Jump to content

Sterownik do karty lan na USB dm9601


pablocool

Recommended Posts

Hej

 

Szukam sterownika do karty LAN z tematu. Niestety gotowy sterownik pod sh4 chyba nie istnieje.

 

Znalazłem źródła

https://raw.githubusercontent.com/jagzph/dm9601/master/dm9601.c

i próbuję sił w kompilacji.

 

Generalnie na STLinux 2.3 i 2.4 z powodzeniem kompilowałem kiedyś transmission, nano itp. Niestety przy okazji tego lanu poległem.

 

#!/bin/bash

export ST_VER="2.4"
export SH_VER="$(ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/libexec/gcc/sh4-linux)"
export PATH="/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/bin:$PATH"
PREFIX="sh4-linux"
export CC="${PREFIX}-gcc"
export CXX="${PREFIX}-g++"
export LD="${PREFIX}-ld"
export NM="${PREFIX}-nm -B"
export AR="${PREFIX}-ar"
export RANLIB="${PREFIX}-ranlib"
export LN_S="ln -s"
export CFLAGS="-O2"
# -fPIC"

ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/libexec/gcc/sh4-linux >/dev/null
RESULT=$?
ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/target/usr/lib/pkgconfig >/dev/null
RESULT=$(($RESULT + $?))
ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib >/dev/null
RESULT=$(($RESULT + $?))
ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib >/dev/null
RESULT=$(($RESULT + $?))
ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib/gcc/sh4-linux/$SH_VER >/dev/null
RESULT=$(($RESULT + $?))
ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/include >/dev/null
RESULT=$(($RESULT + $?))
ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib/gcc/sh4-linux/$SH_VER/include >/dev/null
RESULT=$(($RESULT + $?))
ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib/gcc/sh4-linux/$SH_VER/include/ssp >/dev/null
RESULT=$(($RESULT + $?))
ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/target/lib >/dev/null
RESULT=$(($RESULT + $?))
ls /opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/target/usr/lib >/dev/null
RESULT=$(($RESULT + $?))

if [[ $RESULT -ne 0 ]]; then
  echo "Niepoprawna ścieżka"
  exit 1
fi

export PKG_CONFIG_PATH="/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/target/usr/lib/pkgconfig"

export LD_LIBRARY_PATH="/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib"

export LDFLAGS="-L/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib -L/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib/gcc/sh4-linux/$SH_VER"

export CPPFLAGS="-I/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/include -I/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib/gcc/sh4-linux/$SH_VER/include -I/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/lib/gcc/sh4-linux/$SH_VER/include/ssp -I/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include"

export LIBS="-L/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/target/lib -L/opt/STM/STLinux-$ST_VER/devkit/sh4/target/usr/lib"
C_INCLUDE_PATH="/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include:/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/arch/arm/include:/root/StartHere/cdk/linux-sh4-2.6.32.46_stm24_0209/include"
$CC dm9601.c -o dm9601.ko

 

Oczywiscie sypał błędami że nie może znaleźć includów z dm9601.c zaczynając od module.h

Naiwnie dałem export zmiennej C_INCLUDE_PATH, ale nadal sypie masą błędów:

 

./dm9601.sh 
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/list.h:6:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:9,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/prefetch.h:53:47: error: unknown type name ‘size_t’
static inline void prefetch_range(void *addr, size_t len)
                                              ^
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/cache.h:4:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:12,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/kernel.h:720:2: warning: #warning Attempt to use kernel headers from user space, see http: [-Wcpp]
#warning Attempt to use kernel headers from user space, see http://kernelnewbies.org/KernelHeaders
  ^
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/preempt.h:9:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/spinlock.h:50,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/mmzone.h:7,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/gfp.h:4,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/kmod.h:22,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:13,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/thread_info.h:26:4: error: unknown type name ‘u32’
    u32 *uaddr;
    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/thread_info.h:27:4: error: unknown type name ‘u32’
    u32 val;
    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/thread_info.h:28:4: error: unknown type name ‘u32’
    u32 flags;
    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/thread_info.h:29:4: error: unknown type name ‘u32’
    u32 bitset;
    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/thread_info.h:30:4: error: unknown type name ‘u64’
    u64 time;
    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/thread_info.h:31:4: error: unknown type name ‘u32’
    u32 *uaddr2;
    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/thread_info.h:35:4: error: unknown type name ‘clockid_t’
    clockid_t index;
    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/thread_info.h:40:4: error: unknown type name ‘u64’
    u64 expires;
    ^
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/thread_info.h:55:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/preempt.h:9,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/spinlock.h:50,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/mmzone.h:7,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/gfp.h:4,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/kmod.h:22,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:13,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitops.h:143:37: error: unknown type name ‘u64’
static inline unsigned long __ffs64(u64 word)
                                    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitops.h:149:2: error: #error BITS_PER_LONG not 32 or 64
#error BITS_PER_LONG not 32 or 64
  ^
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/mmzone.h:7:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/gfp.h:4,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/kmod.h:22,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:13,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/spinlock.h:330:33: error: unknown type name ‘atomic_t’
extern int _atomic_dec_and_lock(atomic_t *atomic, spinlock_t *lock);
                                ^
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/mmzone.h:14:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/gfp.h:4,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/kmod.h:22,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:13,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/init.h:245:13: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘parse_early_param’
void __init parse_early_param(void);
            ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/init.h:246:13: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘parse_early_options’
void __init parse_early_options(char *cmdline);
            ^
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/mmzone.h:15:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/gfp.h:4,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/kmod.h:22,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:13,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/seqlock.h:86:24: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘unsigned’
static __always_inline unsigned read_seqbegin(const seqlock_t *sl)
                        ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/seqlock.h:106:24: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘int’
static __always_inline int read_seqretry(const seqlock_t *sl, unsigned start)
                        ^
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:95:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/mmzone.h:16,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/gfp.h:4,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/kmod.h:22,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:13,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_zero’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:145:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:145:6: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_fill’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:156:7: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (!small_const_nbits(nbits)) {
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_copy’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:166:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_and’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:177:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_or’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:185:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_xor’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:194:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_andnot’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:203:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_complement’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:211:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_equal’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:220:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_intersects’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:229:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_subset’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:238:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_empty’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:246:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_full’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:254:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_weight’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:262:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_shift_right’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:270:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h: In function ‘bitmap_shift_left’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/bitmap.h:279:6: error: ‘BITS_PER_LONG’ undeclared (first use in this function)
  if (small_const_nbits(nbits))
      ^
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/mmzone.h:16:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/gfp.h:4,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/kmod.h:22,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:13,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: At top level:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:98:18: error: expected specifier-qualifier-list before ‘DECLARE_BITMAP’
typedef struct { DECLARE_BITMAP(bits, MAX_NUMNODES); } nodemask_t;
                  ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__node_set’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:104:20: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  set_bit(node, dstp->bits);
                    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__node_clear’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:110:22: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  clear_bit(node, dstp->bits);
                      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_setall’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:116:18: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_fill(dstp->bits, nbits);
                  ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_clear’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:122:18: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_zero(dstp->bits, nbits);
                  ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__node_test_and_set’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:132:36: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return test_and_set_bit(node, addr->bits);
                                    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_and’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:140:17: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_and(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:140:30: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_and(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                              ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:140:43: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_and(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                                          ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_or’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:148:16: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_or(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:148:29: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_or(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                            ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:148:42: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_or(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                                          ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_xor’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:156:17: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_xor(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:156:30: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_xor(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                              ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:156:43: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_xor(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                                          ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_andnot’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:164:20: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_andnot(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:164:33: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_andnot(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                                ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:164:46: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_andnot(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                                              ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_complement’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:172:24: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_complement(dstp->bits, srcp->bits, nbits);
                        ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:172:36: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_complement(dstp->bits, srcp->bits, nbits);
                                    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_equal’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:180:27: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_equal(src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                          ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:180:40: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_equal(src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                                        ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_intersects’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:188:32: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_intersects(src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                                ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:188:45: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_intersects(src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                                            ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_subset’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:196:28: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_subset(src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                            ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:196:41: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_subset(src1p->bits, src2p->bits, nbits);
                                        ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_empty’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:202:26: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_empty(srcp->bits, nbits);
                          ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_full’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:208:25: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_full(srcp->bits, nbits);
                        ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_weight’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:214:27: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_weight(srcp->bits, nbits);
                          ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_shift_right’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:222:25: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_shift_right(dstp->bits, srcp->bits, n, nbits);
                        ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:222:37: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_shift_right(dstp->bits, srcp->bits, n, nbits);
                                    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_shift_left’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:230:24: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_shift_left(dstp->bits, srcp->bits, n, nbits);
                        ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:230:36: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_shift_left(dstp->bits, srcp->bits, n, nbits);
                                    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_node’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:239:15: error: expected expression before ‘int’
  return min_t(int, MAX_NUMNODES, find_first_bit(srcp->bits, MAX_NUMNODES));
              ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__next_node’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:245:15: error: expected expression before ‘int’
  return min_t(int,MAX_NUMNODES,find_next_bit(srcp->bits, MAX_NUMNODES, n+1));
              ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_unset_node’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:263:15: error: expected expression before ‘int’
  return min_t(int,MAX_NUMNODES,
              ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodemask_scnprintf’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:298:40: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_scnprintf(buf, len, srcp->bits, nbits);
                                        ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodemask_parse_user’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:306:41: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_parse_user(buf, len, dstp->bits, nbits);
                                        ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodelist_scnprintf’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:314:44: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_scnlistprintf(buf, len, srcp->bits, nbits);
                                            ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodelist_parse’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:320:35: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_parselist(buf, dstp->bits, nbits);
                                  ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__node_remap’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:328:37: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_bitremap(oldbit, oldp->bits, newp->bits, nbits);
                                    ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:328:49: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  return bitmap_bitremap(oldbit, oldp->bits, newp->bits, nbits);
                                                ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_remap’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:336:19: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_remap(dstp->bits, srcp->bits, oldp->bits, newp->bits, nbits);
                  ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:336:31: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_remap(dstp->bits, srcp->bits, oldp->bits, newp->bits, nbits);
                              ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:336:43: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_remap(dstp->bits, srcp->bits, oldp->bits, newp->bits, nbits);
                                          ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:336:55: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_remap(dstp->bits, srcp->bits, oldp->bits, newp->bits, nbits);
                                                      ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_onto’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:344:18: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_onto(dstp->bits, origp->bits, relmapp->bits, nbits);
                  ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:344:31: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_onto(dstp->bits, origp->bits, relmapp->bits, nbits);
                              ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:344:46: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_onto(dstp->bits, origp->bits, relmapp->bits, nbits);
                                              ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h: In function ‘__nodes_fold’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:352:18: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_fold(dstp->bits, origp->bits, sz, nbits);
                  ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/nodemask.h:352:31: error: ‘nodemask_t’ has no member named ‘bits’
  bitmap_fold(dstp->bits, origp->bits, sz, nbits);
                              ^
In file included from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/gfp.h:4:0,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/kmod.h:22,
                from /opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/module.h:13,
                from dm9601.c:13:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/mmzone.h: At top level:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/include/linux/mmzone.h:18:26: fatal error: linux/bounds.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
#include <linux/bounds.h>
                          ^
compilation terminated.

 

Czy ktoś bardziej ogarnięty w cross kompilacji mógłby mi pomóc ?:) z góry dziękuję

Link to comment
Share on other sites

mickey dzieki przetestuję :)

 

Byłbyś tak miły i napisał po kolei jak skonfigurowałeś srodowisko do cross kompilacji ? Mam kilka wersji tego sterownika i będę próbował po kolei je kompilować.

Walczę od dłuższego czasu i poległem na starcie z kompilacją kernela.

 

/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215
export PATH=/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sh4/bin:$PATH
ARCH=sh defconfig make
CROSS_COMPILE=sh4-linux- ARCH=sh make all

defconfig przechodzi make all niestety nie :(

 

root@ubuntu-VirtualBox:/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215# CROSS_COMPILE=sh4-linux- ARCH=sh make all
  CHK    include/linux/version.h
make[1]: 'include/asm-sh/machtypes.h' jest aktualne.
  CHK    include/linux/utsrelease.h
  SYMLINK include/asm -> include/asm-sh
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  CHK    include/linux/compile.h
  CC      arch/sh/kernel/process_32.o
In file included from arch/sh/kernel/process_32.c:34:0:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/arch/sh/include/asm/fpu.h: In function ‘__unlazy_fpu’:
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/arch/sh/include/asm/fpu.h:47:3: error: too few arguments to function ‘save_fpu’
  save_fpu(tsk);
  ^
/opt/STM/STLinux-2.4/devkit/sources/kernel/linux-sh4-2.6.32.61_stm24_0215/arch/sh/include/asm/fpu.h:28:20: note: declared here
static inline void save_fpu(struct task_struct *tsk, struct pt_regs *regs)
                    ^
arch/sh/kernel/process_32.c: In function ‘__switch_to’:
arch/sh/kernel/process_32.c:326:24: error: unused variable ‘next_t’ [-Werror=unused-variable]
  struct thread_struct *next_t = &next->thread;
                        ^
cc1: all warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:229: polecenia dla obiektu 'arch/sh/kernel/process_32.o' nie powiodły się
make[1]: *** [arch/sh/kernel/process_32.o] Błąd 1
Makefile:910: polecenia dla obiektu 'arch/sh/kernel' nie powiodły się
make: *** [arch/sh/kernel] Błąd 2

Link to comment
Share on other sites

ah tak to zrobiłęś :) i jaką komendą kompilujesz i w jakiej ścieżce? Bo w makefile nie masz wyeksportowanych scieżek do sh4-linux-gcc

U mnie

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/git/driver/wireless/dm9601$ make
make: *** Brak obiektów. Stop.

 

oraz to też ważne - jaki OS?

Czy mi się wydaje czy oni z projektu Duckbox-Developers usunęli https://github.com/Duckbox-Developers/StartHere.git ?

Czy gdzieś przeniesli?

 

Aha i najważneijsze niestety sterownik się nie ładuje:

insmod dm9601.ko

insmod: can't insert 'dm9601.ko': invalid module format

 

[/code]

Link to comment
Share on other sites

ah tak to zrobiłęś :) i jaką komendą kompilujesz i w jakiej ścieżce? Bo w makefile nie masz wyeksportowanych scieżek do sh4-linux-gcc

make yaud-none z katalogu głównego cdk ;)

 

 

oraz to też ważne - jaki OS?

14.04 LTS ... zdaje się, że lubuntu ... zapomniałem, bo loguję się tylko przez ssh na konsolę ;)

 

 

Czy mi się wydaje czy oni z projektu Duckbox-Developers usunęli https://github.com/Duckbox-Developers/StartHere.git ?

Czy gdzieś przeniesli?

 

Zniknęło oficjalne repo z jajkiem na ST i się trochę pozmieniało. Zaczyna się teraz od tego: https://github.com/Duckbox-Developers/buildsystem-ddt a ja działam na swojej kopii https://github.com/mickeyreg/cdk bo nie mam nastroju na przenoszenie moich dodatków do nowej wersji.

 

 

Aha i najważneijsze niestety sterownik się nie ładuje:

insmod dm9601.ko

insmod: can't insert 'dm9601.ko': invalid module format

No cóż... Takie życie... Próbować można...

 

A poważniej: Kompilowałem dla ADB2850 - akurat tak miałem skonfigurowane cdk. Spróbowałem ten moduł załadować pod ADB2850 i ... też błąd, ale inny. Sprawdziłem konfigurację jajka i nie było włączone CONFIG_USB_USBNET. Dopisałem, przekompilowałem całość dla ADB5800 i jak chcesz to testuj ... ja w tej chwili nawet nie mam jak sprawdzić, czy to jajko wstaje. Tym razem komplet w paczce, ale może wystarczy jak podmienisz uImage.gz oraz moduł .ko.

 

A i jeszcze jedno: W paczce moduł do DM9601 występuję 2 razy: w extra/wireless i kernel/drivers/net/usb. Odpowiednio jest to ten ze źródeł, które podałeś i drugi, który się skompilował po aktywacji CONFIG_USB_USBNET i opcji dla kolejnego modułu.

 

Plik za duży, żeby załączyć, więc dodaję linka: https://misiak.mini.net.pl/~marcinkk/kernel/adb5800/adb5800_usbnet.tar.gz

Link to comment
Share on other sites

DZięki za obszerne wyjaśnienia. Widzę że wiesz wiecej ode mnie w kwestii obsługi tego cdk. Czy masz moze gdzie howto? JAkieś komendy?

Nie mogłem nawet znaleźć jak zmieniać konfig kernela (.config). Próbowałem komendy takie jakich używam w gentoo "make menuconfig" niestety bez powodzenia.

 

Nawet tej nie znaęłm

make yaud-none

 

://

 

Będę wdzięczny za set komend którymi robiłeś to co opisałeś w powyższym poście:) Na start będzie jak znalazł:)

usbnet jest napewno potrzebny bo udało mi sie skompilować moduł pod x86 i nie ładował się bez uprzedniego załadowania usbnet.

Sterownik nadal sie nie ładuje ale na starszym kernelu. Moze dlatego. Rzuć mi wędkę resztę ogarnę sam:)

Link to comment
Share on other sites

Ehhh... U mnie jeszcze mam stare cdk z moimi modyfikacjami i kompletnie brak natchnienia, żeby przechodzić na nowy buildsystem. Cały problem w tym, że u siebie mam ADB5800, ADB2850 i DSI87...

 

Ogólnie to teraz (zgaduję, czy też jak wolisz: tak wnioskuję z zawartości skryptów) zaczynasz od tego repo: https://github.com/Duckbox-Developers/buildsystem-ddt

 

Skrypt prepare-for-bs.sh przygotuje Ci system do działania z tym całym majdanem, czyli używając apta i podobnych doinstaluje odpowiednie paczki.

 

Potem odpalasz make.sh i wybierasz tuner pod jaki chcesz kompilować wszystko a potem ... nie wiem ... make print-targets?

 

A co do konfiguracji jajka, to nie wiem czy można jakoś odpalić coś w stylu make menuconfig. Może można, ale nie wiem jak :) Edytuję ręcznie plik konfiguracyjny, który znajdziesz w katalogu Patches/build-enigma2. Jak łatwo się domyślić linux-sh4-2.6.32.71_0217_sagemcom88.config jest do ESI/UHD z patchem P0217.

 

Stara struktura cdk ze StartHere jest tutaj: https://github.com/Audioniek?tab=repositories ... czy działa nie wiem.

 

Moje repo: https://github.com/mickeyreg?tab=repositories ... mogą być błędy bo bywa tak, że w czasie kompilacji chce pobrać jakieś źródła z sieci a już jest nowa wersja i nie ma :( Wtedy trzeba albo cdk modyfikować, albo pobrać plik ręcznie. Jak to mam u siebie, to w Archive wszystko leży i już mi nie próbuje pobierać.

 

Możesz spróbować z Audionek odpalić StartHere, potem nadpisać cdk/drivers/apps tym ode mnie i ... ./make.sh, ADB5800 i make yaud-none może zadziałają ;)

 

Ehhh... Nie wiem czy cokolwiek wyjaśniłem, czy jeszcze więcej zamętu narobiłem. Jak się ogarnę i przejdę na nowy buildsystem, to może zrobię pull-requesta i może przyjmą i może będzie zsynchronizowane...

Link to comment
Share on other sites

Hej Sam podziałałem mocno. https://github.com/Duckbox-Developers/buildsystem-ddt odpuściłem. Użyłem StartHere od Audioniek

git clone https://github.com/Audioniek/StartHere
sudo ./prepare4cdk.sh
./start.sh
cd cdk_new
./make.sh

i wybieram wszystko pod 5800.

Niedziałające linki napotkałem ale wystarczy pobrać ręcznie do ~/Archive i idzie dalej. W jednym pliku był błąd.

linia około 121 plik StartHere/driver/frontcontroller/adb_box_vfd/adb_box_fp.c - nadmiarowa klamra {

u Ciebie w katalogu driver błąd jest naprawiony :)

 

Doszedłem do tego etapu i utknąłem:

 

pablocool@pablocool-X8DT6:~/git/Audioniek/StartHere/cdk_new$ ./build
--------------------------------------------
Start build of enigma2_release_base.

  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/ash -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/base64 -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/bash -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/cat -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/chgrp -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/chmod -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/chown -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/cp -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/date -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/dd -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/df -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/dmesg -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/dnsdomainname -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/echo -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/egrep -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/false -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/fgrep -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/getopt -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/grep -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/gunzip -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/gzip -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/hostname -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/iostat -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/kbd_mode -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/kill -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/ln -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/login -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/ls -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/mkdir -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/mknod -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/mktemp -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/more -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/mount -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/mountpoint -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/mpstat -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/mv -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/netstat -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/nice -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/pidof -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/ping -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/printenv -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/ps -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/pwd -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/rev -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/rm -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/rmdir -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/run-parts -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/sed -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/setserial -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/sh -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/sleep -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/stty -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/sync -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/tar -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/touch -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/true -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/umount -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/uname -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/usleep -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/vi -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//bin/watch -> busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/bootchartd -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/depmod -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/fdisk -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/findfs -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/getty -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/halt -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/hdparm -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/ifconfig -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/ifdown -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/ifup -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/insmod -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/ip -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/klogd -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/logread -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/losetup -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/lsmod -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/makedevs -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/mdev -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/mkswap -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/modinfo -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/modprobe -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/poweroff -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/reboot -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/rmmod -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/route -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/setconsole -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/start-stop-daemon -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/swapoff -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/swapon -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/switch_root -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/syslogd -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/udhcpc -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//sbin/watchdog -> ../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/[ -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/[[ -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/awk -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/basename -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/bunzip2 -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/bzcat -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/chvt -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/clear -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/cmp -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/crontab -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/cryptpw -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/cut -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/deallocvt -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/diff -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/dirname -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/dos2unix -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/du -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/eject -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/env -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/expr -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/fgconsole -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/find -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/flock -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/free -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/groups -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/head -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/hexdump -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/id -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/install -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/killall -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/less -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/logger -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/lsof -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/lsusb -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/md5sum -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/microcom -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/mkfifo -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/mkpasswd -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/nc -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/nslookup -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/openvt -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/passwd -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/pgrep -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/pkill -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/pmap -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/printf -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/pstree -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/pwdx -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/readlink -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/renice -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/reset -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/smemcap -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/sort -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/strings -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/tail -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/tee -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/telnet -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/test -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/time -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/timeout -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/top -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/tr -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/traceroute -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/uniq -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/unix2dos -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/unzip -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/uptime -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/wc -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/wget -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/which -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/whoami -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/whois -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/xargs -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/bin/yes -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/addgroup -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/adduser -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/chroot -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/crond -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/delgroup -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/deluser -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/ether-wake -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/fbset -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/flash_eraseall -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/flash_lock -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/flash_unlock -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/flashcp -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/ifplugd -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/inetd -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/killall5 -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/ntpd -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/powertop -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/rdate -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/setlogcons -> ../../bin/busybox
  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release//usr/sbin/telnetd -> ../../bin/busybox


--------------------------------------------------
You will probably need to make your busybox binary
setuid root to ensure all configured applets will
work properly.
--------------------------------------------------

cp: cannot stat '/home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/cdkroot/lib/modules/2.6.32.46_stm24_0209/extra/cic/*.ko': No such file or directory
make/enigma2-release.mk:605: recipe for target 'enigma2_release_base' failed
make: *** [enigma2_release_base] Error 1

 

Utyka czy to wydam

./make.sh

./build

czy

make yaud-enigma2

Może masz na to lekarstwo ? :)

Jestem blisko celu

chmod +s  /home/pablocool/git/Audioniek/StartHere/tufsbox/release/bin/busybox

nie pomaga

 

 

 

PS: tu mi bardzo pomogłeś:

Patches/build-enigma2/linux-sh4-2.6.32.46_0209_adb_box.config

szukałem gdzie jest config kernela, ale szukałem czegoś w stylu defconfig jak to ma miejsce w przypadku vusolo2 i openpli-oe-core

Link to comment
Share on other sites

pablocool[/member]

 

make yaud-enigma2 kompiluje wszystko włącznie z enigma2 ... które zdaje się i tak nie działa, bo potrzeba jeszcze poprawek, które są na GitHubie herpoi[/member]. Po kompilacji wszystko wrzuca do cdkroot, i robi z założenia strukturę przygotowaną do wgrania do tunera

 

make yaud-none - to kompiluje tylko jajko i sterowniki i powinno pójść bez błędu ... ale mogę się mylić; potem nie ma strip i pliki ko są odrobinę większe, ale działają tak samo.

 

Rozwiązanie podane prze tux[/member] powinno pomóc. Ale ogólnie powinieneś poprawić w enigma2-release.mk ten fragment:

 

ifneq ($(BOXTYPE), $(filter $(BOXTYPE), vip2_v1 spark spark7162))
cp $(TARGET_DIR)/lib/modules/$(KERNEL_VERSION)/extra/cic/*.ko $(RELEASE_DIR)/lib/modules/
endif

 

I do listy dopisać adb_box zdaje się ... bo u mnie mam adb5800, który odrobinę się różni.

 

U mnie wygląda to tak:

 

if !ENABLE_VIP2_V1
if !ENABLE_SPARK
if !ENABLE_SPARK7162
if !ENABLE_ADB5800
if !ENABLE_ADB2850
if !ENABLE_DSI87
if !ENABLE_SAGEMCOM88
cp $(targetprefix)/lib/modules/$(KERNELVERSION)/extra/cic/*.ko $(prefix)/release/lib/modules/
endif
endif
endif
endif
endif
endif
endif

 

Trochę inna składnia, ale idea ta sama.

Link to comment
Share on other sites

Kernel się skompilował. Poprawiłem błędy w starym cdk i na starym kernelu 211 na którym testuję moduły udało mi się skompilować również moduły dm9601.ko oraz usbnet.ko. Ładują się.

Budowę całej enigmy potraktuję raczej jako ciekawostkę ale skorzystam z Waszych rad i spróbuję doprowadzić proces do końca.

 

Mam jeszcze jedno pytanie. W nowym cdk - cdk_new jest dostępny nowy kernel 217. Jeśli chciałbym wgrać go w ramach testu to działającego dekodera testowego pracującego na starej enigmie i starym kernelu 211. To czy mogę wgrać tylko kernel czy muszę wgrać również moduły? (zakładam że to drugie)

Link to comment
Share on other sites

To drugie. Moduły mają ver_magic i .... ostatecznie można go zmieniać w edytorze binarnym, ale skopiowane bezpośrednio się nie ładują.

 

Nie wiem czy adb_box się kompiluje dla 0217. W GOS jest 217 dla wszystkich obsługiwanych tunerów ... no chyba, że o czymś zapomniałem.

Link to comment
Share on other sites

moduły dm9601.ko i usbnet.ko wgrałem na dekoder i załadowałem. lsusb pokazuje urządzenie usb. Niestety ifconfig nie pokazuje kolejnego interfejsu. Coś jeszcze powinienem zrobić?:)

 

Pomyślałem ze wgram na dekoder skompilowany kernel uImage.gz. Niestety stoi na bootowaniu:

 

NAND read: device 0 offset 0x3c00000, size 0x300000

Reading data from 0x3effe00 -- 100% complete.
3145728 bytes read: OK
## Booting image at a5000000 ...
  Image Name:  Linux-2.6.32.59_stm24_0211
  Image Type:  SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
  Data Size:    1893819 Bytes =  1.8 MiB
  Load Address: 84001000
  Entry Point:  84002000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock0 rw rootfstype=jffs2 me
m=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:0
0:03:91:85:01:01 init=/bin/devinit - 0x00000000 - 0 ...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nie jestem specjalistą i mogę napisać bzdury ... ale z moich obserwacji wnioskuję, że są moduły, które kompiluje się niejako zupełnie niezależnie od jajka a są takie, które wymagają jajka z odpowiednią konfiguracją. W przypadku usbnet i dm9601 podejrzewam to drugie. W takim przypadku podmiana jajka była słusznym posunięciem, ale dlaczego nie wstało, to nie wiem. Jak zaczynałem zabawę z DD to skompilowałem adb_box pod 0211, a nawet 0214 chyba, i tuner wstał. Nie działało dużo rzeczy, chociażby dlatego że nazwy plików ze strerownikami głowicy były inne (teraz wiem, wtedy jeszcze błądziłem) ... no ale jak wspomniałem: tuner wstał.

 

Próbowałeś tego co udostępniłem już wcześniej: https://misiak.mini.net.pl/~marcinkk/kernel/adb5800/adb5800_usbnet.tar.gz ?? Tam jest jajko i moduły. Komplet.

 

I jeszcze pytanko: Testowałeś ten moduł, który się kompiluje ze źródeł jajka, czy też ten do którego link podałeś na początku? Bo ten drugi, jak zrozumiałem z opisu, powstał bo ten z jajka nie obsługiwał wszystkich urządzeń typu DM9601. To że moduł się załadował jeszcze nie znaczy, że wykrył odpowiedni sprzęt i go obsługuje. Natomiast jeżeli wykrył i obsługuje, to chyba powinien się pojawić po wpisaniu ifconfig. Ale niech ktoś mądrzejszy potwierdzi.

Link to comment
Share on other sites

Twoje rady bardzo mi pomogły więc nie bądź taki krytyczny dla siebie :)

 

Kompilowanie samego modułu zarzuciłem. Bo dzięki Twoim radom zmieniłem dwa pliki:

Patches/build-enigma2/linux-sh4-2.6.32.59_0211_adb_box.config
Patches/build-enigma2/linux-sh4-2.6.32.59_0211_adb_box.config.debug

o taką zmianę:

CONFIG_USB_USBNET=m

 

dzięki temu podczas wykonania make.sh jestem pytany o urządzenia w sekcji usbnet gdzie jest również dm9601. Wszystko co mogę zaznaczam jako moduł "m" a co musi być w kernelu przez "y". Oczywiście wygodniej byłoby to wyedytować przez make menuconfig ale nie umiem tego zrobić w cdk.

scripts/kconfig/conf -o arch/sh/Kconfig
*
* Restart config...
*
*
* USB Network Adapters
*
USB CATC NetMate-based Ethernet device support (EXPERIMENTAL) (USB_CATC) [N/m/y/?] n
USB KLSI KL5USB101-based ethernet device support (USB_KAWETH) [N/m/y/?] n
USB Pegasus/Pegasus-II based ethernet device support (USB_PEGASUS) [N/m/y/?] n
USB RTL8150 based ethernet device support (EXPERIMENTAL) (USB_RTL8150) [N/m/y/?] n
Multi-purpose USB Networking Framework (USB_USBNET) [Y/n/m/?] M
  ASIX AX88xxx Based USB 2.0 Ethernet Adapters (USB_NET_AX8817X) [Y/n/m/?] (NEW)  CDC Ethernet support (smart devices such as cable modems) (USB_NET_CDCETHER) [Y/?] (NEW) y
  CDC EEM support (USB_NET_CDC_EEM) [N/m/y/?] (NEW) M
  Davicom DM9601 based USB 1.1 10/100 ethernet devices (USB_NET_DM9601) [N/m/y/?] (NEW) M
  SMSC LAN95XX based USB 2.0 10/100 ethernet devices (USB_NET_SMSC95XX) [N/m/y/?] (NEW) M
  GeneSys GL620USB-A based cables (USB_NET_GL620A) [N/m/y/?] (NEW) M
  NetChip 1080 based cables (Laplink, ...) (USB_NET_NET1080) [Y/n/m/?] (NEW) M
  Prolific PL-2301/2302 based cables (USB_NET_PLUSB) [N/m/y/?] (NEW) M
  MosChip MCS7830 based Ethernet adapters (USB_NET_MCS7830) [N/m/y/?] (NEW) M
  Host for RNDIS and ActiveSync devices (EXPERIMENTAL) (USB_NET_RNDIS_HOST) [N/m/y/?] (NEW) M
  Simple USB Network Links (CDC Ethernet subset) (USB_NET_CDC_SUBSET) [Y/n/m/?] (NEW) M
    ALi M5632 based 'USB 2.0 Data Link' cables (USB_ALI_M5632) [N/y/?] (NEW) y
    AnchorChips 2720 based cables (Xircom PGUNET, ...) (USB_AN2720) [N/y/?] (NEW) y
    eTEK based host-to-host cables (Advance, Belkin, ...) (USB_BELKIN) [Y/n/?] (NEW) y
    Embedded ARM Linux links (iPaq, ...) (USB_ARMLINUX) [Y/n/?] (NEW) y
    Epson 2888 based firmware (DEVELOPMENT) (USB_EPSON2888) [N/y/?] (NEW) y
    KT Technology KC2190 based cables (InstaNet) (USB_KC2190) [N/y/?] (NEW) y
  Sharp Zaurus (stock ROMs) and compatible (USB_NET_ZAURUS) [Y/n/m/?] (NEW) m
Option USB High Speed Mobile Devices (USB_HSO) [N/m/y/?] n
Intellon PLC based usb adapter (USB_NET_INT51X1) [N/m/y/?] (NEW) m
*
* USB Network Adapters
*
USB CATC NetMate-based Ethernet device support (EXPERIMENTAL) (USB_CATC) [N/m/y/?] n
USB KLSI KL5USB101-based ethernet device support (USB_KAWETH) [N/m/y/?] n
USB Pegasus/Pegasus-II based ethernet device support (USB_PEGASUS) [N/m/y/?] n
USB RTL8150 based ethernet device support (EXPERIMENTAL) (USB_RTL8150) [N/m/y/?] n
Multi-purpose USB Networking Framework (USB_USBNET) [Y/n/m/?] y
  ASIX AX88xxx Based USB 2.0 Ethernet Adapters (USB_NET_AX8817X) [Y/n/m/?] y
  CDC Ethernet support (smart devices such as cable modems) (USB_NET_CDCETHER) [Y/m/?] (NEW) m
  CDC EEM support (USB_NET_CDC_EEM) [M/n/y/?] m
  Davicom DM9601 based USB 1.1 10/100 ethernet devices (USB_NET_DM9601) [M/n/y/?] m
  SMSC LAN95XX based USB 2.0 10/100 ethernet devices (USB_NET_SMSC95XX) [M/n/y/?] m
  GeneSys GL620USB-A based cables (USB_NET_GL620A) [M/n/y/?] m
  NetChip 1080 based cables (Laplink, ...) (USB_NET_NET1080) [M/n/y/?] m
  Prolific PL-2301/2302 based cables (USB_NET_PLUSB) [M/n/y/?] m
  MosChip MCS7830 based Ethernet adapters (USB_NET_MCS7830) [M/n/y/?] m
  Host for RNDIS and ActiveSync devices (EXPERIMENTAL) (USB_NET_RNDIS_HOST) [M/n/y/?] m
  Simple USB Network Links (CDC Ethernet subset) (USB_NET_CDC_SUBSET) [M/n/y/?] m
    ALi M5632 based 'USB 2.0 Data Link' cables (USB_ALI_M5632) [Y/n/?] y
    AnchorChips 2720 based cables (Xircom PGUNET, ...) (USB_AN2720) [Y/n/?] y
    eTEK based host-to-host cables (Advance, Belkin, ...) (USB_BELKIN) [Y/n/?] y
    Embedded ARM Linux links (iPaq, ...) (USB_ARMLINUX) [Y/n/?] y
    Epson 2888 based firmware (DEVELOPMENT) (USB_EPSON2888) [Y/n/?] y
    KT Technology KC2190 based cables (InstaNet) (USB_KC2190) [Y/n/?] y
  Sharp Zaurus (stock ROMs) and compatible (USB_NET_ZAURUS) [M/n/y/?] m
Option USB High Speed Mobile Devices (USB_HSO) [N/m/y/?] n
Intellon PLC based usb adapter (USB_NET_INT51X1) [M/n/y/?] m
#
# configuration written to .config

 

I tak wygenerowany usbnet.ko i dm9601.ko ładuję na dekoderze insmodem.

 

Słuszna Twoja rada jest taka by sprawdzić w źródle czy jest tam ID mojego urządzenia.

Oraz sprawdzę w całości Twojego gotowca kernel + moduł. Jeśli ruszy znaczy że u mnie coś jest nie tak.

Ponadto skompilowałem kernel 217 i sytuacja jest taka sama - nie uruchamia softu.

Ponadto kompiluję 211 z debugiem. JAk mniemam dostanę jakieś szersze info dlaczego nie łąduje softu?

 

Link to comment
Share on other sites

[*]Ja to już parę razy pisałem, ale niech będzie jeszcze raz: na moim GitHubie jest troszkę zmodyfikowane cdk, gdzie dodałem między innymi adb5800. W wielu miejscach jest to dokładnie to samo co adb_box, ale jakieś drobne zmiany są. Zarówno w konfiguracji jajka jak i w zawartości głównego patcha.

[*]Co do konfiguracji jajka: Zmieniasz te pliki linux-sh4-2.6.32.59_0211_adb_box.config i stąd jest pobierana konfiguracja do kompilacji a wygląda to tak, że ten plik kopiowany jest do katalogu ze źródłami jajka jako .config i reszta jest normalnie jak w linuksie. Czyli: Jeżeli już masz konfigurację jajka dopracowaną, to bierzesz .config i kopiujesz go sobie jako linux-sh4-2.6.32.59_0211_adb_box.config do odpowiedniego katalogu i wtedy już o nic nie pyta przy kolejnej kompilacji.

[*]W moim gotowcu są dwa pliku dm9601.ko - jeden z jajka drugi ze podanych przez Ciebie źródeł.

[*]Jak kompilujesz z debug to zdaje się jedyna różnica jest taka, że brany jest do konfiguracji plik: linux-sh4-2.6.32.59_0211_adb_box.config.debug ... i jeżeli tam jest PRINTK aktywne, to będziesz miał więcej informacji. Chyba się samo nie aktywuje. Czyli jak nie ma, to trzeba dopisać przed kompilacją.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ad 1. Zaciągnę Twoje cdk i je również spróbuję. Czy może repo herpoi zawiera Twoje zmiany? Pomyślałem żeby od raz w combo naprawić budowanie całego image.

      [EDIT] Właściwie już to zrobiłem i się kompiluje. Widze że u Ciebie też jest problem z mkimage bez obsługi lzma. Masz na to jakiś sposób czy po prostu kopiujesz cp  /usr/bin/mkimage /home/pablocool/git/mickeyreg/tufsbox/host/bin/mkimage po wystąpieniu błędu i jedziesz dalej?

Ad 2. To wszystko już wyczaiłem :)

Ad 3. podane przeze mnie źródła znalezione w jakimś gicie neiwiele różnią się od tych z jajka:

 

diff -w dm9601.c  ~/git/Audioniek/StartHere/cdk/linux-sh4-2.6.32.59_stm24_0211/drivers/net/usb/dm9601.c 
653,656d652
< 	 USB_DEVICE(0x0fe6, 0x9700),  	/* DM9601 USB to Fast Ethernet Adapter */
< 	 .driver_info = (unsigned long)&dm9601_info,
< 	},
<        {
690d685
< 

Ad 4. Wiem że tryb debug ma swój config i poprawiłęm go również. Już doczytałem co to printk(). Masz jakieś sugestie gdzie by to dopisać?

 

Ponadto znalazłem jeszcze jedną starszą wersję sterownika dm9601.c innego autorstwa. W ostateczności ją przetestuję.

 

 

Link to comment
Share on other sites

No to mi teraz ćwieka zabiłeś. kernel 217 z Twojej paczki startuje! Muszę wgrać też moduły bo soft oczywiście sie resetuje. Potem sprawdze sterownik dm9601.

 

Natomiast najbardziej męczy mnie gdzie robie błąd. Chciałbym teraz przetestować kernel który skompilowałem własnie z Twojego cdk. Niestety wypluł mi tylko uImage.lzma a z tego co wiem uboot freebox obsługuje gzip. Podpowiesz gdzie można przestawić by robił gzipa? W Twojej paczce jest własnie gzip.

Ponadto podpowiedz czy jak zacząłeś podrasowywać cdk pod ADB5800 to czy kernele od Duckbox od razu Ci wstawały? Zastanawiam się co muszę zmienić by kernel z cdk Audionik(duckbox) ruszył jak Twój. Czy to tylko config i patch kernela czy cos jeszcze.

Link to comment
Share on other sites

I znowu rzeczy na których się nie znam i nad którymi się nie zastanawiałem :) LZMA? GZIP? :) Mnie się kompiluje uImage i zmieniam temu nazwę na uImage.gz ... bo tak jest GOS skonstruowany, zdaje się, żeby łatwo jajka podmieniać, że takiego pliku używa a formalnie uboot szuka uImage i jest link symboliczny.

 

Te wszystkie opcje - GZIP i LZMA gdzieś są w konfiguracji jajka. Pod koniec pliku je widziałem. Nie pamiętam co jest włączone.

 

Jajko dla adb_box kompilowałem raz. Dawno temu. Pamiętam, że wstało. I tyle :)

 

Jak zrobiony jest adb5800 ... No cóż ... Miałem źródła freebox[/member] dla 207 albo 211 albo obydwa. Porównałem z tym co wychodzi z STM przed patchowaniem dla tej wersji. Poprawki nałożyłem ręcznie na 217. Przygotowałem patche. Poprawiłem pliki .mk. I miałem nadzieję, że ruszy po kompilacji :]

 

W skrócie: Źrodła ADB5800 bazują na źródłach freeboksa, które kiedyś były dostępne w sieci ... po drodze jakiś merge z tym co jest na DD.

Link to comment
Share on other sites

pyknij sobie w linuchu file uImage to będziesz wiedział jak masz spakowany uImage :)

 

Narazie to odłożę bo jestem blisko celu ze sterownikiem :) Ta drobna zmiana w źródłach sterownika o której pisałem, wcale nie jest taka drobna...

To własnie obsługa mojego dongla usb. Zobacz co wyczytałem na ubuntu :) W namierzeniu problemu pomógł mi sam autor sterownika Peter Korsgaard :)

Wklejam w oryginale co mu napuisałem

Thanks for fast and helpful answer. This is how ubuntu sees device:

Bus 005 Device 011: ID 0fe6:9700 Kontron (Industrial Computer Source / ICS Advent) DM9601 Fast Ethernet Adapter

It definitely has alias to device ID 0fe6:9700
modinfo dm9601
filename:      /lib/modules/4.4.0-72-generic/kernel/drivers/net/usb/dm9601.ko
license:        GPL
description:    Davicom DM96xx USB 10/100 ethernet devices
author:        Peter Korsgaard <jacmet@sunsite.dk>
srcversion:    9188BA9738A6BCF0D399BC5
alias:          usb:v0A46p1269d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A46p0269d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A46p9622d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A46p9621d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A46p9620d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A46p9000d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0FE6p9700d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0FE6p8101d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A47p9601d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A46p8515d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A46p0268d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A46p6688d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0A46p9601d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07AAp9601d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:        usbnet,mii
intree:        Y
vermagic:      4.4.0-72-generic SMP mod_unload modversions

You maight have been right as this is from my crosscompilation toolchain:
cat cdk/linux-sh4-2.6.32.59_stm24_0211/drivers/net/usb/dm9601.c | grep -i 0fe6
    USB_DEVICE(0x0fe6, 0x8101),    /* DM9601 USB to Fast Ethernet Adapter */

grep -irs 0fe6
Binary file tufsbox/cdkroot/lib/modules/2.6.32.59_stm24_0211/kernel/drivers/net/usb/dm9601.ko matches
tufsbox/cdkroot/lib/modules/2.6.32.59_stm24_0211/modules.alias:alias usb:v0FE6p8101d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* dm9601
tufsbox/cdkroot/lib/modules/2.6.32.59_stm24_0211/modules.usbmap:dm9601              0x0003      0x0fe6  0x8101    0x0000      0x0000      0x00        0x00            0x00            0x00            0x00              0x00              0x0 

Okazuje sie że mój dongle to 0fe6:9700 a w źródłach kernela sterownik obsługuje tylko 0fe6:8101

Poprawka do kolejnych wersji dongla weszła na gicie w kolejnych kernelach:)

Zaraz to wytestuje na Twoim jajku 217 (jakkolwiek to brzmi haha) tylko nie wime czy sie uda bo nie wygenerowałes usbnet.ko od którego zalezy dm9601.ko. Biore swój usbnet.ko moze sie uda..

Link to comment
Share on other sites

Obyło się bez usbnet:) Ten driver z wireless z tą drobną acz znaczącą zmianą załatwił sprawę. eth1 się pojawił. Ustawiłem na nim adres ip zmieniłem default gateway przez eth1 i wyłączyłem eth0 i sieć działa.

 

Cóż mogę powiedzieć. Chyba nigdy w internecie nikt mi tak nie pomógł! Pyknij mi na pm adres, albo numer paczkomatu i maila to wrzucę donga w kopertę i chociaż tak Ci podziękuję:)

 

W międzyczasie będę kombinował dalej z jajkami i sterownikami. Sterownik głowicy z Twojej paczki nie działa przykładowo - nie widać tunerów. Ale to nic napewno uda mi się wykombinować co jest nie tak. JEszcze raz dzięki i pamiętaj o PMBoard: Nbox  [29-bit mode] by FREEBOX


U-Boot FbCRC (Nov  7 2011 - 15:35:30) - stm23_0053

DRAM:  128 MiB
NOR:    4 MiB
NAND:  64 MiB
In:    serial
Out:  serial
Err:  serial
Hit any key to stop autoboot:  3 2 1 0 
(Re)start USB...
USB:  scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
      scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found

1706133 bytes read
## Booting image at a5000000 ...
  Image Name:  Linux-2.6.32.61_stm24_0217
  Image Type:  SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
  Data Size:    1706069 Bytes =  1.6 MiB
  Load Address: 84001000
  Entry Point:  84002000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=10 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:44:55:66:77:88 init=/bin/devinit - 0x00000000 - 0 ...


INIT: version 2.86 booting

Mount /dev in tmpfs
Copying device nodes to /dev
init autofs4
init frontpanel
boxtype BSKA
link frontend dvbt
init Fan
Starting DEBUG Interface
Mounting local filesystems...
Cleaning /tmp /var/run.
Hostname: nbox.
starting telnetd
init stmfb
VIDEO:hdmi_component
LOADING MODULES
load a/v firmware
copLoadFile (file /boot/audio.elf)
ustslave: Kernel Version: 24
base_address 0x10400000
seeking to 0
seeking to 5f00
seeking to 12320
seeking to 1aa20
seeking to 173100
seeking to 173138
seeking to 173170
seeking to 1b9058
seeking to 1b9060
seeking to 1b9068
seeking to 1b9070
seeking to 1d0920
seeking to 1d0a00
copLoadFile (file /boot/video.elf)
ustslave: Kernel Version: 24
base_address 0x10000000
seeking to 0
seeking to 432c0
seeking to 59878
seeking to 598b0
seeking to 598e8
seeking to 5f3d8
seeking to 5f3e4
seeking to 5f3f0
seeking to 62664
seeking to 64700
init embx
init AVS
insmod: can't insert '/lib/modules/avs.ko': No such device
init player
init frontends dvb-s
init drivers
insmod: can't insert '/lib/modules/stmdvb.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: can't insert '/lib/modules/player2.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: can't insert '/lib/modules/sth264pp.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: can't insert '/lib/modules/stmalloc.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
init CEC
sh: write error: Input/output error
VIDEO:hdmi_component
sh: write error: Input/output error
init smartcard
init lircd
showSinglePic /boot/logo.mvi
VIDEO_SET_FORMAT failed (Bad file descriptor)
lircd-0.9.0[513]: lircd(default) ready, using /var/run/lirc/lircd

Model: nbox
vBoxType: 13
Input device name: "TDT RC event driver"
Selected Remote: NBOX RemoteControl
RemoteControl Map: E2 code
Supports Long KeyPress: 0
lircd-0.9.0[513]: accepted new client on /var/run/lirc/lircd

Starting portmap daemon....
Starting FTP server: vsftpd.
Sat Dec 12 20:00:00 CET 1970
Start networking
USB Serial port
Mount and Swap
Start SOFTCAM
Load E2
[sCRIPT] start: oscam8647 lite sci0
Reconfiguring network interfaces... ifdown: interface lo not configured
ifdown: interface ra0 not configured
ifdown: interface eth0 not configured
Initializing interface 'ra0' conf '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf'
Initializing interface (2) 'ra0'
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
ioctl[sIOCSIWPMKSA]: No such device
ioctl[sIOCSIWMODE]: No such device
Could not configure driver to use managed mode
ioctl[sIOCGIFFLAGS]: No such device
Could not set interface 'ra0' UP
ioctl[sIOCGIWRANGE]: No such device
WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
ioctl[sIOCGIFINDEX]: No such device
Failed to add interface ra0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
wpa_driver_wext_set_wpa
ioctl[sIOCSIWAUTH]: No such device
WEXT auth param 7 value 0x0 - Failed to disable WPA in the driver.
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
ioctl[sIOCSIWAUTH]: No such device
WEXT auth param 5 value 0x0 - wpa_driver_wext_set_countermeasures
ioctl[sIOCSIWAUTH]: No such device
WEXT auth param 4 value 0x0 - No keys have been configured - skip key clearing
Cancelling scan request
Cancelling authentication timeout
ioctl[sIOCSIWAP]: No such device
WEXT: Operstate: linkmode=0, operstate=6
ioctl[sIOCGIFFLAGS]: No such device
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
route: SIOCADDRT: No such device
udhcpc (v1.19.3) started
Sending discover...
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
+ (1) Background File Eraser
+ (5) Tuxtxt
+ (8) graphics acceleration manager
STMFB accel interface available

+ (9) GFBDC
12288k total video mem
4188k usable video mem
2568kB available for acceleration surfaces.
resolution: 720 x 576 x 32 (stride: 2880)
+ (9) gLCDDC
couldn't open LCD - load lcd.ko!
lcd buffer 0x75a8d8 8448 bytes, stride 132
LCD resolution: 132 x 64 x 8 (stride: 132)
+ (9) Font Render Class
[font] initializing lib...
[font] loading fonts...
[font] Intializing font cache, using max. 4MB...
+ (10) gRC
RC thread created successfully
+ (15) eWindowStyleManager
+ (20) DVB-CI UI
+ (20) UHF Modulator
couldnt open /dev/rfmod0!!!!
+ (20) RC Input layer
+ (20) misc options
+ (20) AVSwitch Driver
couldnt open /dev/dbox/fp0 to monitor vcr scart slow blanking changed!
+ (21) input device driver
Input device "TDT RC event driver" is a remotecontrol
Input device "NBOX frontpanel buttons" is a remotecontrol
failed to open /dev/input/event2
Input device "" is a mouse
failed to open /dev/input/event3
Input device "" is a remotecontrol
Found 4 input devices.
+ (22) Hdmi CEC driver
+ (30) eActionMap
+ (35) CI Slots
scanning for common interfaces..
eDVBCIInterfaces->setInputSource(0, 0)
eDVBCIInterfaces->setInputSource(1, 1)
done, found 0 common interface slots
+ (35) CA handler
+ (36) Stream server
[sERVERSOCKET] ERROR on bind() (Address already in use)
+ (40) eServiceCenter
settings instance.
+ (41) eServiceFactoryDVD
+ (41) eServiceFactoryEPlayer3
+ (41) eServiceFactoryM2TS
+ (41) eServiceFactoryMP3
+ (41) eServiceFactoryFS
+ (41) eServiceFactoryDVB
reached rl 70
---- opening lame channel db
reading services (version 4)
loaded 3818 services
scanning for frontends..
opening frontend 0
failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend0) No such device
opening frontend 1
failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend1) No such device
opening frontend 2
failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend2) No such device
boxtype detection BOX_SH4

found 1 adapter, 0 frontends(0 sim) and 2 demux, boxtype 6
RTC not ready... wait for transponder time
[EPGC] Initialized EPGCache (wait for setCacheFile call now)
Loading spinners...
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/skin_default/spinner/wait5.png
found 4 spinner!

executing main
setIoPrio best-effort level 3 ok
Sending discover...
main thread is non-idle! display spinner!
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
NBOX detected!
[Harddisk] enumerating block devices...
new Harddisk sda -> /dev/sda -> /dev/sda
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
Sending select for 10.1.1.48...
close failed in file object destructor:
Lease of 10.1.1.48 obtained, lease time 43200
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
route: SIOCDELRT: No such process
adding dns 10.1.1.1
done.
sec config cleared
sec config completed
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
MOUNT: Detect & mount ext2/3/4 partition on sda1
Swap...
Swap_file HDD OFF
[infoBar] Failed to load resumepoints: [Errno 2] No such file or directory: '/home/root/resumepoints.pkl'
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
loading bouquet... /etc/enigma2/bouquets.tv 1
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_25062014_1341.tv 1
462 entries in Bouquet userbouquet.nc_25062014_1341.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.favourites.tv 463
202 entries in Bouquet userbouquet.favourites.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe01.tv 665
390 entries in Bouquet userbouquet.dbe01.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe02.tv 1046
62 entries in Bouquet userbouquet.dbe02.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe03.tv 1108
182 entries in Bouquet userbouquet.dbe03.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe04.tv 1283
210 entries in Bouquet userbouquet.dbe04.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe05.tv 1486
85 entries in Bouquet userbouquet.dbe05.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe06.tv 1564
88 entries in Bouquet userbouquet.dbe06.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe07.tv 1646
45 entries in Bouquet userbouquet.dbe07.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.3dtv.tv 1690
8 entries in Bouquet userbouquet.3dtv.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.ppv___vod.tv 1696
25 entries in Bouquet userbouquet.ppv___vod.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.polskie_hd.tv 1720
154 entries in Bouquet userbouquet.polskie_hd.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_.tv 1874
163 entries in Bouquet userbouquet.nc_.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe09.tv 2037
174 entries in Bouquet userbouquet.dbe09.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe11.tv 2210
74 entries in Bouquet userbouquet.dbe11.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe24.tv 2280
152 entries in Bouquet userbouquet.dbe24.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe12.tv 2432
10 entries in Bouquet userbouquet.dbe12.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe35.tv 2442
17 entries in Bouquet userbouquet.dbe35.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe13.tv 2459
175 entries in Bouquet userbouquet.dbe13.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe14.tv 2634
247 entries in Bouquet userbouquet.dbe14.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe16.tv 2881
135 entries in Bouquet userbouquet.dbe16.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe17.tv 3016
25 entries in Bouquet userbouquet.dbe17.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe19.tv 3041
198 entries in Bouquet userbouquet.dbe19.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe21.tv 3239
53 entries in Bouquet userbouquet.dbe21.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe22.tv 3292
34 entries in Bouquet userbouquet.dbe22.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe23.tv 3326
50 entries in Bouquet userbouquet.dbe23.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe25.tv 3376
22 entries in Bouquet userbouquet.dbe25.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe33.tv 3398
127 entries in Bouquet userbouquet.dbe33.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe34.tv 3525
60 entries in Bouquet userbouquet.dbe34.tv
29 entries in Bouquet bouquets.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/bouquets.radio 1
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_25062014_1341.radio 1
102 entries in Bouquet userbouquet.nc_25062014_1341.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_30042014_1337.radio 103
102 entries in Bouquet userbouquet.nc_30042014_1337.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe00.radio 205
5 entries in Bouquet userbouquet.dbe00.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe01.radio 210
9 entries in Bouquet userbouquet.dbe01.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.others_radio.radio 219
1 entries in Bouquet userbouquet.others_radio.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.favourites.radio 220
0 entries in Bouquet userbouquet.favourites.radio
6 entries in Bouquet bouquets.radio
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
sys:1: DeprecationWarning: Support for pyOpenSSL 0.9 is deprecated.  Upgrade to pyOpenSSL 0.10 or newer.
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Regular)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/andale.ttf...OK (Fixed)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/tuxtxt.ttf...OK (Console)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/ae_AlMateen.ttf...OK (Replacement)
588kB available for acceleration surfaces.
resolution: 1280 x 720 x 32 (stride: 5120)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/redigit.ttf...OK (LCD)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Regular)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/bahamas.ttf...OK (Bahamas)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Console)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/cool.ttf...OK (Arial)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/valis_enigma.ttf...OK (Subs)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (FdLcD)
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse0' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse1' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse3' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/event2' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/event3' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mice' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js0' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 22] Invalid argument >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js2' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse2' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 22] Invalid argument >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js1' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js3' >
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
Activating keymap: Default (US)
[ePopen] command: loadkmap < /usr/local/share/keymaps/default.kmap
Activating language Polski
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[ePopen] command: ip -o addr show dev eth0
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FrontPanel/fonts/erbos.ttf...OK (Erbos)
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[FP] set language to  pl
[FP] set language to  pl
[FP] fallback to default translation for Automatic Volume Adjustment
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
getModeList for port Component
getModeList for port Scart
getModeList for port HDMI
getModeList for port HDMI-PC
hotplug on dvi
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
current port not available, not setting videomode
current port not available, not setting videomode
current port not available, not setting videomode
current port not available, not setting videomode
current port not available, not setting videomode
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[eSocketMMIHandler] created successfully
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
Plugin  Extensions/WebInterface failed to load: No module named plugin
Plugin probably removed, but not cleanly in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[FP] set language to  pl
[FP] set language to  pl
[FP] fallback to default translation for Big Picon - 220x132
[FP] fallback to default translation for 0
[FP] fallback to default translation for 1
[FP] fallback to default translation for 2
[FP] fallback to default translation for 3
[FP] fallback to default translation for 13
[FP] fallback to default translation for 14
[FP] fallback to default translation for 16
[FP] fallback to default translation for 19
[FP] fallback to default translation for Big Picon
[FP] fallback to default translation for Ubuntu
[FP] fallback to default translation for Aller
[FP] fallback to default translation for Roboto
[FP] fallback to default translation for Cool
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for Yes
[FP] fallback to default translation for No
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
DMnapi: utf-8-sig
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[EPGRefresh] Unable to initialize MPHelp: No module named MPHelp - Help not available!
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[FP] set language to  pl
[FP] set language to  pl
starting hotplug handler
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
wasTimerWakeup failed!
[AutomaticVolumeAdjustment] Starting AutomaticVolumeAdjustment...
[AutomaticVolumeAdjustmentConfig] Loading config file...
[AutomaticVolumeAdjustmentConfig] Loaded 1 entries from config file...
[AutomaticVolumeAdjustment] initialize config values...
Setvolume: 100 100 (raw)
Setvolume: 0 0 (-1db)
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[EPGC] setCacheFile read/write epg data from/to '/hdd/epg.dat'
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_dvb_s-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_dvb_c-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_dvb_t-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_service_group-fs8.png
[Picon] adding path: /usr/share/enigma2/picon/
halign must be either left, center, right or block!
[sKIN] No skin to read...
RemovePopup, id = ZapError
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
setValue 20
Setvolume: 20 20 (raw)
Setvolume: 51 51 (-1db)
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
playing 1:0:1:34C7:3C28:13E:820000:0:0:0:
not pauseable.
not pauseable.
RemovePopup, id = ZapError
allocate channel.. 3c28:013e
allocate Channel: res -7
DVB service failed to tune - error 10
RemovePopup, id = ZapError
AddPopup, id = ZapError
child has terminated
pipes closed
child has terminated
pipes closed
[ePopen] command: route -n | grep  eth0
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 28(17)
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 32(16)
child has terminated
pipes closed
10.1.1.
0.0.0.0
nameservers: [[10, 1, 1, 1]]
read configured interface: {'lo': {'dhcp': False}, 'ra0': {'dhcp': False}, 'eth0': {'dhcp': True}}
self.ifaces after loading: {'eth0': {'preup': False, 'predown': False, 'ip': [10, 1, 1, 48], 'up': True, 'mac': '00:44:55:66:77:88', 'dhcp': True, 'bcast': [10, 1, 1, 255], 'netmask': [255, 255, 255, 0], 'gateway': [10, 1, 1, 1]}}
[OpenWebif] loading external plugins...
[OpenWebif] no plugins to load
[OpenWebif] started on 80
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 31(16)
Timeout!

 

Dziwne najpierw wykrywa poporawnie boxtype jako BSKA

a potem mówi

scanning for frontends..

opening frontend 0

failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend0) No such device

opening frontend 1

failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend1) No such device

opening frontend 2

failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend2) No such device

boxtype detection BOX_SH4

 

Gdzie są źródła sterownika głowic? w driver/frontends to są jakieś mody tylko

 

 

Link to comment
Share on other sites

No to od końca:

 

Sterowniki głowic są jak napisałeś w driver/frontends. Z mojego Makefile: https://github.com/mickeyreg/driver/blob/master/frontends/Makefile ->

 

ifdef ADB5800
# single stb0899 (BSKA, BXZB)
fe-core-bska-objs +=        adb/stb0899_algo.o
fe-core-bska-objs +=        adb/stb0899_drv.o
fe-core-bska-objs +=        adb/stb6100.o
fe-core-bska-objs +=        adb/core.o
obj-m += fe-core-bska.o
# dual stb0899 (BSLA)
fe-core-bsla-objs +=        adb_dual/stb0899_algo.o
fe-core-bsla-objs +=        adb_dual/stb0899_drv.o
fe-core-bsla-objs +=        adb_dual/stb6100.o
fe-core-bsla-objs +=        adb_dual/core.o
obj-m += fe-core-bsla.o
# dual stv0900 (BZZB)
fe-core-bzzb-objs +=        adb_stv900/stv090x.o
fe-core-bzzb-objs +=        adb_stv900/stb6100.o
fe-core-bzzb-objs +=        adb_stv900/core.o
obj-m += fe-core-bzzb.o
# single stv0297 (BVXA - DVB-C)
fe-core-bvxa-objs +=        adb_mmp/mt2060.o
fe-core-bvxa-objs +=        adb_mmp/stv0297.o
fe-core-bvxa-objs +=        adb_mmp/core.o
obj-m += fe-core-bvxa.o
endif

 

To dziwne zachowanie jest normalne. Jeżeli istnieje /dev/dvb/adapter0/frontendX, to enigma2 próbuje coś do niego przypisać. A jak nie ma sterownika, to masz loga jak podałeś.

 

Sterownik głowicy z mojej paczki działa na 99,99% prawidłowo. Zostawiłem sobie margines błędu, bo mogłem coś zmienić w źródłach i nie zdążyłem jeszcze testu zrobić ... ale nie pamiętam, żeby coś takiego było dla ADB5800. Chyba, że założymy, że dodanie usbnet rozkłada działanie reszty ... wszystko jest możliwe :)

 

Na DD są sterowniki B4Team, czyli w skrócie pod Hyperiona. U mnie pod softy freeboksa a w efekcie GOS. W praktyce to oznacza, że są inne nazwy plików albo inne parametry ładowania. I jeszcze: Jak raz załadujesz E2 bez sterownika głowicy, to ustawienia głowic się zerują aż ustawisz je ręcznie.

 

Problem w Twoim logu zaczyna się od avs.ko. U mnie w GOS w gstm jest:

	elif [ $rcstype == ADB5800 ]; then #ADB5800xx
	if grep "211" /proc/version > /dev/null; then
		if [ $boxtype == BXZB ]; then
			insmod $MODDIR/avs.ko type=bxzb #ADB5800 BXZB
		else
			insmod $MODDIR/avs.ko type=bska #ADB5800 BSKA BSLA BZZB
		fi
	else
		if [ $boxtype == BXZB ]; then
			insmod $MODDIR/avs.ko type=avs_none #ADB5800 BXZB
		else
			insmod $MODDIR/avs.ko type=stv6412 #ADB5800 BSKA BSLA BZZB
		fi
	fi

Myślę, że samo się wyjaśnia. Jak nie ma avs to kolejne moduły się nie ładują. To wiem dzisiaj, ale jak odpaliłem moją pierwszą kompilację z DD to właśnie tak miałem: Działające E2 bez głowic. Trzeba poprawić pliki startowe. Wtedy nie walczyłem.

 

Ciekawe, że obyło się bez usbnet... Testowałem i moduł dm9601 na jajku kompilowanym bez usbnet, czyli na moim tunerze, się nie ładował. Dlatego przekompilowałem. Podejrzewam, że nawet jeżeli jest faktycznie niepotrzebny, to jednak jajko musi być odpowiednio skompilowane. Tak jest np. z IPFILTER. Moduły działają, ale z odpowiednim jajkiem. No chyba, że usbnet samo się ładuje przy ładowaniu dm9601 ... ale nie pamiętam, żeby na tych tunerach automatyczne ładowanie zależnych modułów działało.

 

A co do printk. Ogólnie w konfiguracji jajka dajesz CONFIG_PRINTK=y (ja włączam jeszcze 2 opcje w trybie debug) a potem dobrze napisane źródła, czyli w większości te z DD, sprawdzają czy włączono DEBUG i jeżeli tak, to dodatkowe funkcje są kompilowane zgodnie z ifdefami.

Link to comment
Share on other sites

Jeśli chodzi o usbnet, to moze dałeś CONFIG_USB_USBNET=y i wkompilowałeś w kernel a nie CONFIG_USB_USBNET=m. Stąd nie trzeba było ładowac usbnet przed dm9601:)

 

Wychodzi na to że modułów orginalnego ADB_BOX nie mam szans odpalić na sofcie freebox/graterlii prawda? Jako że są pod B4TEAM.

 

Dziwne jest tylko to że ten log co zapodałem wyzej dotyczy softu freebox 8.6 odpalanego na kernelu i modułach z Twojej paczki.

 

Niemniej upieram sie by uruchomic kernel tak by próbował odpalic soft.

Podmieniłbys tylko patch i config (ze swojego repo mickeyreg do Audionik) kernela czy cos jeszcze?

 

Link to comment
Share on other sites

Skompilowałem kernel i moduły z Twojego cdk dla wersji kernela 211. Czyli identyko jak mam na testowym dekoderze. I wywala sie z jakiegoś powodu na avs.ko tka jak na kernelu 217 z Twojego linka.

 Board: Nbox  [29-bit mode] by FREEBOX


U-Boot FbCRC (Nov  7 2011 - 15:35:30) - stm23_0053

DRAM:  128 MiB
NOR:    4 MiB
NAND:  64 MiB
In:    serial
Out:  serial
Err:  serial
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0 
(Re)start USB...
USB:  scanning bus for devices... 4 USB Device(s) found
      scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found

1706031 bytes read
## Booting image at a5000000 ...
  Image Name:  Linux-2.6.32.59_stm24_0211
  Image Type:  SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
  Data Size:    1705967 Bytes =  1.6 MiB
  Load Address: 84001000
  Entry Point:  84002000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=10 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:44:55:66:77:88 init=/bin/devinit - 0x00000000 - 0 ...


INIT: version 2.86 booting

Mount /dev in tmpfs
Copying device nodes to /dev
init autofs4
init frontpanel
boxtype BSKA
link frontend dvbt
init Fan
Starting DEBUG Interface
Mounting local filesystems...
Cleaning /tmp /var/run.
Hostname: nbox.
starting telnetd
init stmfb
VIDEO:hdmi_component
LOADING MODULES
load a/v firmware
copLoadFile (file /boot/audio.elf)
ustslave: Kernel Version: 24
base_address 0x10400000
seeking to 0
seeking to 5f00
seeking to 12320
seeking to 1aa20
seeking to 173100
seeking to 173138
seeking to 173170
seeking to 1b9058
seeking to 1b9060
seeking to 1b9068
seeking to 1b9070
seeking to 1d0920
seeking to 1d0a00
copLoadFile (file /boot/video.elf)
ustslave: Kernel Version: 24
base_address 0x10000000
seeking to 0
seeking to 432c0
seeking to 59878
seeking to 598b0
seeking to 598e8
seeking to 5f3d8
seeking to 5f3e4
seeking to 5f3f0
seeking to 62664
seeking to 64700
init embx
init AVS
insmod: can't insert '/lib/modules/avs.ko': No such device
init player
init frontends dvb-s
init drivers
insmod: can't insert '/lib/modules/stmdvb.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: can't insert '/lib/modules/player2.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: can't insert '/lib/modules/sth264pp.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: can't insert '/lib/modules/stmalloc.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
init CEC
sh: write error: Input/output error
VIDEO:hdmi_component
sh: write error: Input/output error
init smartcard
init lircd
showSinglePic /boot/logo.mvi
VIDEO_SET_FORMAT failed (Bad file descriptor)
lircd-0.9.0[507]: lircd(default) ready, using /var/run/lirc/lircd

Model: nbox
vBoxType: 13
Input device name: "TDT RC event driver"
Selected Remote: NBOX RemoteControl
RemoteControl Map: E2 code
Supports Long KeyPress: 0
lircd-0.9.0[507]: accepted new client on /var/run/lirc/lircd

Starting portmap daemon....
Starting FTP server: vsftpd.
Sat Dec 12 20:00:00 CET 1970
Start networking
USB Serial port
Mount and Swap
Start SOFTCAM
Load E2
Reconfiguring network interfaces... [sCRIPT] start: oscam8647 lite sci0
ifdown: interface lo not configured
ifdown: interface ra0 not configured
ifdown: interface eth0 not configured
Initializing interface 'ra0' conf '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf'
Initializing interface (2) 'ra0'
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
ioctl[sIOCSIWPMKSA]: No such device
ioctl[sIOCSIWMODE]: No such device
Could not configure driver to use managed mode
ioctl[sIOCGIFFLAGS]: No such device
Could not set interface 'ra0' UP
ioctl[sIOCGIWRANGE]: No such device
WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
ioctl[sIOCGIFINDEX]: No such device
Failed to add interface ra0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
wpa_driver_wext_set_wpa
ioctl[sIOCSIWAUTH]: No such device
WEXT auth param 7 value 0x0 - Failed to disable WPA in the driver.
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
ioctl[sIOCSIWAUTH]: No such device
WEXT auth param 5 value 0x0 - wpa_driver_wext_set_countermeasures
ioctl[sIOCSIWAUTH]: No such device
WEXT auth param 4 value 0x0 - No keys have been configured - skip key clearing
Cancelling scan request
Cancelling authentication timeout
ioctl[sIOCSIWAP]: No such device
WEXT: Operstate: linkmode=0, operstate=6
ioctl[sIOCGIFFLAGS]: No such device
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
route: SIOCADDRT: No such device
udhcpc (v1.19.3) started
Sending discover...
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
+ (1) Background File Eraser
+ (5) Tuxtxt
+ (8) graphics acceleration manager
STMFB accel interface available

+ (9) GFBDC
12288k total video mem
4188k usable video mem
2568kB available for acceleration surfaces.
resolution: 720 x 576 x 32 (stride: 2880)
+ (9) gLCDDC
couldn't open LCD - load lcd.ko!
lcd buffer 0x75a8d8 8448 bytes, stride 132
LCD resolution: 132 x 64 x 8 (stride: 132)
+ (9) Font Render Class
[font] initializing lib...
[font] loading fonts...
[font] Intializing font cache, using max. 4MB...
+ (10) gRC
RC thread created successfully
+ (15) eWindowStyleManager
+ (20) DVB-CI UI
+ (20) UHF Modulator
couldnt open /dev/rfmod0!!!!
+ (20) RC Input layer
+ (20) misc options
+ (20) AVSwitch Driver
couldnt open /dev/dbox/fp0 to monitor vcr scart slow blanking changed!
+ (21) input device driver
Input device "TDT RC event driver" is a remotecontrol
Input device "NBOX frontpanel buttons" is a remotecontrol
failed to open /dev/input/event2
Input device "" is a mouse
failed to open /dev/input/event3
Input device "" is a remotecontrol
Found 4 input devices.
+ (22) Hdmi CEC driver
+ (30) eActionMap
+ (35) CI Slots
scanning for common interfaces..
eDVBCIInterfaces->setInputSource(0, 0)
eDVBCIInterfaces->setInputSource(1, 1)
done, found 0 common interface slots
+ (35) CA handler
+ (36) Stream server
[sERVERSOCKET] ERROR on bind() (Address already in use)
+ (40) eServiceCenter
settings instance.
+ (41) eServiceFactoryDVD
+ (41) eServiceFactoryEPlayer3
+ (41) eServiceFactoryM2TS
+ (41) eServiceFactoryMP3
+ (41) eServiceFactoryFS
+ (41) eServiceFactoryDVB
reached rl 70
---- opening lame channel db
reading services (version 4)
loaded 3818 services
scanning for frontends..
opening frontend 0
failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend0) No such device
opening frontend 1
failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend1) No such device
opening frontend 2
failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend2) No such device
boxtype detection BOX_SH4

found 1 adapter, 0 frontends(0 sim) and 2 demux, boxtype 6
RTC not ready... wait for transponder time
[EPGC] Initialized EPGCache (wait for setCacheFile call now)
Loading spinners...
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/skin_default/spinner/wait5.png
found 4 spinner!

executing main
setIoPrio best-effort level 3 ok
Sending discover...
Sending select for 10.1.1.48...
Lease of 10.1.1.48 obtained, lease time 43200
route: SIOCDELRT: No such process
adding dns 10.1.1.1
done.
main thread is non-idle! display spinner!
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
NBOX detected!
[Harddisk] enumerating block devices...
new Harddisk sda -> /dev/sda -> /dev/sda
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
sec config cleared
sec config completed
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[infoBar] Failed to load resumepoints: [Errno 2] No such file or directory: '/home/root/resumepoints.pkl'
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
loading bouquet... /etc/enigma2/bouquets.tv 1
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_25062014_1341.tv 1
462 entries in Bouquet userbouquet.nc_25062014_1341.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.favourites.tv 463
202 entries in Bouquet userbouquet.favourites.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe01.tv 665
390 entries in Bouquet userbouquet.dbe01.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe02.tv 1046
62 entries in Bouquet userbouquet.dbe02.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe03.tv 1108
182 entries in Bouquet userbouquet.dbe03.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe04.tv 1283
210 entries in Bouquet userbouquet.dbe04.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe05.tv 1486
85 entries in Bouquet userbouquet.dbe05.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe06.tv 1564
88 entries in Bouquet userbouquet.dbe06.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe07.tv 1646
45 entries in Bouquet userbouquet.dbe07.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.3dtv.tv 1690
8 entries in Bouquet userbouquet.3dtv.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.ppv___vod.tv 1696
25 entries in Bouquet userbouquet.ppv___vod.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.polskie_hd.tv 1720
154 entries in Bouquet userbouquet.polskie_hd.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_.tv 1874
163 entries in Bouquet userbouquet.nc_.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe09.tv 2037
174 entries in Bouquet userbouquet.dbe09.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe11.tv 2210
74 entries in Bouquet userbouquet.dbe11.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe24.tv 2280
152 entries in Bouquet userbouquet.dbe24.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe12.tv 2432
10 entries in Bouquet userbouquet.dbe12.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe35.tv 2442
17 entries in Bouquet userbouquet.dbe35.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe13.tv 2459
175 entries in Bouquet userbouquet.dbe13.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe14.tv 2634
247 entries in Bouquet userbouquet.dbe14.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe16.tv 2881
135 entries in Bouquet userbouquet.dbe16.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe17.tv 3016
25 entries in Bouquet userbouquet.dbe17.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe19.tv 3041
198 entries in Bouquet userbouquet.dbe19.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe21.tv 3239
53 entries in Bouquet userbouquet.dbe21.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe22.tv 3292
34 entries in Bouquet userbouquet.dbe22.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe23.tv 3326
50 entries in Bouquet userbouquet.dbe23.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe25.tv 3376
22 entries in Bouquet userbouquet.dbe25.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe33.tv 3398
127 entries in Bouquet userbouquet.dbe33.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe34.tv 3525
60 entries in Bouquet userbouquet.dbe34.tv
29 entries in Bouquet bouquets.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/bouquets.radio 1
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_25062014_1341.radio 1
102 entries in Bouquet userbouquet.nc_25062014_1341.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_30042014_1337.radio 103
102 entries in Bouquet userbouquet.nc_30042014_1337.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe00.radio 205
5 entries in Bouquet userbouquet.dbe00.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe01.radio 210
9 entries in Bouquet userbouquet.dbe01.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.others_radio.radio 219
1 entries in Bouquet userbouquet.others_radio.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.favourites.radio 220
0 entries in Bouquet userbouquet.favourites.radio
6 entries in Bouquet bouquets.radio
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
MOUNT: Detect & mount ext2/3/4 partition on sda1
Swap...
Swap_file HDD OFF
sys:1: DeprecationWarning: Support for pyOpenSSL 0.9 is deprecated.  Upgrade to pyOpenSSL 0.10 or newer.
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Regular)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/andale.ttf...OK (Fixed)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/tuxtxt.ttf...OK (Console)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/ae_AlMateen.ttf...OK (Replacement)
588kB available for acceleration surfaces.
resolution: 1280 x 720 x 32 (stride: 5120)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/redigit.ttf...OK (LCD)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Regular)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/bahamas.ttf...OK (Bahamas)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Console)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/cool.ttf...OK (Arial)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/valis_enigma.ttf...OK (Subs)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (FdLcD)
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse0' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse1' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse3' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/event2' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/event3' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mice' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js0' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 22] Invalid argument >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js2' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse2' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 22] Invalid argument >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js1' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js3' >
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
Activating keymap: Default (US)
[ePopen] command: loadkmap < /usr/local/share/keymaps/default.kmap
Activating language Polski
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[ePopen] command: ip -o addr show dev eth0
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FrontPanel/fonts/erbos.ttf...OK (Erbos)
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[FP] set language to  pl
[FP] set language to  pl
[FP] fallback to default translation for Automatic Volume Adjustment
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
getModeList for port Component
getModeList for port Scart
getModeList for port HDMI
getModeList for port HDMI-PC
hotplug on dvi
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
current port not available, not setting videomode
current port not available, not setting videomode
current port not available, not setting videomode
current port not available, not setting videomode
current port not available, not setting videomode
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[eSocketMMIHandler] created successfully
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
Plugin  Extensions/WebInterface failed to load: No module named plugin
Plugin probably removed, but not cleanly in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[FP] set language to  pl
[FP] set language to  pl
[FP] fallback to default translation for Big Picon - 220x132
[FP] fallback to default translation for 0
[FP] fallback to default translation for 1
[FP] fallback to default translation for 2
[FP] fallback to default translation for 3
[FP] fallback to default translation for 13
[FP] fallback to default translation for 14
[FP] fallback to default translation for 16
[FP] fallback to default translation for 19
[FP] fallback to default translation for Big Picon
[FP] fallback to default translation for Ubuntu
[FP] fallback to default translation for Aller
[FP] fallback to default translation for Roboto
[FP] fallback to default translation for Cool
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for Yes
[FP] fallback to default translation for No
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
DMnapi: utf-8-sig
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[EPGRefresh] Unable to initialize MPHelp: No module named MPHelp - Help not available!
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[FP] set language to  pl
[FP] set language to  pl
starting hotplug handler
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
wasTimerWakeup failed!
[AutomaticVolumeAdjustment] Starting AutomaticVolumeAdjustment...
[AutomaticVolumeAdjustmentConfig] Loading config file...
[AutomaticVolumeAdjustmentConfig] Loaded 1 entries from config file...
[AutomaticVolumeAdjustment] initialize config values...
Setvolume: 100 100 (raw)
Setvolume: 0 0 (-1db)
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
[EPGC] setCacheFile read/write epg data from/to '/hdd/epg.dat'
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_dvb_s-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_dvb_c-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_dvb_t-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_service_group-fs8.png
[Picon] adding path: /usr/share/enigma2/picon/
halign must be either left, center, right or block!
[sKIN] No skin to read...
RemovePopup, id = ZapError
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
setValue 20
Setvolume: 20 20 (raw)
Setvolume: 51 51 (-1db)
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
close failed in file object destructor:
IOError: [Errno 5] Input/output error
playing 1:0:1:34C7:3C28:13E:820000:0:0:0:
not pauseable.
not pauseable.
RemovePopup, id = ZapError
allocate channel.. 3c28:013e
allocate Channel: res -7
DVB service failed to tune - error 10
RemovePopup, id = ZapError
AddPopup, id = ZapError
child has terminated
pipes closed
child has terminated
pipes closed
[ePopen] command: route -n | grep  eth0
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 28(17)
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 32(16)
child has terminated
pipes closed
10.1.1.
0.0.0.0
nameservers: [[10, 1, 1, 1]]
read configured interface: {'lo': {'dhcp': False}, 'ra0': {'dhcp': False}, 'eth0': {'dhcp': True}}
self.ifaces after loading: {'eth0': {'preup': False, 'predown': False, 'ip': [10, 1, 1, 48], 'up': True, 'mac': '00:44:55:66:77:88', 'dhcp': True, 'bcast': [10, 1, 1, 255], 'netmask': [255, 255, 255, 0], 'gateway': [10, 1, 1, 1]}}
[OpenWebif] loading external plugins...
[OpenWebif] no plugins to load
[OpenWebif] started on 80
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 31(16)
Timeout!

Tak sie uruchamia oryginalny soft freeboxBoard: Nbox  [29-bit mode] by FREEBOX


U-Boot FbCRC (Nov  7 2011 - 15:35:30) - stm23_0053

DRAM:  128 MiB
NOR:    4 MiB
NAND:  64 MiB
In:    serial
Out:  serial
Err:  serial
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0 
(Re)start USB...
USB:  scanning bus for devices... 4 USB Device(s) found
      scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found

1955451 bytes read
## Booting image at a5000000 ...
  Image Name:  Linux-2.6.32.59_stm24_0211
  Image Type:  SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
  Data Size:    1955387 Bytes =  1.9 MiB
  Load Address: 84001000
  Entry Point:  84002000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting kernel console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=10 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:44:55:66:77:88 init=/bin/devinit - 0x00000000 - 0 ...


INIT: version 2.86 booting

Mount /dev in tmpfs
Copying device nodes to /dev
init autofs4
init frontpanel
boxtype BSKA
link frontend dvbt
init Fan
Starting DEBUG Interface
Mounting local filesystems...
Cleaning /tmp /var/run.
Hostname: nbox.
starting telnetd
init stmfb
VIDEO:hdmi_component
LOADING MODULES
load a/v firmware
copLoadFile (file /boot/audio.elf)
ustslave: Kernel Version: 24
base_address 0x10400000
seeking to 0
seeking to 5f00
seeking to 12320
seeking to 1aa20
seeking to 173100
seeking to 173138
seeking to 173170
seeking to 1b9058
seeking to 1b9060
seeking to 1b9068
seeking to 1b9070
seeking to 1d0920
seeking to 1d0a00
copLoadFile (file /boot/video.elf)
ustslave: Kernel Version: 24
base_address 0x10000000
seeking to 0
seeking to 432c0
seeking to 59878
seeking to 598b0
seeking to 598e8
seeking to 5f3d8
seeking to 5f3e4
seeking to 5f3f0
seeking to 62664
seeking to 64700
init embx
init AVS
init player
init frontends dvb-s
init drivers
init CEC
VIDEO:hdmi_component
init smartcard
init lircd
showSinglePic /boot/logo.mvi
VIDEO_SELECT_SOURCE MEMORY (Success)
VIDEO_PLAY (Success)
VIDEO_CONTINUE: (Success)
VIDEO_CLEAR_BUFFER: (Invalid argument)
lircd-0.9.0[553]: lircd(default) ready, using /var/run/lirc/lircd

Model: nbox
vBoxType: 13
Input device name: "TDT RC event driver"
Selected Remote: NBOX RemoteControl
RemoteControl Map: E2 code
Supports Long KeyPress: 0
lircd-0.9.0[553]: accepted new client on /var/run/lirc/lircd

Starting portmap daemon....
Starting FTP server: vsftpd.
Sat Dec 12 20:00:00 CET 1970
Start networking
USB Serial port
Mount and Swap
Start SOFTCAM
Load E2
[sCRIPT] start: oscam8647 lite sci0
Reconfiguring network interfaces... ifdown: interface lo not configured
ifdown: interface ra0 not configured
ifdown: interface eth0 not configured
Initializing interface 'ra0' conf '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.ra0.conf'
Initializing interface (2) 'ra0'
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
ioctl[sIOCSIWPMKSA]: No such device
ioctl[sIOCSIWMODE]: No such device
Could not configure driver to use managed mode
ioctl[sIOCGIFFLAGS]: No such device
Could not set interface 'ra0' UP
ioctl[sIOCGIWRANGE]: No such device
WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
ioctl[sIOCGIFINDEX]: No such device
Failed to add interface ra0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[sIOCSIWENCODEEXT]: No such device
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT, trying SIOCSIWENCODE
ioctl[sIOCSIWENCODE]: No such device
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
wpa_driver_wext_set_wpa
ioctl[sIOCSIWAUTH]: No such device
WEXT auth param 7 value 0x0 - Failed to disable WPA in the driver.
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
ioctl[sIOCSIWAUTH]: No such device
WEXT auth param 5 value 0x0 - wpa_driver_wext_set_countermeasures
ioctl[sIOCSIWAUTH]: No such device
WEXT auth param 4 value 0x0 - No keys have been configured - skip key clearing
Cancelling scan request
Cancelling authentication timeout
ioctl[sIOCSIWAP]: No such device
WEXT: Operstate: linkmode=0, operstate=6
ioctl[sIOCGIFFLAGS]: No such device
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
route: SIOCADDRT: No such device
udhcpc (v1.19.3) started
Sending discover...
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
+ (1) Background File Eraser
+ (5) Tuxtxt
+ (8) graphics acceleration manager
STMFB accel interface available

+ (9) GFBDC
12288k total video mem
4188k usable video mem
2568kB available for acceleration surfaces.
resolution: 720 x 576 x 32 (stride: 2880)
+ (9) gLCDDC
couldn't open LCD - load lcd.ko!
lcd buffer 0x75a8d8 8448 bytes, stride 132
LCD resolution: 132 x 64 x 8 (stride: 132)
+ (9) Font Render Class
[font] initializing lib...
[font] loading fonts...
[font] Intializing font cache, using max. 4MB...
+ (10) gRC
RC thread created successfully
+ (15) eWindowStyleManager
+ (20) DVB-CI UI
+ (20) UHF Modulator
couldnt open /dev/rfmod0!!!!
+ (20) RC Input layer
+ (20) misc options
+ (20) AVSwitch Driver
couldnt open /dev/dbox/fp0 to monitor vcr scart slow blanking changed!
+ (21) input device driver
Input device "TDT RC event driver" is a remotecontrol
Input device "NBOX frontpanel buttons" is a remotecontrol
failed to open /dev/input/event2
Input device "" is a mouse
failed to open /dev/input/event3
Input device "" is a remotecontrol
Found 4 input devices.
+ (22) Hdmi CEC driver
+ (30) eActionMap
+ (35) CI Slots
scanning for common interfaces..
eDVBCIInterfaces->setInputSource(0, 0)
eDVBCIInterfaces->setInputSource(1, 1)
done, found 0 common interface slots
+ (35) CA handler
+ (36) Stream server
[sERVERSOCKET] ERROR on bind() (Address already in use)
+ (40) eServiceCenter
settings instance.
+ (41) eServiceFactoryDVD
+ (41) eServiceFactoryEPlayer3
+ (41) eServiceFactoryM2TS
+ (41) eServiceFactoryMP3
+ (41) eServiceFactoryFS
+ (41) eServiceFactoryDVB
reached rl 70
---- opening lame channel db
reading services (version 4)
loaded 3818 services
scanning for frontends..
opening frontend 0
Sending discover...
Sending select for 10.1.1.48...
Lease of 10.1.1.48 obtained, lease time 43200
route: SIOCDELRT: No such process
adding dns 10.1.1.1
done.
close frontend 0
opening frontend 1
failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend1) No such device
opening frontend 2
failed! (/dev/dvb/adapter0/frontend2) No such device
boxtype detection BOX_SH4

found 1 adapter, 1 frontends(1 sim) and 2 demux, boxtype 6
RTC not ready... wait for transponder time
[EPGC] Initialized EPGCache (wait for setCacheFile call now)
Loading spinners...
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/skin_default/spinner/wait5.png
found 4 spinner!

executing main
setIoPrio best-effort level 3 ok
main thread is non-idle! display spinner!
Failed to open /dev/dbox/fp0
NBOX detected!
[Harddisk] enumerating block devices...
new Harddisk sda -> /dev/sda -> /dev/sda
Reading satellites.xml
sec config cleared
setSlotInfo for dvb frontend 0 to slotid 0, descr STB0899 Multistandard, need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 Yes
slot: 0 configmode: simple
diseqcmode:  diseqc_a_b
sec config completed
MOUNT: Detect & mount ext2/3/4 partition on sda1
[infoBar] Failed to load resumepoints: [Errno 2] No such file or directory: '/home/root/resumepoints.pkl'
Swap...
Swap_file HDD OFF
loading bouquet... /etc/enigma2/bouquets.tv 1
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_25062014_1341.tv 1
462 entries in Bouquet userbouquet.nc_25062014_1341.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.favourites.tv 463
202 entries in Bouquet userbouquet.favourites.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe01.tv 665
390 entries in Bouquet userbouquet.dbe01.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe02.tv 1046
62 entries in Bouquet userbouquet.dbe02.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe03.tv 1108
182 entries in Bouquet userbouquet.dbe03.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe04.tv 1283
210 entries in Bouquet userbouquet.dbe04.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe05.tv 1486
85 entries in Bouquet userbouquet.dbe05.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe06.tv 1564
88 entries in Bouquet userbouquet.dbe06.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe07.tv 1646
45 entries in Bouquet userbouquet.dbe07.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.3dtv.tv 1690
8 entries in Bouquet userbouquet.3dtv.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.ppv___vod.tv 1696
25 entries in Bouquet userbouquet.ppv___vod.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.polskie_hd.tv 1720
154 entries in Bouquet userbouquet.polskie_hd.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_.tv 1874
163 entries in Bouquet userbouquet.nc_.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe09.tv 2037
174 entries in Bouquet userbouquet.dbe09.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe11.tv 2210
74 entries in Bouquet userbouquet.dbe11.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe24.tv 2280
152 entries in Bouquet userbouquet.dbe24.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe12.tv 2432
10 entries in Bouquet userbouquet.dbe12.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe35.tv 2442
17 entries in Bouquet userbouquet.dbe35.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe13.tv 2459
175 entries in Bouquet userbouquet.dbe13.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe14.tv 2634
247 entries in Bouquet userbouquet.dbe14.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe16.tv 2881
135 entries in Bouquet userbouquet.dbe16.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe17.tv 3016
25 entries in Bouquet userbouquet.dbe17.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe19.tv 3041
198 entries in Bouquet userbouquet.dbe19.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe21.tv 3239
53 entries in Bouquet userbouquet.dbe21.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe22.tv 3292
34 entries in Bouquet userbouquet.dbe22.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe23.tv 3326
50 entries in Bouquet userbouquet.dbe23.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe25.tv 3376
22 entries in Bouquet userbouquet.dbe25.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe33.tv 3398
127 entries in Bouquet userbouquet.dbe33.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe34.tv 3525
60 entries in Bouquet userbouquet.dbe34.tv
29 entries in Bouquet bouquets.tv
loading bouquet... /etc/enigma2/bouquets.radio 1
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_25062014_1341.radio 1
102 entries in Bouquet userbouquet.nc_25062014_1341.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.nc_30042014_1337.radio 103
102 entries in Bouquet userbouquet.nc_30042014_1337.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe00.radio 205
5 entries in Bouquet userbouquet.dbe00.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.dbe01.radio 210
9 entries in Bouquet userbouquet.dbe01.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.others_radio.radio 219
1 entries in Bouquet userbouquet.others_radio.radio
loading bouquet... /etc/enigma2/userbouquet.favourites.radio 220
0 entries in Bouquet userbouquet.favourites.radio
6 entries in Bouquet bouquets.radio
sys:1: DeprecationWarning: Support for pyOpenSSL 0.9 is deprecated.  Upgrade to pyOpenSSL 0.10 or newer.
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Regular)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/andale.ttf...OK (Fixed)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/tuxtxt.ttf...OK (Console)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/ae_AlMateen.ttf...OK (Replacement)
588kB available for acceleration surfaces.
resolution: 1280 x 720 x 32 (stride: 5120)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/redigit.ttf...OK (LCD)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Regular)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/bahamas.ttf...OK (Bahamas)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Console)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/cool.ttf...OK (Arial)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/valis_enigma.ttf...OK (Subs)
[font] adding font /usr/local/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (FdLcD)
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse0' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse1' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse3' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/event2' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/event3' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mice' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js0' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 22] Invalid argument >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js2' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/mouse2' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 22] Invalid argument >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js1' >
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 19] No such device: '/dev/input/js3' >
Activating keymap: Default (US)
[ePopen] command: loadkmap < /usr/local/share/keymaps/default.kmap
Activating language Polski
[ePopen] command: ip -o addr show dev eth0
[font] adding font /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FrontPanel/fonts/erbos.ttf...OK (Erbos)
[FP] set language to  pl
[FP] set language to  pl
[FP] fallback to default translation for Automatic Volume Adjustment
getModeList for port Component
getModeList for port Scart
getModeList for port HDMI
getModeList for port HDMI-PC
hotplug on dvi
-> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit bestfit auto
-> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit bestfit auto
-> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit bestfit auto
-> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit bestfit auto
setMode > Switch video : component720p
setMode - port: HDMI mode: 720p rate: 50Hz
-> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit bestfit auto
updateColor:  HDMI
[eSocketMMIHandler] created successfully
Plugin  Extensions/WebInterface failed to load: No module named plugin
Plugin probably removed, but not cleanly in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface
[FP] set language to  pl
[FP] set language to  pl
[FP] fallback to default translation for Big Picon - 220x132
[FP] fallback to default translation for 0
[FP] fallback to default translation for 1
[FP] fallback to default translation for 2
[FP] fallback to default translation for 3
[FP] fallback to default translation for 13
[FP] fallback to default translation for 14
[FP] fallback to default translation for 16
[FP] fallback to default translation for 19
[FP] fallback to default translation for Big Picon
[FP] fallback to default translation for Ubuntu
[FP] fallback to default translation for Aller
[FP] fallback to default translation for Roboto
[FP] fallback to default translation for Cool
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for 80%
[FP] fallback to default translation for 85%
[FP] fallback to default translation for 90%
[FP] fallback to default translation for 95%
[FP] fallback to default translation for 100%
[FP] fallback to default translation for 105%
[FP] fallback to default translation for 110%
[FP] fallback to default translation for 115%
[FP] fallback to default translation for 120%
[FP] fallback to default translation for Yes
[FP] fallback to default translation for No
DMnapi: utf-8-sig
[EPGRefresh] Unable to initialize MPHelp: No module named MPHelp - Help not available!
[FP] set language to  pl
[FP] set language to  pl
starting hotplug handler
[AutomaticVolumeAdjustment] Starting AutomaticVolumeAdjustment...
[AutomaticVolumeAdjustmentConfig] Loading config file...
[AutomaticVolumeAdjustmentConfig] Loaded 1 entries from config file...
[AutomaticVolumeAdjustment] initialize config values...
Setvolume: 100 100 (raw)
Setvolume: 0 0 (-1db)
[EPGC] setCacheFile read/write epg data from/to '/hdd/epg.dat'
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_dvb_s-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_dvb_c-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_dvb_t-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/local/share/enigma2/ico_service_group-fs8.png
[Picon] adding path: /usr/share/enigma2/picon/
halign must be either left, center, right or block!
[sKIN] No skin to read...
********** end showiframe
VIDEO_SELECT_SOURCE DEMUX (Invalid argument)
RemovePopup, id = ZapError
setValue 20
Setvolume: 20 20 (raw)
Setvolume: 51 51 (-1db)
playing 1:0:1:34C7:3C28:13E:820000:0:0:0:
not pauseable.
not pauseable.
RemovePopup, id = ZapError
allocate channel.. 3c28:013e
allocate Channel: res -7
DVB service failed to tune - error 10
RemovePopup, id = ZapError
AddPopup, id = ZapError
child has terminated
pipes closed
child has terminated
pipes closed
[ePopen] command: route -n | grep  eth0
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 28(17)
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 32(16)
child has terminated
pipes closed
10.1.1.
0.0.0.0
nameservers: [[10, 1, 1, 1]]
read configured interface: {'lo': {'dhcp': False}, 'ra0': {'dhcp': False}, 'eth0': {'dhcp': True}}
self.ifaces after loading: {'eth0': {'preup': False, 'predown': False, 'ip': [10, 1, 1, 48], 'up': True, 'mac': '00:44:55:66:77:88', 'dhcp': True, 'bcast': [10, 1, 1, 255], 'netmask': [255, 255, 255, 0], 'gateway': [10, 1, 1, 1]}}
[OpenWebif] loading external plugins...
[OpenWebif] no plugins to load
[OpenWebif] started on 80
Timeout!

 

 

 

Masz pomysł co jest skopsane? Z jakiegoś powodu kernel freebox 1.9MB a mój 1.6MB. Bez wymyślenia co jest nie tak nie ma sensu dalej kombinować.

 

EDIT: OK juz wiem :) insmod $MODDIR/avs.ko type=stv6412

Freebox miał inaczej

Link to comment
Share on other sites

Z jakiegoś powodu kernel freebox 1.9MB a mój 1.6MB.

 

Kwestia wkompilowania fragmentów w jajko albo modułów - zdaje się, że CIFS powoduje wzrost rozmiaru. Jak Ci bardzo zależy, to znajdę gdzieś config freebox[/member] i udostępnię.

 

 

EDIT: OK juz wiem :) insmod $MODDIR/avs.ko type=stv6412

Freebox miał inaczej

 

Trochę mnie nie było na forum, ale widzę, że zauważyłeś sam :)

 

Jeśli chodzi o usbnet, to moze dałeś CONFIG_USB_USBNET=y i wkompilowałeś w kernel a nie CONFIG_USB_USBNET=m. Stąd nie trzeba było ładowac usbnet przed dm9601:)

 

Dałem moduł. Ale IPFILTER też mam jako moduł ... i nie da się tego modułu załadować, jeżeli jajko nie jest kompilowane z tą opcją. Ale mniejsza z tym ;)

Cuda się jednak nie dzieją. Jakoś tak wróciłem do tamtych ustawień po dłuższym okresie i faktycznie mam "y" a nie "m". Dlatego działa bez ładowania modułu. Zbyt dużo wersji i się bałagan zrobił :(

Link to comment
Share on other sites

Masz rację napewno rozmiar kernela zależy od wkompilowania modułów =y lub nie =m

 

Z tym kernelem to jest dziwnie:) Przykładowo dzisiaj skompilowałem moduł usbnet i dm9601 pod 71_0217 na cdk_new audionik - pod sagemcoma88 (graterilia). I bez przeładowania kernela pozwolił mi zaladowoac odpowiednio usbnet i dm9601. Tuner wykrył dongla:)

 

A własnie czy żródła graterlii są otwarte i dostępne ja jakimś githubie? Chętnie bym porównał w celach naukowych.

 

Pytam bo kombinowałem żeby najnowszy kernel 071 217 od audionika skompilować z modułami i odpalić na freeboxie ale poległem. Za dużo różnic. Kernel startuje ale wykłada się soft.

 

Jeśli miałbyś gdzieś źródła freeboxa to chętnie bym z sentymentem obejrzał pracę pioniera :)

Link to comment
Share on other sites

W przypadku SH4 to lekka partyzantka.

Próbowałem to pozbierać już jakiś czas temu ale nawet nie wiem co kto poprawiał i jak.

Każdy robi na swoim i potem zostawia to u siebie.

Najlepszym przykładem jest Enigma2 dla GOS. herpoi[/member] się zajął tym ale po pewnym czasie porzucił projekt a plików.patch nie ma.

Jest GIT ale całość jest dość stara a sama zabawa w poskładanie tego to....to lekko pisząc syzyfowa praca.

 


Przy MIPS32EL wszystko jest w pakietach SRC i są dołączane pliki.patch GOS względem danego źródła określonego w pliku control.

Podobnie będzie kiedyś z ARM czy x86_64 jak będą takie repo.

Niestety SH4 jest jakie jest.

 

 

EDIT tux

Jeszcze dla porządku dopiszę, iż dużo pakietów w GOS ma strukturę i nazwy zbliżone do dystrybucji Linux niż do tego co jest w pakietach w repo dla tunerów SAT. Dodatkowo często są to pakiety albo posiadające więcej wkompilowanych funkcji lub wręcz funkcje "zaszyte" w busybox są zastępowane konkretnym oprogramowaniem w osobnych pakietach.

Chodzi o to, że nie zawsze w GOS wprowadzane są zmiany w kodzie "jakiegoś pakietu", czasami zmiany to też "pełniejsze" wersje pakietów czy też przyjęcie zasady, że dany pakiet ma być zainstalowany jak standard a nie alternatywa.

Bardzo często kompilacja danego pakietu dla MIPS32EL w wersji "pełniejszej" to nie kilka poleceń a szukanie obejścia aby w ogóle z daną opcją pakiet się skompilował.

Link to comment
Share on other sites

pablocool[/member]:

 

Źródła... Najlepszym źródłem informacji o źródłach jest tux[/member], ale może wiele się nie pomylę poniżej :)

 

ESI/UHD: Na moim GitHubie jak i na oficjalnym DD (czy też obecnie bardziej na Audinek, bo DD do nowej wersji buildsystem przeszło) jest to samo. Natomiast w GOS jest kompilacja tux[/member], który nałożył patche z GitHuba na najnowsze źródła jajka, czyli .71.

 

2850: To co jest na moim GitHubie + procedura z .71 jak wyżej autorstwa tux[/member].

 

5800: Zdaje się, że dokładnie jak na moim GitHubie (adb5800 a nie adb_box).

 

DSI87: Nie wiem czy moje 0217 trafiło do GOS ;)

 

Natomiast we wszystkich przypadkach gdzie jajko jest kompilowane przez tux[/member] konfiguracja jest dostosowana przez niego, ale ... na działającym systemie w /proc/config.gz jest (powinna być) aktualna konfiguracja jajka.

 

Czyli jak chodzi o jajko i sterowniki, to jak skorzystasz z mojego GitHuba i tego co jest na DD to masz to co w GOS.

 

Enigma na SH4... GitHub herpoi[/member] stan aktualny z GOS, ale jak chcesz aktualizować, to trzeba by to ręcznie scalić z aktualnym źródłami enigmy. Na DD jest starsza wersja, jeżeli ostatnio nie było jakiejś aktualizacji.

 

Stare źródła freebox[/member]... A na jaki tuner? Jak znajdę w swoich archiwach, to mógłbym udostępnić. Pliki swego czasu były dostępne na publicznym serwerze, wiec chyba nie będzie problemu jak je wystawię [jak znajdę].

Link to comment
Share on other sites

W wolnych chwilach w tym tygodniu wystawię dane co mam z SH4.

Będą to archiwa tar.xz

Być może komuś do czegoś się to przyda.

Jednak potrzebuję na to ileś tam czasu ponieważ nie dość, że zaczął się rok szkolny z "masakrą" zamiast "reformy" to jeszcze mam to rozrzucone po wielu miejscach.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 7 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...