Jump to content

dysk hdd Invalid argument


Guest sewer29

Recommended Posts

Guest sewer29

Nie mogę zainicjować dysku co jest?

 

GraterliaOS:~# fdisk -l

 

Disk /dev/sda: 37.3 GiB, 40007761920 bytes, 78140160 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x14748378

 

Device    Boot Start      End  Sectors  Size Id Type

/dev/sda1        2048 78140159 78138112 37.3G 83 Linux

 

GraterliaOS:~# df -h

Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on

/dev/root                61.0M    48.0M    13.0M  79% /

tmpfs                    57.5M        0    57.5M  0% /ram

/dev/root                61.0M    48.0M    13.0M  79% /dev.static

tmpfs                    57.5M        0    57.5M  0% /dev

tmpfs                    57.5M        0    57.5M  0% /dev/shm

tmpfs                    57.5M    12.0K    57.5M  0% /tmp

 

Dysk się formatuje ale gdy wpisuje ostatnią komendę to wyskakuje błąd:

 

GraterliaOS:~# tune2fs -L "records" /dev/sda1

tune2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)

GraterliaOS:~# mount /hdd

mount: mounting /dev/sda1 on /hdd failed: Invalid argument

 

Link to comment
Share on other sites

Guest sewer29

Tak dysk sformatowałem.

 

GraterliaOS:~# ls /

autofs      dev.static  license    opt        run        usr

bin        etc        lost+found  proc        sbin        var

boot        hdd        media      ram        sys

dev        lib        mnt        root        tmp

 

Link to comment
Share on other sites

Guest sewer29

GraterliaOS:~# blkid /dev/sda1

/dev/sda1: LABEL="records" UUID="c7481828-64e1-49e8-915f-a35a40363399" TYPE="ext      4" PARTUUID="14748378-01"

Link to comment
Share on other sites

Guest sewer29

GraterliaOS:~# cat /etc/fstab

# /etc/fstab: static file system information.

#

# <file system> <mount point>  <type>  <options>                                    <            dump>  <pass>

/dev/root      /              auto    defaults,remount,errors=remount-ro,noatime,nodi            ratime  1      1

proc            /proc          proc    defaults                                      0            0

tmpfs          /tmp            tmpfs  defaults                                      0            0

LABEL=records  /hdd            auto    defaults,noatime,nodiratime                  1            1

LABEL=data      /media/data    auto    defaults,noatime,nodiratime                  1            1

LABEL=swap      swap            swap    defaults                                      0            0

 

Link to comment
Share on other sites

Nie czuję się specjalistą :( Już tylko jedno mi do głowy przychodzi:

 

Formatowałeś dysk na tunerze, czy gdzieś na zewnętrznym linuksie?

 

Jeżeli to drugie, to może system plików zawiera rozszerzenia ext4, których tuner (ESI?) nie obsługuje?

 

Możesz dać wynik:

 

tune2fs -l /dev/sda1

 

Może ktoś będzie w stanie to zinterpretować...

Link to comment
Share on other sites

Guest sewer29

Dysk formatowałem  dekoderze, sformatuje na ext3

 

GraterliaOS:~# tune2fs -l /dev/sda1

tune2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)

Filesystem volume name:  records

Last mounted on:          <not available>

Filesystem UUID:          c7481828-64e1-49e8-915f-a35a40363399

Filesystem magic number:  0xEF53

Filesystem revision #:    1 (dynamic)

Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype extent 64bit flex_bg sparse_super large_file huge_file dir_nlink extra_isize metadata_csum

Filesystem flags:        signed_directory_hash

Default mount options:    user_xattr acl

Filesystem state:        clean

Errors behavior:          Continue

Filesystem OS type:      Linux

Inode count:              2444624

Block count:              9767264

Reserved block count:    488363

Free blocks:              9535975

Free inodes:              2444613

First block:              0

Block size:              4096

Fragment size:            4096

Group descriptor size:    64

Reserved GDT blocks:      1024

Blocks per group:        32768

Fragments per group:      32768

Inodes per group:        8176

Inode blocks per group:  511

Flex block group size:    16

Filesystem created:      Tue Apr 17 20:25:16 2018

Last mount time:          n/a

Last write time:          Tue Apr 17 20:55:55 2018

Mount count:              0

Maximum mount count:      -1

Last checked:            Tue Apr 17 20:25:16 2018

Check interval:          0 (<none>)

Lifetime writes:          857 MB

Reserved blocks uid:      0 (user root)

Reserved blocks gid:      0 (group root)

First inode:              11

Inode size:              256

Required extra isize:    32

Desired extra isize:      32

Journal inode:            8

Default directory hash:  half_md4

Directory Hash Seed:      1d176e91-f574-4138-95dd-e8469e5babf1

Journal backup:          inode blocks

Checksum type:            crc32c

Checksum:                0x79b86b21

Link to comment
Share on other sites

Filesystem volume name:  records
Last mounted on:          /hdd
Filesystem UUID:          f05cf875-b3d1-46c3-acb1-ae2ca3202adf
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags:        signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:        clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:      Linux
Inode count:              19537920
Block count:              78142464
Reserved block count:    0
Free blocks:              52618677
Free inodes:              19537335
First block:              0
Block size:              4096
Fragment size:            4096
Reserved GDT blocks:      1005
Blocks per group:        32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:        8192
Inode blocks per group:  512
Flex block group size:    16
Filesystem created:      Fri Nov 13 15:06:05 2015
Last mount time:          Sat Jan  1 01:00:18 2000
Last write time:          Sat Jan  1 01:00:18 2000
Mount count:              13
Maximum mount count:      -1
Last checked:            Sun Jan 22 23:20:43 2017
Check interval:          0 (<none>)
Lifetime writes:          2897 GB
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:              256
Required extra isize:    28
Desired extra isize:      28
Journal inode:            8
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:      d0abac27-9850-4ecb-b5f3-ab6b3d2e850e
Journal backup:          inode blocks

 

wygląda to trochę inaczej u mnie, ale nie potrafię powiedzieć, czy te różnice mają znaczenie

Link to comment
Share on other sites

Guest sewer29

Rozwiązanie banalne, po sformatowaniu na ext3 dysk zainstalował się jako "records", czyli ext4 nie obsługiwane.

Dziękuje Panowie za zaangażowanie i podpowiedzi. ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

GraterliaOS:~# blkid /dev/sda1

/dev/sda1: LABEL="records" UUID="c7481828-64e1-49e8-915f-a35a40363399" TYPE="ext      4" PARTUUID="14748378-01"

A co to za dziwoląg?  ------------------------------------------------------------------------------^^^^^^

Błąd przy wklajaniu, czy ki czort?...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...