Jump to content

OSCAMy 10xxx nie radzą sobie z parowanymi kanałami.


Guest ryrzy

Recommended Posts

Wymieniłem kartę nc+ mix i po ustawieniu wszystkiego jak powinno być jest problem z kanałami parowanymi, po przełączeniu na takowy leci seria błędów (czasem wskoczy jeno uprawnienie jak w przykładzie niżej, ale zaraz potem lecą błędy):

 

    2015/02/04 07:56:05 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 added new ecmpid #0 CAID: 0100 ECM_PID: 0AA0 PROVID: 000068
    2015/02/04 07:56:05 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 added new ecmpid #1 CAID: 1813 ECM_PID: 0AA0 PROVID: 000068
    2015/02/04 07:56:05 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 added new ecmpid #2 CAID: 0B01 ECM_PID: 0AC8 PROVID: 000000
    2015/02/04 07:56:05 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 added new ecmpid #3 CAID: 0500 ECM_PID: 0AD2 PROVID: 032A00
    2015/02/04 07:56:05 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 added new ecmpid #4 CAID: 1884 ECM_PID: 09D8 PROVID: 000000
    2015/02/04 07:56:05 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 found 5 ECMpids and 5 STREAMpids in PMT
    2015/02/04 07:56:05 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 receiver wants to demux srvid 32DC on adapter 0000 camask 0001 index 0000 pmtpid 03FC
    2015/02/04 07:56:05 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 new program number: 32DC (0100:32DC unknown) [pmt_list_management 3]
    2015/02/04 07:56:05 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:06 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:D9780CC35224367F5A498A3AACFCA596): found (1107 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:13 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (2282 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:13 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:13 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:14 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (4 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:14 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:14 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:14 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (3 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:15 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:15 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:15 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (3 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:15 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 3 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:15 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:16 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (3 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:16 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 3 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:16 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:16 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (3 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:17 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 3 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:17 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:18 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (1441 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:18 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:18 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:19 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (9 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:19 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:19 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:19 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (4 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:20 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:20 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:20 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (11 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:20 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:20 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:21 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:07A46C32F16CC6FB97FBC77E82FF669B): not found (5 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:21 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:21 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:23 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:68F2C06898CFC51EBA719038A3C1E4BE): not found (1445 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:23 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:23 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:23 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:68F2C06898CFC51EBA719038A3C1E4BE): not found (7 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:23 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:23 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:24 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:68F2C06898CFC51EBA719038A3C1E4BE): not found (3 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:24 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:24 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:24 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:68F2C06898CFC51EBA719038A3C1E4BE): not found (3 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:25 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:25 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:25 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:68F2C06898CFC51EBA719038A3C1E4BE): not found (4 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:25 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:25 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:26 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:68F2C06898CFC51EBA719038A3C1E4BE): not found (3 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:26 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:26 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:26 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:68F2C06898CFC51EBA719038A3C1E4BE): not found (3 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:27 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:27 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:28 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:68F2C06898CFC51EBA719038A3C1E4BE): not found (1445 ms) by sci0
    2015/02/04 07:56:28 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 restarting decodingrequests after 2 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids!
    2015/02/04 07:56:28 502FF8 c (dvbapi) Demuxer #0 trying to descramble PID #2 CAID 0B01 PROVID 000000 ECMPID 0AC8 ANY CHID PMTPID 03FC VPID 0167
    2015/02/04 07:56:29 502FF8 c (ecm) dvbapi (0B01&000000/32DC/0000/88:68F2C06898CFC51EBA719038A3C1E4BE): not found (3 ms) by sci0

 

i po przełączeniu na nieparowany też już nie dekoduje karta, po restarcie oscama karta znów dekoduje, ale tylko nieparowane. Po przeinstalowaniu oscama na starczy 9300 wszystko działa poprawnie... Na starej karcie też działało poprawnie, nawet na buildach 10xxx. Jakieś pomysły ? Czy po prostu używać 9300 :-)

Link to comment
Share on other sites

Wymieniłem kartę nc+ mix i po ustawieniu wszystkiego jak powinno być jest problem z kanałami parowanymi, po przełączeniu na takowy leci seria błędów (czasem wskoczy jeno uprawnienie jak w przykładzie niżej, ale zaraz potem lecą błędy):

 

i po przełączeniu na nieparowany też już nie dekoduje karta, po restarcie oscama karta znów dekoduje, ale tylko nieparowane. Po przeinstalowaniu oscama na starczy 9300 wszystko działa poprawnie... Na starej karcie też działało poprawnie, nawet na buildach 10xxx. Jakieś pomysły ? Czy po prostu używać 9300 :-)

 

Skoro OSCcam działał dobrze na poprzedniej karcie, a źle działa na nowej, to nie wina OSCama tylko karty. Od lat z kartami 0B01/conax są problemy. A żeby było trudniej, te karty mocno między poszczególnymi typami potrafią się różnić.

 

Szukaj innych ustawień taktowania karty. Dokładne wyjaśnienie na czym polega problem znajdziesz ---> tutaj <--- w ostatnim wpisie.

Link to comment
Share on other sites

tak, tylko zastanawia mnie dlaczego działa poprawnie na buildzie 9300 :D o taktowaniu właśnie też już myślałem, ale dałem sobie spokoj jak okazało się że na 9300 działa. Z ciekawości pobawię się tym jeszcze, może faktycznie chodzi o taktowanie.

Dzięki

Link to comment
Share on other sites

tak, tylko zastanawia mnie dlaczego działa poprawnie na buildzie 9300 :D o taktowaniu właśnie też już myślałem, ale dałem sobie spokoj jak okazało się że na 9300 działa. Z ciekawości pobawię się tym jeszcze, może faktycznie chodzi o taktowanie.

Dzięki

 

dlatego, że to co było wpisane na 9300, przekładało się na jakieś fizyczne taktowanie karty (nie wiadomo jakie ale na pewno nie takie, jakie było wpisane), to samo ustawienie wpisane w nowe 101xx przekłada się na taktowanie karty dokładnie takie, jakie zostało wpisane, ale... to ustawienie już karcie się nie podoba.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...