Jump to content

Po aktualizacji częste crashe


Guest rebrov

Recommended Posts

Witam

 

Po ostatniej aktualizacji zaobserwowałem częste zwisy systemu najczęściej podczas przeglądania listy kanałów - wcześniej tak nie miałem proszę o sprawdzenie log-a:

 

cat enigma2_crash_1418020813.log
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<openpli>
        <enigma2>
                <crashdate>pon gru  8 07:40:17 2014</crashdate>
                <compiledate>Nov  8 2014</compiledate>
                <contactemail>somebody who cares</contactemail>
                <!-- Please email this crashlog to above address -->
                <skin>infinityHD-nbox/skin.xml</skin>
                <sourcedate>2014-11-08</sourcedate>
                <branch>trunk</branch>
                <rev>80e2a0d</rev>
                <version>3.0.0</version>
        </enigma2>
        <image>
                <stbmodel>nbox</stbmodel>
                <kernelversion>
                        <![CDATA[
Linux GraterliaOS 2.6.32.59_stm24_0211 #21 PREEMPT Sat Apr 13 12:47:21 CEST 2013 sh4 GNU/Linux
]]>
                </kernelversion>
                <kernelcmdline>console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw ip=192.168.0.50:192.168.0.1:192.168.0.1:255.255.255.0:eth0:off mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:03:91:12:10:11 init=/bin/devinit</kernelcmdline>
                <nimsockets>NIM Socket 0:</nimsockets>
                <imageversion>
                        <!-- No such file or directory -->
                </imageversion>
                <imageissue>
                        <!-- No such file or directory -->
                </imageissue>
        </image>
        <software>
                <enigma2software>
                        <![CDATA[
enigma2 - 2014-11-08-git-1
enigma2-data - 2014-11-08-git-2
enigma2-default-fonts - 0.2.0
enigma2-extpythonpack - 0.2.16
enigma2-extpythonpack-inhd - 0.2.4
enigma2-extpythonpack-inhd-tux - 0.2.3
enigma2-i18n-en - 2014-11-05-1
enigma2-i18n-pl - 2014-11-05-1
enigma2-keymaps - 2014-11-22-git-1
enigma2-langpack - 2014-10-06-git
enigma2-libs-metapack - 1.0.5
enigma2-picon-hotbird-tuxish-220x132 - 2014-12-04
enigma2-plugin-assignbutton - 0.7.1
enigma2-plugin-dreamexplorer - 0.2.1
enigma2-plugin-fastsearch - 0.2.4
enigma2-plugin-frontpanel - 1.14.4
enigma2-plugin-graphmultiepg - 0.2.2
enigma2-plugin-openwebif - 0.4.1-1
enigma2-plugin-openwebif-i18n-pl - 0.4.1-1
enigma2-plugin-pictureplayer - 0.2.4
enigma2-plugin-skinselector - 0.2.0
enigma2-plugin-userskin - 0.2.18
enigma2-plugin-userskin-i18n-en - 0.2.17
enigma2-plugin-userskin-i18n-pl - 0.2.18
enigma2-plugin-videomode - 0.2.0
enigma2-plugin-virtualzap - 2.0.0
enigma2-plugin-weatherplugin - 0.2.3
enigma2-plugins-default - 2014-11-08-git-1
enigma2-skin-basichd - 0.2.0
enigma2-skin-blackglasshd - 0.2.1
enigma2-skin-default - 2014-11-26-tux-1
enigma2-skin-elegatohd - 0.2.0
enigma2-skin-infinityhd-nbox - 0.2.13
enigma2-skin-infinityhd-nbox-tux - 0.2.34
enigma2-skin-infinityhd-nbox-tux-full - 0.2.10
enigma2-skin-infinityhd-nbox-tux-full-preview - 0.2.10
enigma2-skin-pd1loihd - 0.2.1
enigma2-skin-simplehd - 0.2.2
]]>
                </enigma2software>
                <dreamboxsoftware>
                        <![CDATA[
]]>
                </dreamboxsoftware>
                <gstreamersoftware>
                        <![CDATA[
gst-plugins-bad-free-gos - 0.10.23-16
gst-plugins-base-gos - 0.10.36-33
gst-plugins-good-gos - 0.10.31-6
gstreamer-gos - 0.10.36-6
]]>
                </gstreamersoftware>
        </software>
        <crashlogs>
                <enigma2crashlog>
                        <![CDATA[
/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/eb030ca103eae19c6584ca3a33278254.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/33ef9924375b07a2f0e10cc71884e76b.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/7e8acfd561057a41b44849b2e65a3a40.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/0ef29de2833fbe6b0197c835843d6ba9.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/7d64f26596bc5ffd248696864c9a7963.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/50adb1ba730f25630995f3cf8880e5d9.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/49d1c286602ae61b07384ede4b7f2c4b.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/13052b770bc961150a89d533d8e421cf.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions up
unknown action WizardActions/up! typo in keymap?
action ->  DirectionActions up
unknown action DirectionActions/up! typo in keymap?
action ->  DirectionActions upUp
unknown action DirectionActions/upUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions left
unknown action WizardActions/left! typo in keymap?
action ->  DirectionActions left
unknown action DirectionActions/left! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/d035c2133636a77f7464960c017dedcb.jpg
action ->  WizardActions left
unknown action WizardActions/left! typo in keymap?
action ->  DirectionActions leftRepeated
unknown action DirectionActions/leftRepeated! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/c25551a0c809c314f6456465674f2b1c.jpg
action ->  WizardActions left
unknown action WizardActions/left! typo in keymap?
action ->  DirectionActions leftRepeated
unknown action DirectionActions/leftRepeated! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/c7e1f40700e8246824765a8bd577c99c.jpg
action ->  WizardActions left
unknown action WizardActions/left! typo in keymap?
action ->  DirectionActions leftRepeated
unknown action DirectionActions/leftRepeated! typo in keymap?
action ->  WizardActions left
unknown action WizardActions/left! typo in keymap?
action ->  DirectionActions leftRepeated
unknown action DirectionActions/leftRepeated! typo in keymap?
action ->  WizardActions left
unknown action WizardActions/left! typo in keymap?
action ->  DirectionActions leftRepeated
unknown action DirectionActions/leftRepeated! typo in keymap?
action ->  WizardActions left
unknown action WizardActions/left! typo in keymap?
action ->  DirectionActions leftRepeated
unknown action DirectionActions/leftRepeated! typo in keymap?
action ->  DirectionActions leftUp
unknown action DirectionActions/leftUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/04237882747cecda1b50e557b9b77941.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/ac30450249518ceee69e6f5486bdbc07.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions ok
[eDVBCAService] free slot 0 demux 0 for service 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] free service 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
decoder state: play, vpid=-1, apid=-1
DEMUX_STOP - pcr - ok
DEMUX_STOP - video - ok
VIDEO_STOP - ok
AUDIO_STOP - ok
DEMUX_STOP - audio - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
start release channel timer
[sKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'IPTVPlayerBufferingWidget'>
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 47(16)
[DVBCAHandler] no more services
release cached channel (timer timeout)
[eDVBLocalTimerHandler] remove channel 0x19bcdf0
[eEPGCache] remove channel 0x19bcdf0
stop release channel timer
close frontend 0
action ->  WizardActions ok
action ->  MoviePlayerActions leavePlayer
user send SIGINT(Ctrl-C) to console App
playing None
playing 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
not pauseable.
not pauseable.
not pauseable.
new service started! trying to download cuts!
download failed, no cuesheet interface
RemovePopup, id = ZapError
allocate channel.. 0640:013e
opening frontend 0
(0)tune
RotorCmd ffffffff, lastRotorCmd ffffffff
prepare_sat System 1 Freq 11508000 Pol 1 SR 27500000 INV 0 FEC 3 orbpos 130 system 1 modulation 2 pilot 2, rolloff 2
tuning to 1758 mhz
OURSTATE: tuning
allocate Channel: res 0
[eDVBCIInterfaces] addPMTHandler 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
allocate demux
set sequence pos 3
set sequence pos 4
[sEC] setVoltage 1
[sEC] sleep 200ms
[sEC] invalidate current switch params
[sEC] sendDiseqc: e00000(DiSEqC reset)
[sEC] sleep 50ms
[sEC] sendDiseqc: e00003(DiSEqC peripherial power on)
[sEC] sleep 150ms
[sEC] sendDiseqc: e01038f0(?)
[sEC] sleep 50ms
set sequence pos 3
set sequence pos 3
[sEC] update current switch params
[sEC] startTuneTimeout 5000
[sEC] setFrontend 1
setting frontend 0
(0)fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
(0)fe event: status 1b, inversion off, m_tuning 2
OURSTATE: ok
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x1cf2fb8 running
[eEPGCache] channel 0x1cf2fb8 running
[EPGC] next update in 55 min
stop release channel timer
ok ... now we start!!
eventNewProgramInfo 0 0
have 1 video stream(s) (0217), and 1 audio stream(s) (0352), and the pcr pid is 0217, and the text pid is ffffffff
allocate demux
decoder state: play, vpid=535, apid=850
DMX_SET_PES_FILTER(0x217) - pcr - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x352) - audio - ok
AUDIO_SET_BYPASS(1) - ok
AUDIO_PLAY - ok
Video Device: /dev/dvb/adapter0/video0
demux device: /dev/dvb/adapter0/demux0
VIDEO_SET_STREAMTYPE 1 - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x217) - video - ok
VIDEO_PLAY - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
VIDEO_SLOWMOTION(0) - ok
VIDEO_FAST_FORWARD(0) - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
disable teletext subtitles page ffffffffffffffff (und)
FE_GET_PROPERTY failed (Invalid argument)
FE_GET_PROPERTY failed (Invalid argument)
[eDVBCAService] new service 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] add demux 0 to slot 0 service 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
RemovePopup, id = ZapError
[sEC] sleep 500ms
PATready
use pmtpid 0039 for service_id 3dd2
eventNewProgramInfo 0 0
have 1 video stream(s) (0217), and 2 audio stream(s) (0352, 0353), and the pcr pid is 0217, and the text pid is ffffffff
decoder state: play, vpid=535, apid=850
VIDEO_CONTINUE - ok
VIDEO_SLOWMOTION(0) - ok
VIDEO_FAST_FORWARD(0) - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
FE_GET_PROPERTY failed (Invalid argument)
FE_GET_PROPERTY failed (Invalid argument)
[eDVBCIInterfaces] gotPMT
[eDVBCAService] don't build/send the same CA PMT twice
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/29612fdd1e06eb0d1aab1234dfbb6d2e.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
[Dish] tuning failed
sdt update done!
VIDEO_GET_EVENT - ok
unhandled DVBAPI Video Event 9
action ->  WizardActions down
unknown action WizardActions/down! typo in keymap?
action ->  DirectionActions down
unknown action DirectionActions/down! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/98fcefde86b3ada3f76f0ef170a36ca5.jpg
action ->  DirectionActions downUp
unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
VIDEO_GET_EVENT - ok
unhandled DVBAPI Video Event 5
VIDEO_GET_EVENT - ok
VIDEO_GET_EVENT - ok
action ->  WizardActions left
unknown action WizardActions/left! typo in keymap?
action ->  DirectionActions left
unknown action DirectionActions/left! typo in keymap?
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/c7e1f40700e8246824765a8bd577c99c.jpg
action ->  DirectionActions leftUp
unknown action DirectionActions/leftUp! typo in keymap?
action ->  WizardActions ok
[eDVBCAService] free slot 0 demux 0 for service 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] free service 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
decoder state: play, vpid=-1, apid=-1
DEMUX_STOP - pcr - ok
DEMUX_STOP - video - ok
VIDEO_STOP - ok
AUDIO_STOP - ok
DEMUX_STOP - audio - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
start release channel timer
[sKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'IPTVPlayerBufferingWidget'>
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 50(16)
[DVBCAHandler] no more services
release cached channel (timer timeout)
[eDVBLocalTimerHandler] remove channel 0x1cf2fb8
[eEPGCache] remove channel 0x1cf2fb8
stop release channel timer
close frontend 0
action ->  WizardActions ok
action ->  WizardActions back
user send SIGINT(Ctrl-C) to console App
playing None
playing 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
not pauseable.
not pauseable.
not pauseable.
new service started! trying to download cuts!
download failed, no cuesheet interface
RemovePopup, id = ZapError
allocate channel.. 0640:013e
opening frontend 0
(0)tune
RotorCmd ffffffff, lastRotorCmd ffffffff
prepare_sat System 1 Freq 11508000 Pol 1 SR 27500000 INV 0 FEC 3 orbpos 130 system 1 modulation 2 pilot 2, rolloff 2
tuning to 1758 mhz
OURSTATE: tuning
allocate Channel: res 0
[eDVBCIInterfaces] addPMTHandler 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
allocate demux
set sequence pos 3
set sequence pos 4
[sEC] setVoltage 1
[sEC] sleep 200ms
[sEC] invalidate current switch params
[sEC] sendDiseqc: e00000(DiSEqC reset)
[sEC] sleep 50ms
[sEC] sendDiseqc: e00003(DiSEqC peripherial power on)
[sEC] sleep 150ms
[sEC] sendDiseqc: e01038f0(?)
[sEC] sleep 50ms
set sequence pos 3
set sequence pos 3
[sEC] update current switch params
[sEC] startTuneTimeout 5000
[sEC] setFrontend 1
setting frontend 0
(0)fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
(0)fe event: status 1b, inversion off, m_tuning 2
OURSTATE: ok
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x1c53210 running
[eEPGCache] channel 0x1c53210 running
[EPGC] next update in 54 min
stop release channel timer
ok ... now we start!!
eventNewProgramInfo 0 0
have 1 video stream(s) (0217), and 1 audio stream(s) (0352), and the pcr pid is 0217, and the text pid is ffffffff
allocate demux
decoder state: play, vpid=535, apid=850
DMX_SET_PES_FILTER(0x217) - pcr - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x352) - audio - ok
AUDIO_SET_BYPASS(1) - ok
AUDIO_PLAY - ok
Video Device: /dev/dvb/adapter0/video0
demux device: /dev/dvb/adapter0/demux0
VIDEO_SET_STREAMTYPE 1 - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x217) - video - ok
VIDEO_PLAY - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
VIDEO_SLOWMOTION(0) - ok
VIDEO_FAST_FORWARD(0) - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
disable teletext subtitles page ffffffffffffffff (und)
FE_GET_PROPERTY failed (Invalid argument)
FE_GET_PROPERTY failed (Invalid argument)
[eDVBCAService] new service 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] add demux 0 to slot 0 service 1:0:1:3DD2:640:13E:820000:0:0:0:
RemovePopup, id = ZapError
[sEC] sleep 500ms
PATready
use pmtpid 0039 for service_id 3dd2
eventNewProgramInfo 0 0
have 1 video stream(s) (0217), and 2 audio stream(s) (0352, 0353), and the pcr pid is 0217, and the text pid is ffffffff
decoder state: play, vpid=535, apid=850
VIDEO_CONTINUE - ok
VIDEO_SLOWMOTION(0) - ok
VIDEO_FAST_FORWARD(0) - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
FE_GET_PROPERTY failed (Invalid argument)
FE_GET_PROPERTY failed (Invalid argument)
[eDVBCIInterfaces] gotPMT
[eDVBCAService] don't build/send the same CA PMT twice
VIDEO_GET_EVENT - ok
unhandled DVBAPI Video Event 9
[Dish] tuning failed
action ->  WizardActions back
VIDEO_GET_EVENT - ok
unhandled DVBAPI Video Event 5
VIDEO_GET_EVENT - ok
VIDEO_GET_EVENT - ok
sdt update done!
action ->  WizardActions back
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/2b639e0afeb4a6ebf09111ae1c1df8c3.jpg
action ->  WizardActions back
[sKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'PlayerSelectorWidget'>
updateIcon for self[cover_11]
updateIcon for self[cover_21]
updateIcon for self[cover_31]
updateIcon for self[cover_41]
updateIcon for self[cover_51]
updateIcon for self[cover_61]
updateIcon for self[cover_12]
updateIcon for self[cover_22]
updateIcon for self[cover_32]
updateIcon for self[cover_42]
updateIcon for self[cover_52]
updateIcon for self[cover_62]
updateIcon for self[cover_13]
updateIcon for self[cover_23]
updateIcon for self[cover_33]
updateIcon for self[cover_43]
updateIcon for self[cover_53]
updateIcon for self[cover_63]
updateIcon for self[cover_11]
updateIcon for self[cover_21]
updateIcon for self[cover_31]
updateIcon for self[cover_41]
updateIcon for self[cover_51]
updateIcon for self[cover_61]
updateIcon for self[cover_12]
updateIcon for self[cover_22]
updateIcon for self[cover_32]
updateIcon for self[cover_42]
updateIcon for self[cover_52]
updateIcon for self[cover_62]
updateIcon for self[cover_13]
updateIcon for self[cover_23]
updateIcon for self[cover_33]
updateIcon for self[cover_43]
updateIcon for self[cover_53]
updateIcon for self[cover_63]
action ->  WizardActions back
[Picload] decode picture... /hdd/IPTVCache//.iptvplayer_icons_1418020580.091338/390ba7556cf0e995795a21441e2b499a.jpg
ignore request to play already running service(1)
[Picload] decode thread ... got quit msg
thread joined 0
-------
main thread is non-idle! display spinner!
getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.sendAnonCrashlog failed !! (Typo??)
getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addNetwork failed !! (Typo??)
getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addWlan failed !! (Typo??)
]]>
                </enigma2crashlog>
        </crashlogs>
</openpli>
GraterliaOS:/hdd#


Link to comment
Share on other sites

na 100% nie korzystałem z IPTV - przeglądałem tylko kanały zresztą kilkakrotnie to robiłem . Muszę tyko dokonać aktualizacji IPTV ale na pewno to nie jest przyczyna tych crashy

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...