Jump to content

OSCam - rekomendowane wersje - uznane za stabilne


Recommended Posts

W tym wątku zamieszczane są/będą kompilacje sh4 oscam, które po długich testach uznaliśmy za (w większości wypadków) stabilne, przeznaczne dla odbiorników pracujących na systemie Graterlia. Jest to "czysta" kompilacja "sh4". OSCam w naszej kompilacji ma większość funkcji aktywnych, za wyjątkiem egzotycznych i/lub sporadycznie używanych protokołów, tj. camd3.3x, pandora, radegast, ghttp, scam i egzotycznych systemów kart (DRE Crypt, TONGFANG, Griffin, DGCrypt) oraz funkcji zbędnych w odbiorniku: cache_ex, anticascading, constantcw, monitor i CW Cycle Check.

 

Zamieszczony niżej zestaw funkcji obsługiwanych przez nasze kompilacje jest/będzie stały.

 

all/allon, w opkg dostępne jako oscam-full, zawiera wszystkie funkcje poza:

IPv6 support:                  no

 

libusb zawiera następujące funkcje:

Web interface support:        yes
Touch interface support:      yes
SSL support:                  yes
DVB API support:              yes
DVB API with AZBOX support:    no
DVB API with MCA support:      no
DVB API with COOLAPI support:  no
DVB API with STAPI support:    no
Anti-cascading support:        no
Irdeto guessing:              yes
Debug mode:                    yes
Monitor:                      no
Loadbalancing support:        yes
CW Cycle Check support:        no
LCD support:                  yes
LED support:                  yes
IPv6 support:                  no
Cache exchange support:        no

camd 3.3x:                    no
camd 3.5 UDP:                  yes
camd 3.5 TCP:                  yes
newcamd:                      yes
CCcam:                        yes
CCcam share:                  yes
Pandora:                      no
ghttp:                        no
gbox:                          yes
radegast:                      no
scam:                          no
serial:                        no
constant CW:                  no

Reader support:                yes

Nagra:                        yes
Irdeto:                        yes
Conax:                        yes
Cryptoworks:                  yes
Seca:                          yes
Viaccess:                      yes
NDS Videoguard:                yes
DRE Crypt:                    no - no EMM support!
TONGFANG:                      no - no EMM support!
Bulcrypt:                      yes
Griffin:                      no - no EMM support!
DGCrypt:                      no - no EMM support!

cardreader_phoenix:            yes
cardreader_internal_azbox:    no
cardreader_internal_coolapi:  no
cardreader_internal_sci:      yes
cardreader_sc8in1:            yes
cardreader_mp35:              yes
cardreader_smargo:            yes
cardreader_pcsc:              yes
cardreader_smartreader:        yes
cardreader_db2com:            no
cardreader_stapi:              no

 

libusb-nodebug zawiera wszystkie funkcje powyższej wersji poza:

Debug mode:                    no

Funkcja debug potrzebna jest jedynie w wypadku konieczności diagnostyki ustawień i/lub zgłoszenia błędów do developerów oscama. W normalnych warunkach nie jest do niczego potrzebna, przyczynia się do spowolnienia pracy oscama.

 

libusb-nodebug-nowebif zawiera wszystkie funkcje powyższej wersji poza:

Web interface support:        no
Touch interface support:      no

Jak wyżej, webif jest miłym dodatkiem pozwalającym na wygodną kontrolę pracy oscam, lecz w normalnych warunkach nie jest do niczego potrzebny, także przyczynia się do spowolnienia pracy oscama, ponadto potencjalnie może przyczyniać się do niestabilnej pracy ze względu na ryzyko obecności błędów w kodzie webif.

 

Dla osób nie korzystających z zewnętrznych czytników przewidziana jest lżejsza kompilacja, pozbawiona obsługi libusb i wszystkich zewnętrznych czytników: (nolibusb-phoenix, w opkg dostępne jako oscam-webif), o funkcjach jak wcześniejsza, poza następującymi różnicami:

cardreader_phoenix:            yes
cardreader_internal_azbox:    no
cardreader_internal_coolapi:  no
cardreader_internal_sci:      yes
cardreader_sc8in1:            no
cardreader_mp35:              no
cardreader_smargo:            no
cardreader_pcsc:              no
cardreader_smartreader:        no
cardreader_db2com:            no
cardreader_stapi:              no
cardreader_stinger:            no

 

nousb-nodebug zawiera wszystkie funkcje powyższej wersji poza:

Debug mode:                    no

 

nousb-nodebug-nowebif, w opkg dostępne jako oscam, zawiera wszystkie funkcje powyższej wersji poza:

Web interface support:        no
Touch interface support:      no

 

Jest ona standardową i rekomendowaną kompilacją do codziennego użytku w odbiornikach.

 

Proszę o nie pisanie w tym wątku, uwagi/pytania proszę zamieszczać w tym wątku .

 

Ze względu na przeraźliwie dużą ilość poprawek, zmian, optymalizacji nie udzielamy pomocy użytkownikom, którzy zdecydują się na używanie wersji OSCam'a starszych niż r11197. Aktualnie rekomendujemy używanie wersji r11197 sh4.

 

Wkrótce ze względu na poważną aktualizację większości komponentów Graterlia OS użycie OSCam'a starszego niż r10980 będzie niemożliwe.

 

Podstawowe informacje dotyczące "obsługi" od strony technicznej oscama znajdują się w IRAQ.

 

Wersja uznana za stabilną oznaczana jest na zielono. Wersja zawierająca lub mogąca zawierać błąd występujący w bardzo egzotycznych warunkach, raczej nie dotyczących polskich realiów oznaczana jest na żółto. Nieprzetestowana wersja zawierająca istotne zmiany mogące mieć wpływ na stabilność jest oznaczona na czerwono. Po pomyślnych testach oznaczenie/kolor będzie zmieniane. Doniesienia o wcześniej nie wychwyconych problemach będą skutkować ponowną zmianą koloru.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Istotne uwagi:

 

Wcześniej kompilowane wersje "libusb" posiadały wkompilowaną statycznie bibliotekę libusb w wersji 1.0.9, począwszy od 9696 wymagane jest zainstalowanie libusb przez opkg. Ponadto od wersji 9696 odmiany nolibusb-phoenix TAKŻE (OPRÓCZ czytników wewnętrznych) obsługują czytniki phoenix. Wersje "libusb" wymagają biblioteki lisbusb w celu obsługi (niektórych) typów zewnętrznych czytników.

 

Od wersji 9672 nie jest konieczne wymuszenia odświeżenia cache przeglądarki (zazwyczaj poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Control i F5), OSCam "sam" zadba o aktualność (w cache) skryptów javascript. Nie dotyczy to sytuacji gdy numer wersji jest taki sam, lecz różni się zestaw patchy.

 

W naszych kompilacjach, wycofano serię zmian dotyczących protokołu cccam, które to zmiany w pewnych okolicznościach skutkują zaprzestaniem odpytywania OSCama o ECMy. Dodano także (od 10102) obsługę SSL, dzięki czemu możliwy jest (po wgraniu certyfikatu / pliku oscam.pem do katalogu z plikami konfiguracyjnymi oscama i dodaniu + przed numerem portu webif) dostęp do webif po httpS.

 

Od wersji 10101 dla operatorów używających więcej niż jedno provid (jak NC+) w czytniku pole auprovid powinno być pozostawione puste, natomiast w polu ident należy wpisać identy którymi dana platforma się posługuje. W wypadku NC+ jest to: 0100:000000,000068 zaś w wypadku Polsatu (teoretycznie oczywiście, ze względu na parowanie kart) byłoby to: 000000,007101

 

Aktualnie rekomendowana wersja rozwiązuje lub przynajmniej łagodzi roblemy z kartami w systemie conax w czytnikach sci0. Ponadto niezależnie od systemu karty odnotowano spadek latencji odczytu ECM.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

OSCam r11197-1 multipatch_v6.2.5e

 

UWAGI: Kompilacja zawiera patche: statuslabel_v3.11 (własny patch, zmodyfikowany pod zmianę w 10538), defaultstweak_v1.54 (własny patch pod wersje 10634+, modyfikujący wartości domyślne istotnych dla Graterlia OS parametrów), patch cccam-ignoregoodbad (bazujący na zmianie 10633) oraz patch no_ccache, umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji channelchache oraz patch maxservices, zwiększający liczbę możliwych do dodania w ramach serwisu sidów (z poprawką uwzględniającą obecny limit sid po protokole cccam).

 

W związku z tym, iż sporo użytkowników używa nie zaktualizowane wersje oscam oraz "oryginalnego" cccam, z poważnymi błędami w obsłudze kanałów które mają być (lub nie być) obsługiwane, nasze kompilacje najpierw posiadały aktywną zmianę 10634, zaś aktualnie kompilowane są z patchem cccam-ignoregoodbad dostosowanym do aktualnego kodu, będącym funkcjonalnie odpowiednikiem zmiany 10633). Patch wprowadza w czytniku cccam, w sekcji parametrów dotyczących tylko tego protokołu pole Ignore good/bad, które domyślnie ma wartość 1, co oznacza że oscam "ma w nosie" listę obsługiwanych i nie obsługiwanych kanałów. Jeśli użytkownik wie, że oscam/cccam po drugiej stronie działa w sposób prawidłowy, to powinien tą opcję wyłączyć.

 

Ta wersja w części przypadków może eliminować problem z nagrywaniem plików TS o zerowej długości, gdy użytkownik używa własnej karty i ma cały czas włączone łapanie uprawnień. Do całkowitego usunięcia tego problemu jest konieczna aktualizacja oprogramowania do stanu z 08 grudnia 2015. Ponadto wyeliminowany został problem z "szatkowaniem" nagrań z powodu nie respektowania wpisów w oscam.dvbapi od momentu rozpoczęcia nagrywania.

oscam-r11197-1-sh4-multipatch_v6.2.5e.doc.zip

oscam-r11197-1-sh4-multipatch_v6.2.5e-allond.zip

oscam-r11197-1-sh4-multipatch_v6.2.5e-libusbd.zip

oscam-r11197-1-sh4-multipatch_v6.2.5e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11197-1-sh4-multipatch_v6.2.5e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11197-1-sh4-multipatch_v6.2.5e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11197-1-sh4-multipatch_v6.2.5e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11197-1-sh4-multipatch_v6.2.5e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...