Jump to content

Przykładowe konfiguracje dla polskich platform i zasady konfigurowania OSCam'a


Recommended Posts

Poniżej zamieszczamy konfiguracje rozruchową która jest domyślnie wgrana w GOS. Nie można uznać jej za uniwersalną. By była jasność: NIE POLECAMY jej do normalnej pracy. Została ona opracowana tylko po to, by bez zbędnych zabiegów możliwe było od razu uruchomienie odbiornika z GOS i korzystanie z niego. Powinna ona zostać zastąpiona konfiguracją zoptymalizowaną pod konkretne warunki, konkretną platformę.

 

oscam.conf

[global]
disablelog                    = 1
logfile                      = /ram/oscam.log
clientmaxidle                = 300
nice                          = 10
maxlogsize                    = 512
lb_auto_betatunnel            = 0
ecmfmt                        = c:p:s:d:i:l|h

[dvbapi]
enabled                      = 1
au                            = 1
pmt_mode                      = 6
user                          = dvbapi

[webif]
httpport                      = 8888
httprefresh                  = 0
httppollrefresh              = 7
httpshowuserinfo              = 1
httpshowcacheexinfo          = 1
httpshowecminfo              = 1
httpallowed                  = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255
hideclient_to                = 60

 

oscam.user

[account]
user                          = dvbapi
pwd                          = dvbapi
au                            = 1
group                        = 1

oscam.server

[reader]
label                        = sci0
emmcache                      = 1,3,31
description                  = czytnik wbudowany standardowy
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
detect                        = cd
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1

[reader]
label                        = sci1
emmcache                      = 1,3,31
description                  = czytnik wbudowany dodatkowy (np w przerobionych 5800 BSLA/BSKA, czy w Spark 7162)
enable                        = 0
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
detect                        = cd
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1

[reader]
label                        = phoenix
description                  = czytnik zewnetrzny phoenix na usb
emmcache                      = 1,3,31
enable                        = 0
protocol                      = mouse
device                        = /dev/ttyUSB0
detect                        = none
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1

 

W załączeniu pliki konfiguracyjne 1:1 zgodne z omawianym konfigiem.

 

 

13.01.2016: aktualizacja konfiguracji poprzez aktualizację opisu czytnika sci1, aktualizacja plików.

konfiguracja_rozruchowa.zip

Link to comment
Share on other sites

Poniżej zamieszczamy dodatkowe wskazówki związane z prawidłowym konfigurowaniem OSCama.

 

1. W wypadku kart NC+ w systemie conax (0B01) jest wysoce prawdopodobne, że automatycznie dobrane (przy aktywnej funkcji autospeed) taktowanie 5MHz będzie taktowaniem skutkującym niestabilną pracą karty w wewnętrznym czytniku odbiornika. W związku z tym do sekcji czytnika sci0 należy dodać:

autospeed                    = 0
mhz                          = 375
cardmhz                      = 357

Ustawienia te (co wynika z raportów forumowiczów) raczej powinny skutkować w miarę poprawną pracą tych kart w wewnętrznych czytnikach. Pozostałe karty zazwyczaj takich zabiegów nie wymagają, automat powinien sobie skutecznie dawać radę. Jeśli jednak pomimo tych (dość konserwatywnych) ustawień karta okresowo się zawiesza w dziwny sposób, generując "not found", to należy rozważyć użycie parametru

ecmnotfoundlimit              = x

gdzie x to ilość "not foundów" po której czytnik ma zostać zresetowany. Korzystanie z tej funkcji wymaga albo listy kanałów uwzględniającej tylko faktyczną ofertę albo korzystania "z serwisów" uwzględniających tylko faktyczną ofertę, gdyż w innym wypadku wejście na kanał którego karta nie obsługuje i pozostanie na nim, spowoduje restarty czytnika. Pełną stabilność obsługi kart conax obecnie zapewniają wyłącznie czytniki zewnętrzne, np. phoenix.

 

2. dla czytników phoenix konieczne jest podanie/dodanie faktycznie ustawionego za pomocą zworek taktowania. Przykładowe ustawienia dla karty pracującej na 6MHz wyglądają następująco:

autospeed                    = 0
mhz                          = 500
cardmhz                      = 368

 

3. OSCam nie powinien pracować bez pliku oscam.dvbapi adekwatnego dla danej platformy/konfiguracji. Brak tego pliku może skutkować sporym opóźnieniem rozpoczęcia dekodowania po przełączeniu kanału.

 

4. Pliki oscam.srvid lub oscam.srvid2 (dla nowych oscamów), umożliwiające identyfikację kanałów w logach oraz "na webif", dla polskich platform (acz nie tylko, także dla wielu europejskich), aktualizowane na bieżąco można pobrać ze strony kos.hdsat.pl.

 

5. Gorąco odradzamy stosowanie pliku oscam.dvbapi z generatora z adresu wyżej. OSCam pracuje o wiele sprawniej, gdy przy zmianie kanału musi przetworzyć dwa lub trzy wpisy (jak w sugerowanych konfiguracjach) zamiast grubo ponad sto wpisów. Posługiwanie się definicjami "na kanał" ma wyłącznie sens, w wypadku korzystania z kart od więcej niż jednego operatora.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Poniżej zamieszczamy konfiguracje dla NC+ w oparciu o karty 0100 / SECA, jest to konfig wykorzystujący do ostatniego przecinka możliwości OSCama, z zastosowaniem filtrowania ECM po długości, po nagłówkach ECM oraz ze zdefiniowaniem w oscam.dvbapi wszystkich niezbędnych parametrów, a nie jak się (błędnie) przyjęło, tylko CAID. Filtrowanie ECM po długości i po nagłówkach w tym konfigu jest mocno zalecane, gdyż te parametry (w odróżnieniu od NC+ w oparciu o karty 0B01 / Conax) są od bardzo dawna niezmienne. Zastosowano dość konserwatywne, ale sprawdzające się ustawienia "limitera", uwzględniające wprowadzone ograniczenie liczby zapytań które w jednostce czasu może przetworzyć karta, blokadę EMM klas: unknown, global.

 

oscam.conf

[global]
disablelog                    = 1
logfile                      = /ram/oscam.log
clientmaxidle                = 300
nice                          = 10
maxlogsize                    = 512
lb_auto_betatunnel            = 0
ecmfmt                        = c:p:s:d:i:l|h

[dvbapi]
enabled                      = 1
au                            = 1
pmt_mode                      = 6
user                          = dvbapi

[webif]
httpport                      = 8888
httprefresh                  = 0
httppollrefresh              = 7
httpshowuserinfo              = 1
httpshowcacheexinfo          = 1
httpshowecminfo              = 1
httpallowed                  = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255
hideclient_to                = 60

 

oscam.user

[account]
user                          = dvbapi
pwd                          = dvbapi
au                            = 1
group                        = 1

 

oscam.server

[reader]
label                        = sci0
description                  = czytnik wbudowany
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
caid                          = 0100
ident                        = 0100:000000,000068
ecmwhitelist                  = 0100@000068:64
ecmheaderwhitelist            = 0100@000068:803061006800075C00,813061006800075C00
detect                        = cd
group                        = 1
emmcache                      = 1,3,31
blockemm-unknown              = 1
blockemm-g                    = 1
ratelimitecm                  = 2
ratelimittime                = 9000
ecmunique                    = 1
srvidholdtime                = 2000
cooldown                      = 30,600

[reader]
label                        = sci1
emmcache                      = 1,3,31
description                  = czytnik wbudowany dodatkowy (np w przerobionych 5800 BSLA/BSKA, czy w Spark 7162)
enable                        = 0
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
detect                        = cd
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1

[reader]
label                        = phoenix
description                  = czytnik zewnetrzny phoenix na usb
emmcache                      = 1,3,31
enable                        = 0
protocol                      = mouse
device                        = /dev/ttyUSB0
detect                        = none
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1

 

wpisy do standardowej pracy:

oscam.dvbapi

P:0100:000068:::5C00
I:0

 

wpisy na okoliczność reaktywacji karty na kanale TVP1 HD:

oscam.dvbapi

P:0100:000068:3ABD::5C00 1 # TVP1 HD 
P:0100:000068:::5C00
I:0

 

W załączeniu pliki konfiguracyjne 1:1 zgodne z omawianym konfigiem, z oscam.dvbapi w wariancie pod reaktywację.

 

13.01.2016: aktualizacja konfiguracji poprzez aktualizację opisu czytnika sci1, aktualizacja plików.

konfiguracja_0100.zip

Link to comment
Share on other sites

Poniżej zamieszczamy konfiguracje dla NC+ w oparciu o karty 0B01 / Conax, jest to konfig bez filtrowania ECM po długości, po nagłówkach ECM (ze względu na zmiany tych parametrów, szczególnie nagłówków, co parę miesięcy) oraz ze zdefiniowaniem w oscam.dvbapi wszystkich niezbędnych parametrów, a nie jak się (błędnie) przyjęło, tylko CAID. Zastosowano blokadę EMM klas: unknown, global. Polecamy rozważenie korzystania z "ecmnotfoundlimit", gdyby okazało się, że użytkowana karta mimo wszelakich ustawień zachowuje się niestabilnie lub zastosowanie zewnętrznego czytnika phoenix.

 

oscam.conf

[global]
disablelog                    = 1
logfile                      = /ram/oscam.log
clientmaxidle                = 300
nice                          = 10
maxlogsize                    = 512
lb_auto_betatunnel            = 0
ecmfmt                        = c:p:s:d:i:l|h

[dvbapi]
enabled                      = 1
au                            = 1
pmt_mode                      = 6
user                          = dvbapi

[webif]
httpport                      = 8888
httprefresh                  = 0
httppollrefresh              = 7
httpshowuserinfo              = 1
httpshowcacheexinfo          = 1
httpshowecminfo              = 1
httpallowed                  = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255
hideclient_to                = 60

 

oscam.user

[account]
user                          = dvbapi
pwd                          = dvbapi
au                            = 1
group                        = 1

 

oscam.server

[reader]
label                        = sci0
description                  = czytnik wbudowany
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
autospeed                    = 0
detect                        = cd
mhz                          = 375
cardmhz                      = 357
ident                        = 0B01:000000
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1
blockemm-g                    = 1

[reader]
label                        = sci1
emmcache                      = 1,3,31
description                  = czytnik wbudowany dodatkowy (np w przerobionych 5800 BSLA/BSKA, czy w Spark 7162)
enable                        = 0
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
detect                        = cd
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1

[reader]
label                        = phoenix
description                  = czytnik zewnetrzny phoenix na usb
emmcache                      = 1,3,31
enable                        = 0
protocol                      = mouse
device                        = /dev/ttyUSB0
detect                        = none
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1

 

wpisy do standardowej pracy:

oscam.dvbapi

P:0B01:000000:::0000
I:0

 

wpisy na okoliczność reaktywacji karty na kanale TVP1 HD:

oscam.dvbapi

P:0B01:000000:3ABD::0000 1 # TVP1 HD 
P:0B01:000000:::0000
I:0

 

W załączeniu pliki konfiguracyjne 1:1 zgodne z omawianym konfigiem, z oscam.dvbapi w wariancie pod reaktywację.

 

13.01.2016: aktualizacja konfiguracji poprzez aktualizację opisu czytnika sci1, aktualizacja plików.

konfiguracja_0b01.zip

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Poniżej zamieszczamy TEORETYCZNĄ konfiguracje dla CP w oparciu o karty 1803 / NAGRA, jest to konfig wykorzystujący do ostatniego przecinka możliwości OSCama, z zastosowaniem filtrowania ECM po długości, po nagłówkach ECM oraz ze zdefiniowaniem w oscam.dvbapi wszystkich niezbędnych parametrów, a nie jak się (błędnie) przyjęło, tylko CAID. Filtrowanie ECM po długości i po nagłówkach w tym konfigu jest mocno zalecane, gdyż te parametry są od bardzo dawna niezmienne. Zastosowano blokadę EMM klas: unknown, global.

 

oscam.conf

[global]
disablelog                    = 1
logfile                      = /ram/oscam.log
clientmaxidle                = 300
nice                          = 10
maxlogsize                    = 512
lb_auto_betatunnel            = 0
ecmfmt                        = c:p:s:d:i:l|h

[dvbapi]
enabled                      = 1
au                            = 1
pmt_mode                      = 6
user                          = dvbapi

[webif]
httpport                      = 8888
httprefresh                  = 0
httppollrefresh              = 7
httpshowuserinfo              = 1
httpshowcacheexinfo          = 1
httpshowecminfo              = 1
httpallowed                  = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255
hideclient_to                = 60

 

oscam.user

[account]
user                          = dvbapi
pwd                          = dvbapi
au                            = 1
group                        = 1

 

oscam.server

[reader]
label                        = sci0
description                  = czytnik wbudowany
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
caid                          = 1803
ident                        = 1803:000000,007101
ecmwhitelist                  = 1803:92
ecmheaderwhitelist            = 1803:80308F078D,81308F078D
detect                        = cd
group                        = 1
emmcache                      = 1,3,31
blockemm-unknown              = 1

[reader]
label                        = sci1
emmcache                      = 1,3,31
description                  = czytnik wbudowany dodatkowy (np w przerobionych 5800 BSLA/BSKA, czy w Spark 7162)
enable                        = 0
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
detect                        = cd
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1

[reader]
label                        = phoenix
description                  = czytnik zewnetrzny phoenix na usb
emmcache                      = 1,3,31
enable                        = 0
protocol                      = mouse
device                        = /dev/ttyUSB0
detect                        = none
group                        = 1
blockemm-unknown              = 1

 

wpisy do standardowej pracy:

oscam.dvbapi

P:1803:000000:::0000
I:0

 

wpisy na okoliczność reaktywacji karty na kanale TV6:

oscam.dvbapi

P:1803:000000:290E::0000 1 # TV6
P:1803:000000:::0000
I:0

 

W załączeniu pliki konfiguracyjne 1:1 zgodne z omawianym konfigiem, z oscam.dvbapi w wariancie pod reaktywację.

 

13.01.2016: aktualizacja konfiguracji poprzez usunięcie: blockemm-g = 1, aktualizację opisu czytnika sci1, aktualizacja plików.

konfiguracja_1803.zip

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...