCM7346 (internal)' 'Tuner A'
[OpenWebif] -D- tuner '1' 'Si2169D' 'Tuner B'
[OpenWebif] -D- tuner '2' 'Si2169' 'Tuner C'
Plugin  Extensions/WebInterface failed to load: No module named plugin
Plugin probably removed, but not cleanly in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface
[VfdControl] set language to  pl
[VideoHardware] reading preferred modes override, using all video modes
[VideoHardware] getModeList for port DVI-PC
[VideoHardware] remove DVI-PC because of not existing modes
[VideoHardware] getModeList for port DVI
[VideoHardware] getModeList for port RCA
[VideoHardware] -> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 panscan letterbox auto
[VideoHardware] -> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 panscan letterbox auto
[VideoHardware] -> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 panscan letterbox auto
[VideoHardware] -> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 panscan letterbox auto
[VideoHardware] setMode - port: DVI mode: 720p rate: multi
[VideoHardware] -> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 panscan letterbox auto
[eHdmiCEC] send message 8E 00
[eInit] + (41) eServiceFactoryMP3
[eEPGCache] setCacheFile read/write epg data from/to '/hdd/epg.dat'
[eEPGCache] time updated.. start EPG Mainloop
[skin] Processing screen: Screensaver
[skin] Processing screen: SecondInfoBar
[skin] Processing screen: SecondInfoBarSimple
[sKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'HideVBILine'>
[skin] Processing screen: <embedded-in-'HideVBILine'>
[skin] Processing screen: ChannelSelection
[skin] Processing screen: RdsInfoDisplay
[skin] Processing screen: RdsInfoDisplaySummary
[skin] Processing screen: UnhandledKey
[sKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'Dish'>
[skin] Processing screen: <embedded-in-'Dish'>
[skin] Processing screen: BufferIndicator
[skin] Processing screen: TimeshiftState
[skin] Processing screen: TimeshiftLive
no teletext plugin found!
[skin] Processing screen: SubtitleDisplay
RemovePopup, id = ZapError
[skin] Processing screen: InfoBar
[eEPGCache] 36748 events read from /hdd/epg.dat
[skin] Processing screen: InfoBarSummary
[skin] Processing screen: Volume
warning, skin is missing element VolumeText in <class 'Screens.Volume.Volume'>
[skin] Processing screen: Mute
setValue 85
[eDVBVolumecontrol] Setvolume: raw: 85 85, -1db: 10 10
[skin] Processing screen: Scart
[eDVBFrontend2] close frontend
[eDVBFrontend2] sendTone allowed only in feSatellite (1)
playing 1:0:1:132B:33F4:13E:820000:0:0:0::TVP POLONIA
[eDVBServicePlay] timeshift
[eDVBServicePlay] timeshift /hdd/timeshift/ statfs failed: Nie ma takiego pliku ani katalogu
not pauseable.
[eDVBServicePlay] timeshift
[eDVBServicePlay] timeshift /hdd/timeshift/ statfs failed: Nie ma takiego pliku ani katalogu
not pauseable.
[eDVBServicePlay] timeshift
[eDVBServicePlay] timeshift /hdd/timeshift/ statfs failed: Nie ma takiego pliku ani katalogu
not pauseable.
[eDVBServicePlay] timeshift
[eDVBServicePlay] timeshift /hdd/timeshift/ statfs failed: Nie ma takiego pliku ani katalogu
new service started! trying to download cuts!
download failed, no cuesheet interface
RemovePopup, id = ZapError
[eDVBResourceManager] allocate channel.. 33f4:013e
[eDVBSatelliteEquipmentControl] direct_connected 1
[eDVBSatelliteEquipmentControl] canTune 1
[eDVBSatelliteEquipmentControl] lnb 0 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] sat 130 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret1 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret5 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret 10000, score old 0
[eDVBSatelliteEquipmentControl] score new 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] lnb 1 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] sat 130 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret1 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret5 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret 10000, score old 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] score new 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] final score 10004
[eDVBSatelliteEquipmentControl] direct_connected 1
[eDVBSatelliteEquipmentControl] canTune 2
[eDVBSatelliteEquipmentControl] lnb 2 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] sat 130 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret1 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret5 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret 10000, score old 0
[eDVBSatelliteEquipmentControl] score new 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] lnb 3 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] sat 130 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret1 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret5 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret 10000, score old 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] score new 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] final score 10004
[eDVBFrontend0] opening frontend
[eDVBFrontend0] tune
[eDVBSatelliteEquipmentControl] direct_connected 1
[eDVBSatelliteEquipmentControl] canTune 1
[eDVBSatelliteEquipmentControl] lnb 0 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] sat 130 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret1 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret5 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret 10000, score old 0
[eDVBSatelliteEquipmentControl] score new 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] lnb 1 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] sat 130 found
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret1 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret5 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] ret 10000, score old 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] score new 10000
[eDVBSatelliteEquipmentControl] final score 10004
[eDVBSatelliteEquipmentControl] RotorCmd ffffffff, lastRotorCmd ffffffff
[eDVBFrontend0] prepare_sat System 0 Freq 11179000 Pol 0 SR 27500000 INV 2 FEC 3 orbpos 130 system 0 modulation 1 pilot 2, rolloff 0, is_id -1, pls_mode 1, pls_code 0
[eDVBFrontend0] tuning to 1429 mhz
[eDVBChannel] OURSTATE: tuning
[eDVBServicePMTHandler] allocate Channel: res 0
[eDVBCIInterfaces] addPMTHandler 1:0:1:132B:33F4:13E:820000:0:0:0::TVP POLONIA
[eDVBChannel] getDemux cap=00
[eDVBResourceManager] allocate demux cap=00
[eDVBResourceManager] allocating demux adapter=0, demux=0, source=-1 fesource=0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[Console] finished: ('/sbin/ip_e2', '/sbin/ip_e2', 'eth0')
[Console] command: route -n | grep eth0
[eConsoleAppContainer] Starting /bin/sh
[eDVBFrontend0] set static current limiting
[eDVBFrontend0] set sequence pos 3
[eDVBFrontend0] set sequence pos 4
[eDVBFrontend0] setVoltage 2
[eDVBFrontend0] sleep 200ms
[Console] finished: route -n | grep eth0
0.0.0.0
192.168
nameservers: [[192, 168, 1, 1]]
read configured interface: {'lo': {'dhcp': False}, 'eth0': {'dhcp': False, 'netmask': [255, 255, 255, 0], 'gateway': [192, 168, 1, 1], 'address': [192, 168, 1, 201]}}
self.ifaces after loading: {'eth0': {'preup': False, 'predown': False, 'ip': [192, 168, 1, 201], 'up': True, 'mac': '00:17:9a:22:2b:df', 'dhcp': False, 'bcast': [192, 168, 1, 255], 'netmask': [255, 255, 255, 0], 'gateway': [192, 168, 1, 1]}}
SerienRecorder plugin not found
EPG Refresh Plugin not found
[OpenWebif] no plugins to load
[OpenWebif] started on 80
[Avahi] Not running yet, cannot register type _http._tcp.
[eDVBFrontend0] invalidate current switch params
[eDVBFrontend0] sendDiseqc: e00000(DiSEqC reset)
[eDVBFrontend0] sleep 50ms
[eDVBFrontend0] sendDiseqc: e00003(DiSEqC peripherial power on)
[eDVBFrontend0] sleep 150ms
[eDVBFrontend0] sendDiseqc: e01038f2(?)
[eDVBFrontend0] sleep 100ms
[eDVBFrontend0] set sequence pos 3
[eDVBFrontend0] set sequence pos 3
[eDVBFrontend0] update current switch params
[eDVBFrontend0] startTuneTimeout 5000
[eDVBFrontend0] setFrontend 1
[eDVBFrontend0] setting frontend
[eDVBFrontend0] fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
[eDVBFrontend0] sleep 500ms
[eDVBFrontend0] fe event: status 1f, inversion off, m_tuning 2
[eDVBChannel] OURSTATE: ok
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x1413818 running
[eEPGCache] channel 0x1413818 running
[eDVBChannel] getDemux cap=00
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eEPGCache] next update in 2 sec
[eDVBResourceManager] stop release channel timer
[eDVBChannel] getDemux cap=01
[eDVBResourceManager] allocate demux cap=01
[eDVBResourceManager] allocating shared demux adapter=0, demux=0, source=0
[eDVBServicePMTHandler] ok ... now we start!!
[eDVBServicePlay] eventNewProgramInfo timeshift_enabled=0 timeshift_active=0
[eDVBServicePlay] have 1 video stream(s) (07c6), and 1 audio stream(s) (0ce8), and the pcr pid is 07c6, and the text pid is 0ce9
[eDVBChannel] getDemux cap=01
[eTSMPEGDecoder] decoder state: play, vpid=07c6, apid=0ce8
[eDVBPCR0] DMX_SET_PES_FILTER pid=0x07c6 ok
[eDVBPCR0] DEMUX_START ok
[eDVBAudio0] DMX_SET_PES_FILTER pid=0x0ce8 ok
[eDVBAudio0] DEMUX_START ok
[eDVBAudio0] AUDIO_SET_BYPASS bypass=0 ok
[eDVBAudio0] AUDIO_PAUSE ok
[eDVBAudio0] AUDIO_PLAY ok
[eDVBVideo] Video Device: /dev/dvb/adapter0/video0
[eDVBVideo] demux device: /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBVideo0] VIDEO_SET_STREAMTYPE 0 - ok
[eDVBVideo0] DMX_SET_PES_FILTER pid=0x07c6 ok
[eDVBVideo0] DEMUX_START ok
[eDVBVideo0] VIDEO_FREEZE ok
[eDVBVideo0] VIDEO_PLAY ok
[eDVBText0] DMX_SET_PES_FILTER pid=0x0ce9 ok
[eDVBText0] DEMUX_START ok
[eDVBVideo0] VIDEO_SLOWMOTION 0 ok
[eDVBVideo0] VIDEO_FAST_FORWARD 0 ok
[eDVBVideo0] VIDEO_CONTINUE ok
[eDVBAudio0] AUDIO_CONTINUE ok
[eDVBAudio0] AUDIO_CHANNEL_SELECT 0 ok
[eDVBTeletextParser] Starting!
[eDVBTeletextParser] disable teletext subtitles page ffffffffffffffff (und)
[eDVBPESReader] Created. Opening demux
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBTeletextParser] created teletext subtitle PES reader!
[eDVBPESReader] Created. Opening demux
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBTeletextParser] starting PES reader on pid=0ce9
[eDVBPESReader] DMX_SET_PES_FILTER pid=0ce9
[eDVBCAService] new service 1:0:1:132B:33F4:13E:820000:0:0:0::TVP POLONIA
[eDVBCAService] add demux 0 to slot 0 service 1:0:1:132B:33F4:13E:820000:0:0:0::TVP POLONIA
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=18
RemovePopup, id = ZapError
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=0
[eDVBServicePMTHandler] PATready
[eDVBServicePMTHandler] use pmtpid 0438 for service_id 132b
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=1080
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=0
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=1025
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=17
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=1080
[eDVBServicePlay] eventNewProgramInfo timeshift_enabled=0 timeshift_active=0
[eDVBServicePlay] have 1 video stream(s) (07c6), and 2 audio stream(s) (07c7, 0ce8), and the pcr pid is 07c6, and the text pid is 0ce9
[eTSMPEGDecoder] decoder state: play, vpid=07c6, apid=0ce8
[eDVBCIInterfaces] gotPMT
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=1080
[eDVBDemux] open demux /dev/dvb/adapter0/demux0
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=1069
[eDVBServicePMTHandler] sdt update done!
[eDVBFrontend0] set dynamic current limiting
[eDVBVideo0] VIDEO_GET_EVENT FRAME_RATE_CHANGED 25000 fps
[eDVBVideo0] VIDEO_GET_EVENT SIZE_CHANGED 720x576 aspect 3
[eDVBVideo0] VIDEO_GET_EVENT PROGRESSIVE_CHANGED 0
[eEPGCache] start caching events(1548936976)
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=3842
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=3003
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=18
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=18
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=18
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=5000
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=5000
[eDVBSectionReader] DMX_SET_FILTER pid=57

 

W międzyczasie trochę pogrzebałem i może to jest inny problem.

Poniżej mały log z połączenia FTP.

 

Status:	Uzyskiwanie listy katalogów w "/usr/share/enigma2"...
Polecenie:	CWD enigma2
Odpowiedź	250 Directory successfully changed.
Polecenie:	PWD
Odpowiedź	257 "/usr/share/enigma2" is the current directory
Polecenie:	PASV
Odpowiedź	227 Entering Passive Mode (192,168,1,201,214,145).
Polecenie:	LIST
Odpowiedź	150 Here comes the directory listing.
Odpowiedź	500 OOPS: invalid inode size in vsf_sysutil_statbuf_get_size
Błąd:	Nie udało się otrzymać listy katalogów
Status:	Połączenie zakończone przez serwer

 

Pozdrawiam,

Link to comment
Share on other sites

Odnośnie pierwszego loga to chodziło mi o zrzut z "debug" czyli z gniazda debug w tunerze. Inaczej pisząc, log z informacją o starcie systemu operacyjnego.

 

Odnośnie drugiego loga to już raz widziałem coś takiego. Jeszcze nie mam pojęcia o co chodzi.

W solnej chwili przyjrzymy się temu. Podobny przypadek też dotyczył Zgemma H2S.

Link to comment
Share on other sites

Witam,

 

Co do pierwszego loga i debug ze złącza to jak na razie jest poza moją wiedzą w temacie dekoderów. Postaram się w wolnej chwili doczytać.

Jeżeli chodzi o dysk to nawet podejrzewałem elektronikę w obudowie. Ale wymiana obudowy plus kolejny inny dysk i kabel, i nadal to samo.

W sumie mogę nie marudzić, ale mieszkanie na wsi, gdzie "czasem" wyłączają prąd powoduje, że trzeba odpiąć, podpiąć dysk i ręcznie montować.

 

Co do drugiego loga to się trochę zmartwiłem, bo przeczytałem na zagranicznych forach że może być to problem z błędami pamięci dekodera.

Tutaj też niestety moja wiedza na poziomie dekoderów i linux się kończy.

 

GraterliaOS:~# fsck -y /dev/mtdblock0
fsck z pakietu util-linux 2.33.1
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
ext2fs_open2: Błędna liczba magiczna w superbloku
fsck.ext2: Superblok błędny, próba użycia zapasowych bloków...
fsck.ext2: Błędna liczba magiczna w superbloku podczas próby otworzenia /dev/mtdblock0

superblok nie mógł być odczytany lub nie opisuje prawidłowego systemu
plików ext2/ext3/ext4. Jeżeli urządzenie jest prawidłowe i naprawdę zawiera
system plików ext2/ext3/ext4 (nie jest swapem, ufs-em ani niczym innym),
to superblok jest uszkodzony - można próbować uruchomić e2fsck z innym
superblokiem:
    e2fsck -b 8193 <urządzenie>
lub
    e2fsck -b 32768 <urządzenie>

GraterliaOS:~# fsck -y /dev/mtdblock1
fsck z pakietu util-linux 2.33.1
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
ext2fs_open2: Błędna liczba magiczna w superbloku
fsck.ext2: Superblok błędny, próba użycia zapasowych bloków...
fsck.ext2: Błędna liczba magiczna w superbloku podczas próby otworzenia /dev/mtdblock1

superblok nie mógł być odczytany lub nie opisuje prawidłowego systemu
plików ext2/ext3/ext4. Jeżeli urządzenie jest prawidłowe i naprawdę zawiera
system plików ext2/ext3/ext4 (nie jest swapem, ufs-em ani niczym innym),
to superblok jest uszkodzony - można próbować uruchomić e2fsck z innym
superblokiem:
    e2fsck -b 8193 <urządzenie>
lub
    e2fsck -b 32768 <urządzenie>

GraterliaOS:~# fsck -y /dev/mtdblock2
fsck z pakietu util-linux 2.33.1
GraterliaOS:~#

 

--EDIT--

 

A może spróbować przeinstalować system?

Pozdrawiam,

Link to comment
Share on other sites

Witam,

 

Ponownie wracam do tematu.

Zrobiłem dzisiaj aktualizację. Poniżej błędy z ipkg związane z błędem z loga ftp.

 

Może tak jak pytałem w EDIT zrobić reinstalację systemu? Czy to może jednak problem z pamięcią dekodera?

 

Downloading http://addons.graterlia.xunil.pl/release/all/Packages.gz.
Updated source 'addons-all'.
Downloading http://addons.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/Packages.gz.
Updated source 'addons-mips32el'.
Downloading http://myszka20premium.graterlia.xunil.pl/release/Packages.gz.
Updated source 'myszka20'.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/all/Packages.gz.
Updated source 'gos-all'.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/Packages.gz.
Updated source 'gos-mips32el'.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/zgemmahd/Packages.gz.
Updated source 'gos-zgemmahd'.

executing opkg  list-upgradable
glibc-locale - 2.28-31 - 2.29-1
opkg - 0.4.0-1 - 0.4.0-2
enigma2-locale-pl - 2019.01.22 - 2019.02.06
libcrypt - 4.4.2 - 4.4.3
glibc - 2.28-31 - 2.29-1
harfbuzz - 2.3.0 - 2.3.1
enigma2-channels-hotbird-polskie-myszka20 - 2019.01.25-1 - 2019.02.08
enigma2-plugin-openwebif - 1.3.5-8 - 1.3.6-1
libidn2 - 2.0.5 - 2.1.0
tuxbox - 2019.01.26 - 2019.02.02
curl - 7.63.0 - 7.64.0
curl-libs - 7.63.0 - 7.64.0
python-setuptools - 40.7.1 - 40.8.0
enigma2-skin-defaultfhd - 2018.11.23 - 2019.01.31
glibc-locale-pl-pl - 2.28-31 - 2.29-1
enigma2 - 2019.01.21-1 - 2019.02.06
enigma2-picons-hotbird-polskie-400x170x32-myszka20 - 2019.01.25-1 - 2019.02.08
python-cryptography - 2.4.2 - 2.5

executing opkg upgrade && opkg clean
Upgrading glibc-locale from 2.28-31 to 2.29-1 on root.
Upgrading glibc-locale (2.29) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/glibc-locale_2.29-1_mips32el.ipk.
Upgrading opkg from 0.4.0-1 to 0.4.0-2 on root.
Upgrading opkg (0.4.0) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/opkg_0.4.0-2_mips32el.ipk.
Existing conffile /etc/opkg/opkg.conf is different from the conffile in the new package.
The new conffile will be placed at /etc/opkg/opkg.conf-opkg.
Upgrading enigma2-locale-pl from 2019.01.22 to 2019.02.06 on root.
Upgrading enigma2-locale-pl (2019.02.06) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/all/enigma2-locale-pl_2019.02.06_all.ipk.
Upgrading libcrypt from 4.4.2 to 4.4.3 on root.
Breaking circular dependency on libcrypt for glibc.
Upgrading libcrypt (4.4.3) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/libcrypt_4.4.3_mips32el.ipk.
Upgrading glibc (2.29) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/glibc_2.29-1_mips32el.ipk.
Deleting obsolete file /lib/libresolv-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libanl-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libBrokenLocale-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/librt-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libnss_compat-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libc-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libdl-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libnss_hesiod-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libnss_db-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libutil-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libpthread-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libnsl-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/ld-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libnss_nis-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libnss_files-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libnss_nisplus-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libm-2.28.so.
Deleting obsolete file /lib/libnss_dns-2.28.so.
Not selecting glibc 2.28 as installing it would break existing dependencies.
glibc (2
.29-1) already installed on root.
Breaking circular dependency on glibc for libcrypt.
Upgrading harfbuzz from 2.3.0 to 2.3.1 on root.
Upgrading harfbuzz (2.3.1) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/harfbuzz_2.3.1_mips32el.ipk.
Deleting obsolete file /usr/lib/libharfbuzz-subset.so.0.20300.0.
Deleting obsolete file /usr/lib/libharfbuzz.so.0.20300.0.
Upgrading enigma2-channels-hotbird-polskie-myszka20 from 2019.01.25-1 to 2019.02.08 on root.
Upgrading enigma2-channels-hotbird-polskie-myszka20 (2019.02.08) on root.
Downloading http://myszka20premium.graterlia.xunil.pl/release/enigma2-channels-hotbird-polskie-myszka20_2019.02.08_all.ipk.
Upgrading enigma2-plugin-openwebif from 1.3.5-8 to 1.3.6-1 on root.
Not selecting glibc 2.28 as installing it would break existing dependencies.
Upgrading enigma2-plugin-openwebif (1.3.6) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/all/enigma2-plugin-openwebif_1.3.6-1_all.ipk.
Deleting obsolete file /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/OpenWebif/controllers/views/responsive/ajax/renderevtblock.py.
Upgrading libidn2 from 2.0.5 to 2.1.0 on root.
Upgrading libidn2 (2.1.0) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/libidn2_2.1.0_mips32el.ipk.
Deleting obsolete file /usr/lib/libidn2.so.0.3.4.
Upgrading tuxbox from 2019.01.26 to 2019.02.02 on root.
Upgrading tuxbox (2019.02.02) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/all/tuxbox_2019.02.02_all.ipk.
Upgrading curl from 7.63.0 to 7.64.0 on root.
Upgrading curl-libs (7.64.0) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/curl-libs_7.64.0_mips32el.ipk.
Upgrading curl (7.64.0) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/curl_7.64.0_mips32el.ipk.
Not selecting curl-libs 7.63.0 as installing it would break existing dependencies.
curl-libs (7.64.0) already installed on root.
Upgrading python-setuptools from 40.7.1 to 40.8.0 on r
Create symlink...

Your box: h3

Enigma2 update done
Please restart GUI!

New channel list installed

Collected errors:
* remove_obsolesced_files: unlinking /usr/share/enigma2/skin_display.xml failed: No such file or directory.
* opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed enigma2

oot.
Upgrading python-setuptools (40.8.0) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/python-setuptools_40.8.0_mips32el.ipk.
Upgrading enigma2-skin-defaultfhd from 2018.11.23 to 2019.01.31 on root.
Upgrading enigma2-skin-defaultfhd (2019.01.31) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/all/enigma2-skin-defaultfhd_2019.01.31_all.ipk.
Upgrading glibc-locale-pl-pl from 2.28-31 to 2.29-1 on root.
Upgrading glibc-locale-pl-pl (2.29) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/glibc-locale-pl-pl_2.29-1_mips32el.ipk.
Upgrading enigma2 from 2019.01.21-1 to 2019.02.06 on root.
Not selecting glibc 2.28 as installing it would break existing dependencies.
Not selecting libcrypt 4.4.2 as installing it would break existing dependencies.
Upgrading enigma2 (2019.02.06) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/enigma2_2019.02.06_mips32el.ipk.
Deleting obsolete file /usr/bin/enigma2s-2019-01-21.
Deleting obsolete file /usr/bin/enigma2-2019-01-21.
Deleting obsolete file /usr/share/enigma2/skin_display.xml.
Upgrading enigma2-picons-hotbird-polskie-400x170x32-myszka20 from 2019.01.25-1 to 2019.02.08 on root.
Upgrading enigma2-picons-hotbird-polskie-400x170x32-myszka20 (2019.02.08) on root.
Downloading http://myszka20premium.graterlia.xunil.pl/release/enigma2-picons-hotbird-polskie-400x170x32-myszka20_2019.02.08_all.ipk.
Deleting obsolete file /usr/share/enigma2/picon/logos_pik/natgeowildhd.png.
Deleting obsolete file /usr/share/enigma2/picon/1_0_1_4292_2BC0_13E_820000_0_0_0.png.
Deleting obsolete file /usr/share/enigma2/picon/logos_pik/kinotv.png.
Upgrading python-cryptography from 2.4.2 to 2.5 on root.
Not selecting glibc 2.28 as installing it would break existing dependencies.
python-pycparser was autoinstalled and is now orphaned, will remove
Removing python-pycparser (2.19) from root...
Upgrading python-cryptography (2.5) on root.
Downloading http://repositorypremium.graterlia.xunil.p
l/release/mips32el/python-cryptography_2.5_mips32el.ipk.
Deleting obsolete file /usr/lib/python2.7/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/serialization.pyo.
Configuring libcrypt.
Configuring glibc-locale.
Configuring glibc.
Configuring python-setuptools.
Configuring python-cryptography.
Configuring tuxbox.
Configuring enigma2-skin-defaultfhd.
Configuring enigma2.
Configuring harfbuzz.
Configuring curl-libs.
Configuring libidn2.
Configuring opkg.
Configuring curl.
Configuring glibc-locale-pl-pl.
Configuring enigma2-locale-pl.
Configuring enigma2-channels-hotbird-polskie-myszka20.
Configuring enigma2-plugin-openwebif.
Configuring enigma2-picons-hotbird-polskie-400x170x32-myszka20.

 

Pozdrawiam,

Leszek

Link to comment
Share on other sites

Błąd z aktualizacji można pominąć. Długo by pisać, o co chodzi, ale to w tym konkretnym przypadku tylko komunikat.

 

Co do FTP...nie mam jeszcze pojęcia.

Na razie ustaliłem, że dotyczy to wąskiej grupy osób i wyłącznie połączenia FTP.

Jeżeli to nie kłopot to zrób kopię systemu i sprawdź:

 • co się stanie po wgraniu kopii;
 • jeżeli będzie źle, to wgraj na czysto i zobacz, co będzie.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...