Jump to content

VU+ zero problem z sysupdate


bfksoql

Recommended Posts

Witam,

Świeża instalacja graterlia - po wykonaniu komendy:

 

sysupdate

 

mam zawias na:

BusyBox: create new symlinks...

 

Zostawiałem tuner na 30min i nic :-( Komenda TOP pokazuje działający proces (używa 100% procka)

 

  345 root      20  0    3440    772    676 R 100.0  0.2  13:02.68 busybox.postins 

                                                                                                                         

GraterliaOS:~# ps -aux | grep bus

root      344  0.0  0.1  3432  560 pts/0    S+  16:29  0:00 sh -c ///var/lib/opkg/info/busybox.postinst configure

root      345 99.9  0.2  3440  772 pts/0    R+  16:29  13:24 /bin/sh ///var/lib/opkg/info/busybox.postinst configure

 

Dodam, że jest to już 3cia próba instalacji i zawsze to samo :-(

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Mam dokładnie to samo.

Klika dni temu zainstalowałem system, wszystko ok.

Dzisiaj robię nową instalację i przy sysupdate jest: BusyBox: create new symlinks... - i wisi....

 

login as: root
root@192.168.0.102's password:
    ________              __              .__  .__.
    /  _____/___________ _/  |_  ___________|  | |__|____
  /  \  __\_  __ \__  \\  __\/ __ \_  __ \  | |  \__  \
  \    \_\  \  | \// __ \|  | \  ___/|  | \/  |_|  |/ __ \_
    \______  /__|  (____  /__|  \___  >__|  |____/__(____  /
            \/          \/          \/                  \/
19:12:51 up 0 min,  1 user,  load average: 0.51, 0.13, 0.04
Sat Jan 13 19:12:51 GMT 2018
GraterliaOS:~# sysupdate
Upgrading busybox from 1.27.2-3 to 1.27.2-4 on root.
Upgrading busybox (1.27.2) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/busybox_1.27.2-4_mips32el.ipk.
Upgrading busybox-udhcpc from 1.27.2-3 to 1.27.2-4 on root.
Upgrading busybox-udhcpc (1.27.2) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/busybox-udhcpc_1.27.2-4_mips32el.ipk.
Upgrading coreutils from 8.29 to 8.29-1 on root.
Upgrading coreutils (8.29) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/coreutils_8.29-1_mips32el.ipk.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/sha512sum.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/id.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/yes.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/md5sum.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/factor.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/base32.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/b2sum.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/kill.1.coreutils.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/sync.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/seq.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/chgrp.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/true.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/tty.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/sha384sum.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/cp.1.
Removing obsolete file /usr/bin/id.coreutils.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/lbracket.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/stdbuf.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/hostid.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/users.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/coreutils.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/ls.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/cksum.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/chcon.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/wc.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/test.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/touch.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/sort.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/unlink.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/sleep.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/stat.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/echo.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/tail.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/dircolors.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/numfmt.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/mknod.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/tsort.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/printf.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/sum.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/install.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/basename.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/nice.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/pathchk.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/csplit.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/vdir.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/mkdir.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/date.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/rm.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/hostname.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/fmt.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/realpath.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/stty.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/uniq.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/split.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/tee.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/link.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/paste.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/chown.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/mv.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/dd.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/env.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/mkfifo.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/dirname.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/pr.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/pinky.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/od.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/shred.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/uname.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/chroot.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/du.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/ptx.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/pwd.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/df.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/false.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/join.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/rmdir.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/arch.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/dir.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/groups.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/fold.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/timeout.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/head.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/sha256sum.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/printenv.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/nohup.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/nproc.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/who.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/logname.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/truncate.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/cut.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/runcon.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/shuf.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/sha1sum.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/sha224sum.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/uptime.1.coreutils.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/expand.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/unexpand.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/whoami.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/chmod.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/comm.1.
Removing obsolete file /usr/bin/link.coreutils.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/cat.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/ln.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/expr.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/tr.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/readlink.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/mktemp.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/tac.1.
Removing obsolete file /usr/share/man/man1/nl.1.
Upgrading initscripts from 1.0.3-5 to 1.0.3-7 on root.
Upgrading popt (1.16) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/popt_1.16_mips32el.ipk.
Upgrading findutils (4.6.0) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/findutils_4.6.0_mips32el.ipk.
Upgrading grep (3.1) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/grep_3.1_mips32el.ipk.
Upgrading initscripts (1.0.3) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/initscripts_1.0.3-7_mips32el.ipk.
Removing obsolete file /etc/rc0.d/S25save-rtc.sh.
Removing obsolete file /etc/rc6.d/S25save-rtc.sh.
Upgrading busybox-mdev from 1.27.2-3 to 1.27.2-4 on root.
Upgrading busybox-mdev (1.27.2) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/busybox-mdev_1.27.2-4_mips32el.ipk.
update-rc.d: /etc/init.d/mdev exists during rc.d purge (continuing)
Removing any system startup links for mdev ...
  /etc/rcS.d/S03mdev
Upgrading gosscripts from 1.0.37 to 1.0.39 on root.
Upgrading gzip (1.8) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/gzip_1.8_mips32el.ipk.
Upgrading tar (1.30) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/tar_1.30_mips32el.ipk.
Upgrading gosscripts (1.0.39) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/gosscripts_1.0.39_mips32el.ipk.
Upgrading gosbase from 1.0.21 to 1.0.26 on root.
Upgrading elfutils-libelf (0.170) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/elfutils-libelf_0.170_mips32el.ipk.
Upgrading libmnl (1.0.4) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/libmnl_1.0.4_mips32el.ipk.
Upgrading iproute2 (4.13.0) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/iproute2_4.13.0_mips32el.ipk.
Upgrading psmisc (23.1) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/psmisc_23.1_mips32el.ipk.
Upgrading gosbase (1.0.26) on root.
Downloading http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/gosbase_1.0.26_mips32el.ipk.
Configuring coreutils.
Configuring busybox.
BusyBox: prepare package to configure
BusyBox: remove old symlinks...
BusyBox: create new symlinks...

Link to comment
Share on other sites

Operacja z Ctrl+C i ponowny update pomogło.

 

Teraz po instalacji GUI jest tak:

Collected errors:
* opkg_download_backend: Failed to download http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/python-enum34_1.1.6_mips32el.ipk, wget returned 1.
* opkg_install_pkg: Failed to download python-enum34. Perhaps you need to run 'opkg update'?
* opkg_download_backend: Failed to download http://repository.graterlia.xunil.pl/release/mips32el/python-automat_0.6.0_mips32el.ipk, wget returned 1.
* opkg_install_pkg: Failed to download python-automat. Perhaps you need to run 'opkg update'?
* opkg_download_backend: Failed to download http://repository.graterlia.xunil.pl/release/all/fonts-liberation-sans_2.00.1-7_all.ipk, wget returned 1.
* opkg_install_pkg: Failed to download fonts-liberation-sans. Perhaps you need to run 'opkg update'?
* opkg_solver_install: Cannot install package graterlia-e2gui.

 

EDIT: Niestety GUI nie zainstalowało się poprawnie. Nie da się korzystać z tunera - brak reakcji.

EDIT2: Operacja reinstalacji GUI nic nie dała:

opkg update
opkg install --force-reinstall graterlia-e2gui

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Po raz drugi mam to samo z innym egzemplarzem. Znowu stoi na generowaniu symlinków....

Przy próbie przerwania jest komunikat: Interrupted. Writing out status database.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...