Jump to content

OSCamy testowe (2016/2017) - r11377-1 multipatch_v6.2.12e


Recommended Posts

W tym wątku zamieszczane są/będą testowe kompilacje sh4 oscam, które po wstępnych testach uznaliśmy za (w większości wypadków) na tyle stabilne by udostępnić je do szerszych testów, przeznaczne dla odbiorników pracujących na systemie Graterlia. Do r10127 były to kompilacje "qboxhd", od r10128 jest to czyste "sh4". Oscam w naszej kompilacji ma większość funkcji aktywnych, za wyjątkiem egzotycznych i/lub sporadycznie używanych protokołów, tj. camd3.3x, pandora, radegast, ghttp i egzotycznych systemów kart (DRE Crypt, TONGFANG, Griffin, DGCrypt) oraz funkcji zbędnych w odbiorniku: cache_ex, anticascading, constantcw, monitor i CW Cycle Check.

 

Zamieszczony niżej zestaw funkcji obsługiwanych przez nasze kompilacje jest/będzie stały.

 

all/allon, w opkg dostępne jako oscam-full, zawiera wszystkie funkcje poza:

IPv6 support:                  no

 

libusb zawiera następujące funkcje:

Web interface support:         yes
Touch interface support:       yes
SSL support:                   yes
DVB API support:               yes
DVB API with AZBOX support:    no
DVB API with MCA support:      no
DVB API with COOLAPI support:  no
DVB API with STAPI support:    no
Anti-cascading support:        no
Irdeto guessing:               yes
Debug mode:                    yes
Monitor:                       no
Loadbalancing support:         yes
CW Cycle Check support:        no
LCD support:                   yes
LED support:                   yes
IPv6 support:                  no
Cache exchange support:        no

camd 3.3x:                     no
camd 3.5 UDP:                  yes
camd 3.5 TCP:                  yes
newcamd:                       yes
CCcam:                         yes
CCcam share:                   yes
Pandora:                       no
ghttp:                         no
gbox:                          yes
radegast:                      no
scam:                          no
serial:                        no
constant CW:                   no

Reader support:                yes

Nagra:                         yes
Irdeto:                        yes
Conax:                         yes
Cryptoworks:                   yes
Seca:                          yes
Viaccess:                      yes
NDS Videoguard:                yes
DRE Crypt:                     no - no EMM support!
TONGFANG:                      no - no EMM support!
Bulcrypt:                      yes
Griffin:                       no - no EMM support!
DGCrypt:                       no - no EMM support!

cardreader_phoenix:            yes
cardreader_internal_azbox:     no
cardreader_internal_coolapi:   no
cardreader_internal_sci:       yes
cardreader_sc8in1:             yes
cardreader_mp35:               yes
cardreader_smargo:             yes
cardreader_pcsc:               yes
cardreader_smartreader:        yes
cardreader_db2com:             no
cardreader_stapi:              no

 

libusb-nodebug zawiera wszystkie funkcje powyższej wersji poza:

Debug mode:                    no

Funkcja debug potrzebna jest jedynie w wypadku konieczności diagnostyki ustawień i/lub zgłoszenia błędów do developerów oscama. W normalnych warunkach nie jest do niczego potrzebna, przyczynia się do spowolnienia pracy oscama.

 

libusb-nodebug-nowebif zawiera wszystkie funkcje powyższej wersji poza:

Web interface support:         no
Touch interface support:       no

Jak wyżej, webif jest miłym dodatkiem pozwalającym na wygodną kontrolę pracy oscam, lecz w normalnych warunkach nie jest do niczego potrzebny, także przyczynia się do spowolnienia pracy oscama, ponadto potencjalnie może przyczyniać się do niestabilnej pracy ze względu na ryzyko obecności błędów w kodzie webif.

 

Dla osób nie korzystających z zewnętrznych czytników przewidziana jest lżejsza kompilacja, pozbawiona obsługi libusb i wszystkich zewnętrznych czytników: (nolibusb-phoenix, w opkg dostępne jako oscam-webif), o funkcjach jak wcześniejsza, poza następującymi różnicami:

cardreader_phoenix:            yes
cardreader_internal_azbox:     no
cardreader_internal_coolapi:   no
cardreader_internal_sci:       yes
cardreader_sc8in1:             no
cardreader_mp35:               no
cardreader_smargo:             no
cardreader_pcsc:               no
cardreader_smartreader:        no
cardreader_db2com:             no
cardreader_stapi:              no
cardreader_stinger:            no

 

nousb-nodebug zawiera wszystkie funkcje powyższej wersji poza:

Debug mode:                    no

 

nousb-nodebug-nowebif, w opkg dostępne jako oscam, zawiera wszystkie funkcje powyższej wersji poza:

Web interface support:         no
Touch interface support:       no

 

Jest ona standardową i rekomendowaną kompilacją do codziennego użytku w odbiornikach.

 

mips-openwrt-custom/terminal w odmianach aa i bb zawiera następujące funkcje:

Web interface support:                   yes
LiveLog support:                         yes
jQuery support intern:                   yes
Touch interface support:                 yes
SSL support:                             yes
DVB API support:                         no
Irdeto guessing:                         no
Anti-cascading support:                  no
Debug mode:                              yes
Monitor:                                 yes
Loadbalancing support:                   yes
Cache exchange support:                  yes
CW Cycle Check support:                  yes
LCD support:                             no
LED support:                             no
Clockfix with realtime clock:            yes
IPv6 support:                            no

camd 3.3x:                               no
camd 3.5 UDP:                            yes
camd 3.5 TCP:                            yes
newcamd:                                 yes
CCcam:                                   yes
CCcam share:                             yes
gbox:                                    yes
radegast:                                no
scam:                                    no
serial:                                  no
constant CW:                             no
Pandora:                                 no
ghttp:                                   no

Reader support:                          yes

Nagra:                                   yes
Irdeto:                                  no - no EMM support!
Conax:                                   yes
Cryptoworks:                             no - no EMM support!
Seca:                                    yes
Viaccess:                                yes
NDS Videoguard:                          no - no EMM support!
DRE Crypt:                               no - no EMM support!
TONGFANG:                                no - no EMM support!
Bulcrypt:                                no - no EMM support!
Griffin:                                 no - no EMM support!
DGCrypt:                                 no - no EMM support!

cardreader_phoenix:                      yes
cardreader_internal_azbox:               no
cardreader_internal_coolapi:             no
cardreader_internal_sci:                 no
cardreader_sc8in1:                       no
cardreader_mp35:                         no
cardreader_smargo:                       no
cardreader_pcsc:                         no
cardreader_smartreader:                  no
cardreader_db2com:                       no
cardreader_stapi:                        no
cardreader_stinger:                      no

kompilacja dla routerów, na cpu  typi "mips", opartych o układy z rodziny ar71xx ma obecnie charakter eksperymentalny. Dostępne są dwie wersje, różnice się tylko użytym toolchainem do kompilacji: wersja "aa" jest skompilowana za pomocą toolchaina "attitude_adjustment 12.09", wersja "bb" jest skompilowana za pomocą sporo nowszego toolchaina "barrier_breaker 14.07", zaś wersja "cc" jest skompilowana za pomocą najnowszego toolchaina "chaos calmer 15.05".

 

Proszę o nie pisanie w tym wątku, uwagi/pytania proszę zamieszczać w tym wątku .

 

Aktualnie rekomendujemy używanie wersji r10980-5

 

Podstawowe informacje dotyczące "obsługi" od strony technicznej oscama znajdują się w IRAQ.

 

Wersja uznana za przypuszczalnie stabilną oznaczana jest na zielono. Wersja zawierająca lub mogąca zawierać błąd występujący w bardzo egzotycznych warunkach, raczej nie dotyczących polskich realiów oznaczana jest na żółto. Nieprzetestowana wersja zawierająca istotne zmiany mogące mieć wpływ na stabilność jest oznaczona na czerwono. Po pomyślnych testach oznaczenie/kolor będzie zmieniane. Doniesienia o wcześniej nie wychwyconych problemach będą skutkować ponowną zmianą koloru.

 

 

Zmiany (luźne własne tłumaczenie, interpretacja lub podsumowanie opisu zmian z "timeline" oscama):

9481 poprawka loadbalancingu

9482 poprawka gbox

9483 dodanie nowego parametru w sekcji [cache]: wait_until_ctimeout = 0/1 (domyślnie=0)

9484-9485 poprawki/przebudowa/optymalizacja webif

9486 dodanie do dokumentacji opisu wait_until_ctimeout dodanego w 9483

9487-9488 poprawki/przebudowa/optymalizacja webif

9489 poprawka naprawiająca obsługę skryptów !!

9490-9491 poprawki/przebudowa/optymalizacja webif

9492 dodanie konfiguracji gbox do webif, zmiana nazw zmiennych, z gbox_my_password to my_password, gbox_hostname na hostname

9493 poprawka/przebudowa/optymalizacja webif

9494 aktualizacja dokumentacji w związku ze zmianami z 9492

9495-9498 poprawki/przebudowa/optymalizacja webif

9499 poprawka gbox

9500-9508 poprawki/przebudowa/optymalizacja webif

9509 poprawka gbox

9510-9527 poprawki/przebudowa/optymalizacja webif

9528-9529 przeniesienie niektórych komunikatów z ogólnego poziomu log na poziom debug

9530-9531 poprawki/przebudowa/optymalizacja webif

9532-9535 poprawki gbox

9536 poprawka porządkująca użycie nazw protokołu camd35, zastąpienie jej wszędzie nazwą cs357x (u nas nieoficjalnie wcześniej w kodzie)

9537-9538 poprawki gbox

9539 poprawka usuwająca crash oscama powstałego na skutek dodania obsługi "keepalive" dla protokołów cs357x/cs378x (camd udp/tcp).

9540 poprawka/przebudowa/optymalizacja webif

9541-9542 poprawki gbox

9543-9546 poprawki/przebudowa/optymalizacja webif

 

9570-9572 poprawka/przebudowa/optymalizacja webif

9573 poprawka gbox

9574 umożliwienie połączenia dvbapi za pomocą protokołu tcp

9575 poprawka webif

9576 akualizacja dokumentacji w związku ze zmianą 9574

9577 poprawka obsługi systemu videoguard

9578 poprawka komunikatu/logowania dot. dvbapi.

9605-9606 aktualizacje dokumentacji

9613 poprawka błędu potencjalnie mogącego wywołać crash / "wywalenie się" OSCam.

9614 poprawka błędnego zliczania zignorowanych (IGN) ecm

9615 poprawka błędnej poprawki z 9614

9616 poprawka błędu powodującego crash OSCama podczas wejścia do zakładki cache-ex przez wycofanie większości zmian z 9598

9617 poprawka gbox / rozszerzenie zakresu implementacji gbox w OSCam

9618-9620 poprawka/przebudowa/optymalizacja webif

9621 poprawka umożliwiająca kompilacje oscama dla niektórych telewizorów firmy Samsung

9622 poprawka webif

9623 poprawka gbox

9624 poprawka webif

9625 aktualizacja dokumentacji w związku z wcześniejszymi zmianami dot. gbox

9626 poprawka cache, usunięcie błędu potencjalnie powodującego crash OSCama

9627-9630 poprawki korygujące i rozszerzające zmiany z 9621

9631-9632 poprawka webif

9633-9635 poprawki dla camd35, cccam, dvbapi: usuwające błąd potencjalnie wywołujący crash OSCama

9636 poprawka kodu webif

9637-9639 poprawka obsługi emm, obsługi systemu videoguard, obsługi czytników, usuwająca błąd potencjalnie wywołujący crash OSCama

9640 korekta formatowania kodu źródłowego

9641 wycofanie zmiany z 9638 dot. videoguard.

9642 poprawka gbox / rozszerzenie zakresu implementacji gbox w OSCam

9643 optymalizacja kodu obsługującego system nagra

9644 poprawka webif

9645 aktualizacja dokumentacji w związku z zmianą z 9642

9646 poprawka webif

9647-9657 seria błędnych zmian dotyczących systemu videoguard, wycofanych ostatnią poprawką

9658-9663 poprawka/przebudowa/optymalizacja webif

9664 pierwszy etap wdrażania obsługi GSMS, krótkich wiadomości tekstowych po protokole gbox

9665-9666 poprawka/przebudowa/optymalizacja webif

9667-9668  zmiana umożliwiająca "reload"/wczytanie zmienionych ręcznie ustawień z pliku oscam.server

9755 poprawka podwójnego logowania nie znalezionych ECM ("not found") przez dvbapi.

9784 gruntowna optymalizacja webif, zarówno w kodzie oscama jak i samego htmlu.

9785 poprawca błędu powodującego rozłączanie połączeń Camd35 (cs378x/cs357x) po 100 sekundach przy aktywnym keepalive

9786 optymalizacja poprawki 9785

10040 poprawka kodu czytników

10041 poprawka logowania błędów "czytnika" constantcw

10042 wycofanie zmiany z 10040, powodującej kłopoty z kartami nagra na części czytników

10043 poprawka kodu czytników

10044 czyszczenie pamięci przy restarcie czytnika z webif, wcześniej bez tej poprawki możliwy był crash oscama.

10045 usunięcie niepotrzebnego dwukrotnego czyszczenia pamięci, poprawka kodu czytników,

10046-47 poprawki gbox

10048 usunięcie z dokumentacji informacji o usuniętym parametrze 'nds_swap_cw'

10049 dodanie informacji o parametrze 'cwc_disable'

10050 dodanie informacji o parametrach 'preferlocalcards', 'localcards' and 'cacheex_mode1_delay' do dokumentacji

10051 poprawka obsługi skryptów

10052-53 poprawki gbox

10054 korekta obsługi czytników

10055

10056 dodanie możliwości ustawienia parametru "prefer local cards" dla użytkownika

10057-58 korekta obsługi czytników / kart seca2, co zostało popsute jedną z wcześniejszych zmian

10059 rozbudowanie zmiany z 10055

10060 przeniesienie komunikatu/informacji ze standardowego logu do debug-logu

10061-62 poprawka wyliczania daty dla Ziggo caid 0610 acs 6.08 (irdeto)

10063 poprawka kodu funkcji cw-cycle

10064-66 zmiany w DVBAPI.

10067 poprawka kodu obsługującego wewnętrzne czytniki

10068 poprawka dla cmake, umożliwiająca

10069 poprawka błędu w obsłudze EMM po protokole camd35/cs378x

10070 poprawka dla cmake, umożliwiająca kompilację w środowiskach w których poprzednio nie było to możliwe

10071 wycofanie zmian z: 10064,10065,10066

10072 poprawka wyliczania daty dla kart ZAF (irdeto)

10073-76 poprawki/optymalizacja/przebudowa webif

10077 poprawka uniemożliwiająca dodanie "drugiego takiego samego" czytnika/użytkownika w najczęściej spotykanych sytuacjach, co zapobiega "crashowi" oscama

10078 dodanie możliwości uruchamiania skryptów z przekazaniem parametrów

10079 optymalizacja kodu gbox

10080 usunięcie błędu w webif powodującego crash podczas restartu oscama

10081-85 poprawki/optymalizacja/przebudowa webif

10086 optymalizacja kodu gbox

10087 poprawka dvbapi

10088 poprawka dvbapi mająca usprawnić obsługę holenderskiej odmiany lokalnej kablówki

10089 poprawki/optymalizacja/przebudowa webif

10090 poprawka błędu wprowadzonego zmianą w 10088

10091 poprawka gbox

10092 przebudowa filtrowania EMM przez dvbapi, rozszerzenie ilości informacji przy logowaniu EMM, przy debuglevel=128

10093 usunięcie ostrzeżenia kompilatora w związku ze zmianą z 10091

10094 aktualizacja dokumentacji

10095 poprawki/optymalizacja/przebudowa webif

10096 optymalizacja procedury startowej

10097-10103 poprawki dvbapi oraz podstawowego kodu obsługującego EMM, mające na celu lepszą obsługę EMM.

10104 usunięcie (prawdopodobnie) błędu wymuszającego konieczność wyłączania oscama w "moderate standby"

10105-10110 poprawki dvbapi oraz podstawowego kodu obsługującego EMM, mające na celu lepszą obsługę EMM.

10111 rozszerzenie zakresu logowanych danych w ramach obsługi czytników Argolis Smartreader.

10112 eliminacja błędu uniemożliwiającego start oscama przy waitforcards=1 gdy czytnik był wypięty lub źle ustawiony

10113-10114 poprawki dvbapi oraz podstawowego kodu obsługującego EMM, mające na celu lepszą obsługę EMM.

10115-10116 rozwinięcie zmiany z 10112

10117-10120 poprawki dvbapi oraz podstawowego kodu obsługującego EMM, mające na celu lepszą obsługę EMM.

10121 poprawka webif

10121 poprawka obsługi czytnikow

10123-10124 poprawki webif

10125-10128 zwiększenie ilości w logu dla EMM, dla poziomu debuglevel=64

10129 zmiana typu zmiennych stosowanych do obsługi mechanizmów czasowych w oscamie

10130 zwiększenie (w celu lepszej diagnostyki) ilości logowanych danych podczas obsługi czytników

10131 zmiana typu zmiennych stosowanych do obsługi mechanizmów czasowych w oscamie

10132 kosmetyczna poprawka logu / logowania ECM

10133 zmiana typu zmiennych stosowanych do obsługi mechanizmów czasowych w oscamie

10134 poprawka webif, blokująca niepożądane powtarzanie "akcji" przy automatycznym odświeżaniu strony.

10135 poprawka dotycząca EMM ;)

10136 wprowadzenie obsługi biblioteki (aktualnie nieużywanej) umożliwiającej szczegółową identyfikację platformy na której pracuje oscam

10137 poprawka dvbapi

10138 poprawka poprawki 10136

10139 poprawka poprawki 10134, kosmetyczna poprawka logowania pracy dvbapi

10140-10145 poprawki protokołu gbox

10146-10150 wprowadzenie funkcji "machine info" umożliwiającego identyfikację platformy na której pracuje oscam

10151 poprawka kodu protokołu gbox

10152 drobne poprawki kodu "machine info"

10153 rozszerzenie obsługi seca ;)

10154 drobne poprawki kodu "machine info"

10155-10157 wprowadzenie "chanelcache" dla dvbapi / optymalizacja kodu tej funkcji

10158-10169 optymalizacja kodu

10170 poprawka usuwająca niemożliwość kompilacji oscama tylko z systemem seca, po zmianie z 10153

10171 poprawki funkcjonowania "chanelcache" dvbapi

10172-10173 optymalizacja zmian obsługi seca / zmniejszenie obciążenia cpu

10174 poprawka błędu powodującego usuwanie informacji o typie połączenia (protokole) przy każdym rozłączeniu klienta, nie zaś po ostatnim

10175 poprawki funkcjonowania "chanelcache" dvbapi

10176 usunięcie ostrzeżenia kompilatora

10177-10180 poprawki kodu "machine info"

10181-10183 optymalizacja kodu

10184 poprawka kodu "machine info"

10185 poprawka gbox

10186-10187 poprawki chanelcache

10188-10195 optymalizacja kodu

10196 poprawka na błąd wprowadzony przy okazji przez 10189

10197 poprawka kodu "machine info"

10198 prostsza, bardziej elegancka wersja poprawki 10196, poprawiającej błąd z 10189

10199-10200 poprawki kodu "machine info"

10201-10202 poprawki kodu gbox

10203 wprowadzenie funkcji operującej na ciągach znaków

10204 kontynuacja zmian typu zmiennych związanych z czasem,

10205 poprawka webif

10206 korekta funkcji operującej na ciągach znaków

10207-10209 poprawki kodu "machine info"

10210-10217 optymalizacja kodu

10218 poprawka zmian dotyczących możliwości identyfikacji platformy

10219 poprawka usuwająca możliwość crasha oscama na skutek błędu w funkcji chanelcache

10221 poprawka umożliwiająca kompilacje na FreeBSD

10222 usunięcie wycieku pamięci wprowadzonego 10140

10223 optymalizacja kodu gbox

10224-10225 poprawka dvbapi

10226 kosmetyczna poprawka dot. komunikatu o prawidłowych ustawieniach czytnika w wypadku systemu irdeto

10227-10233 optymalizacja kodu

10234 poprawki drobnych błędów w webif

10235 zmiana automatycznego odświeżania uprawień, teraz ma to miejsce tylko gdy w ciągu ostatnich 60 minut był zapisany EMM.

10236 poprawka błędu dot. failban, wprowadzonego w 10232

10237 optymalizacja kodu / wycofanie zmiany 10016

10238-10243 optymalizacje kodu, skutkujące zmniejszeniem binarek niekiedy aż o około 10KB

10244-10246 poprawki kodu "machine info"

10247-10251 optymalizacje kodu

10252-10256 całkiem spora rewolucja w zakresie obsługi logu, organizacji zapisywanych w nim informacji

10257 poprawki dotyczące komunikatów dvbapi w logu oraz samegi dvbapi

10258 poprawka dvbapi

10259-10266 dalsza część przebudowy obsługi logu

10267-10270 optymalizacja kodu czytników

10271 poprawka logiki działania "chanelcache"

10273 w wypadku "zniknięcia" czytnika lub NOK oscam przestaje próbować dekodować z wszystkich CAID tylko czeka aż będzie mógł dalej dekodować.

10274 tuninig dvbapi, by zmniejszyć ilość zasobów oscama, które były angażowane na potrzeby dvbapi

10275 optymalizacja kodu czytników

10276 poprawka błędu w dvbapi, (powstałego na skutek zmian kodu obsługującego logowanie), mogącego wywołać crash oscama,

10277 poprawka kodu obsługującego czytniki, po wcześniejszych optymalizacjach kodu ;)

10278 wycofanie eksperymentalnej zmiany w dvbapi z 10257 + inne poprawki dotyczące dvbapi

10279-10280 poprawki gbox, dotyczące korekt komunikatów w związku z przebudową obsługi logu

10281-10283 dalsze poprawki w związku z przebudową obsługi logu

10284 poprawka dvbapi

10285 pierwsza z serii poprawek korygujących problemy z kompilacją oscama z obsługą czytników PCSC

10286 optymalizacja kodu gbox

10287-10294 poprawki korygujące problemy z kompilacją oscama z obsługą czytników PCSC i aktualizacja dokumentacji z tym związana

10295 poprawka gbox, dotycząca korekt komunikatów w związku z przebudową obsługi logu

10296 poprawka korygująca problemy z kompilacją oscama z obsługą czytników PCSC

10297 ogólna poprawka zw. z skryptem config.sh i użyciem właściwych mechanizmów

10298 aktualizacja dokumentacji związana z poprawkami korygującymi problemy z kompilacją oscama z obsługą czytników PCSC

10299-10302 poprawki korygujące problemy z kompilacją oscama z obsługą czytników PCSC + aktualizacja dokumentacji, zgodne ze sztuką

10303-10308 poprawki gbox

10309-10310 poprawki zwiększające ilość informacji wyświetlanych podczas kompilacji

10311 poprawka korygująca problemy z kompilacją oscama z obsługą czytników PCSC dla OS X

10312-10313 poprawki gbox

10314-10325 optymalizacje kodu

10326-10327 poprawki dot. kompilacji oscama

10328 poprawka dvbapi

10329 kosmetyczna poprawka webif

10330 eksperymentalna poprawka dvbapi

10331-10340 sprzątanie/optymalizacja kodu camd35, wydzielenie kodu cache-ex do osobnych plików

10341 poprawka kodu logowania w związku z błędem logowania "anticascading" w anticasc log

10342 poprawka dot. kompilacji oscama

10343 poprawka kodu logowania w związku z błędem logowania "anticascading" w anticasc log

10344 sprzątanie kodu

10345 sprzątanie/optymalizacja kodu cccam, wydzielenie kodu cache-ex do osobnych plików

10346 poprawka kodu logowania w związku z błędem logowania "anticascading" w anticasc log

10347-10349 poprawki dot. kompilacji oscama / narzędzi developerskich

10350 poprawka usuwająca potencjalny crash przy zmianach ustawień czytników

10351 rozszerzenie obsługi kart

10352 poprawka gbox: gbox od teraz respektuje ustawienia parametr reshare, jeśli korzysta z proxy cccama

10353 poprawka kodu czasowego

10354 poprawka usuwająca potencjalny crash (zazwyczaj występujący!) w wypadku używania obsługi czytnika w trybie smarteader

10355 sprzątanie/optymalizacja kodu

10356 rozszerzenie możliwości obsługi EMM (zapisywanie, statystyki)

10357 poprawka kodu obsługi czytników wewnętrznych (sci) / procedury ich restartu

10358 zmiany w protokole camd35

10359 kosmetyczna poprawka webif

10360 dodanie obsługi dvbapi (za pośrednictwem wtyczek) w oscama pod windows/cygwin

10361 kosmetyczna poprawka

10362 poprawka kodu obsługującego log / usunięcie zbędnego warunku

10363 kontynuacja poprawki z 10353

10364 czyszczenie kodu: poprawka obsługi cccam, usuwająca potencjalny crash

10365 czyszczenie kodu: poprawka obsługi ecm, usuwająca potencjalny crash

10366 czyszczenie kodu: poprawka kodu sieciowego, usuwająca potencjalny crash

10367 rozszerzenie możliwości protokołu gbox: dodanie możliwości kontroli proxy na cccam

10368 poprawka kodu obsługi czytników wewnętrznych dla dm8000

10369-10370 poprawki kodu obsługi czytników po protokole smartreader

10371 wyłączenie procedury sprawdzania bitu parzystości/nieparzystości dla zapytań do constant-cw

10372-10373 usunięcie ostrzeżenia kompilatora w niektórych egzotycznych sytuacjach

10374-10375 reorganizacja kodu

10376-10377 poprawka obsługi systemu Videoguard, rozwiązuje problemy z niektórymi kartami, ale niekiedy powoduje błędne odczyty ważności tierów

10378 wyłączenie obsługi zewnętrznych skryptów w gbox, jeśli ktoś tego potrzebuje, musi odkomentować: #define GBOX_ENABLE_UNSAFE_OSD 1

10379 inne podejście do usunięcia ostrzeżenia kompilatora w niektórych egzotycznych sytuacjach

10380 poprawka mająca na celu prawidłową obsługę SID po cccam

10381 czyszczenie kodu: poprawka kodu cccam, usuwająca potencjalny crash

10382-10384 usunięcie wycieków pamięci

10385-10386 optymalizacja kodu

10387 sprzątanie/reorganizacja kodu: przeniesienie kodu gbox z niewłaściwych miejsc w pliki zw. z gbox

10388 poprawka obsługi funkcji monitor

10389 rozszerzenie możliwości dvbapi w trybie "sieciowym", związana z tym aktualizacja dokumentacji

10390 w wypadku rozłączenia się klienta camd35 zamiast błędnego komunikatu o złym rozmiarze pakietu jest komunikat o utracie połączenia.

10391-10398 optymalizacja kodu

10399 skrócenie czasu inicjalizacji wewnętrznych czytników w Vu+

10400 optymalizacja kodu

10401-10402 usunięcie dwóch wycieków pamięci i wprowadzenie (w 10402) jednego nowego

10403-10404 wprowadzenie zestawu patchy poprawiających i zwiększających funkcjonalność webif (2z3 były testowane wcześniej u nas)

10405 wycofanie eksperymentalnej zmiany dotyczącej camd35

10406 usunięcie wycieku pamięci wprowadzonego w 10402

10407 usunięcie mało prawdopodobnego, ale nie niemożliwego wycieku pamięci

10408 czyszczenie kodu: poprawka kodu obsługi kont, usuwająca potencjalny crash

10409 poprawka przywracająca działanie kolorowania oraz "found only" i "hide" w LiveLog

10410-10412 poprawki skryptu generującego webif podczas kompilacji

10413 usunięcie wycieku pamięci

10414 optymalizacja kodu: m.in. usunięcie nie używanej funkcji

10415-10416 poprawki dot. kompilacji oscama, użycia bibliotek

10417 optymalizacja kodu

10418 poprawka zwalniania hashtable dla cache/cacheex

10419 usunięcie wycieku pamięci

10420 zmiana sposobu obsługi EMM

10421 usunięcie atrybutów wykonywalności z plików z kodem źródłowym

10422 poprawka kodu czytników, usunięcie wycieku pamięci zw. z videoguard2

10423 dodanie kodu wymaganego pracy valgrind

10424 usunięcie wycieku pamięci zw. z protokołem ghttp

10425 poprawka dotycząca logu/logowania dla systemów cryptoworks/viaccess

10426 poprawka powodująca dynamiczne alokowanie FTAB

10427 poprawka newcamd

10428 poprawka dla cryptoworks/viaccess powodująca dynamiczne alokowanie buforów dla funkcji EMM reassembly

10429 poprawka dla camd/camd35 powodująca alokowanie aes_keys tylko dla konkretnego użytkownika przy połączeniu

10430 usunięcie wycieku pamięci zw. z czytnikami, dane 'description' i 'readnano' nie były zwalniane

10431 rozwinięcie poprawki 10422, ten wyciek pamięci został całkowicie załatany

10432 dodanie nowych linii na końcu plików w związku z ostrzeżeniami generowanymi przez niektóre kompilatory

10433 poprawka kodu generującego webif wkompilowany w binarkę

10434 dodanie -std=c99 do flag kompilatora

10435 poprawka kodu zwalniającego pamięć dla funkcji  ecm_whitelist oraz ecm_header_whitelist

10436 optymalizacja kodu

10437 poprawka umożliwiająca prawidłową kompilacje w 32bitowych środowiskach

10438 usunięcie(?) błędu wprowadzonego w 10420 zw. z dvbapi

10439 lepsza wersja poprawki 10437

10440 poprawka mająca na celu prawidłową kompilację z flagą -std=c99

10441 wycofanie dodania -std=c99 do flag kompilatora ze względu efekty uboczne, które przy tej okazji powstają w niektórych środowiskach

10442 poprawka usuwająca błąd polegający na nie ładowaniu emmcache gdy podano katalog dla emm przy pomocy parametru: emmlogdir

10443 viaccess odczytuje teraz tylko aktywne uprawnienia, jeśli ktoś chce odczytu wszystkich, musi dodać read_old_classes = 1 w sekcji czytnika

10444 poprawka optymalizująca kod odpowiedzialny za dynamiczne alokowanie FTAB

10445 poprawka umożliwiająca prawidłową automatyczną detekcję bliblotek usb dla FreeBSD

10446 poprawka obsługi EMM w systemie bulcrypt

10447 poprawka popsutej (w związku ze zmianą 10426) obsługi "mgclient"

10448 poprawka dvbapi

10449-10450 poprawki związane z FTAB

10451 poprawka dla cs357x/camd35_udp

10452 poprawka związana z FTAB

10885-10886 optymalizacja dvbapi

10887 poprawka/przebudowa/optymalizacja obsługi EMM dla systemu Viaccess

10888-10889 optymalizacja dvbapi

10890-10891 poprawki/przebudowa/optymalizacja webif

10895 aktualizacja dokumentacji

10896 poprawka webif, naprawiająca nie działający reset statystyk czytnika (błąd wprowadzony w 10781)

10896-10900 rozszerzenie obsługi dvbapi o urządzenia wetek, poprawki kodu dvbapi

10901-10902 poprawka obsługi EMM po potokole newcamd

10903 poprawka błędu (wprowadzonego w 10797) w cccam, powodującego nie dodawanie lokalnego czytnika w wypadku konfiguracji z czytnikami zdalnymi i lokalnymi

10904-10906 poprawki związane z obsługą "samygo" / kompilacji oscama dla niektórych modeli TV firmy Samsung

10907-10908 aktualizacje dokumentacji

10928 optymalizacja sposobu obsługi kart irdeto

10929 poprawka błędu webif dotyczącego połączeń CSP

10930 poprawka obsługi ecm

10931-10932 usunięcie ostrzeżenia kompilatora

10933 aktualizacja dokumentacji, dodanie informacji o nowo wprowadzonym parametrze max_connections

10934 optymalizacja kodu funkcji fake cw

10935 rozbudowa statystyk dla funkcji fake cw

10936 usunięcie ostrzeżenia kompilatora

10937 próba usunięcia (nieistniejącego) wycieku pamięci

10938 wycofanie zmiany z 10937

10939 poprawka zwiększająca skuteczność mechanizmu CWCycle

10940 dodana obsługa kart Get Norway (0941) w systemie VideoGuard

10941 poprawka dla cacheex dynwaittime

10942 optymalizacja webif

10943 poprawka dla CAMD35, od teraz serwer nie narzuca klientowi ustawień blokowania EMM

10944-10947 seria poprawek związanych z funkcją "delayer" w dvbapi

10948 poprawka zwiększająca zgodność z serwerami na "oryginalnym" cccam

10949 poprawka funkcji "delayer" uaktywnianej w oscam.dvbapi, deklaracja D:parametry powodowała zawieszenie dekodowania obrazu.

10950-10953 seria poprawek związanych z cccam i funkcją ratelimit'era.

10954-10957 seria poprawek dotyczących dvbapi

10958 aktualizacja dokumentacji

Link to comment
Share on other sites

OSCam r11204-1 multipatch_v6.2.6e

 

UWAGI: Kompilacja zawiera patche: statuslabel_v3.12 (własny patch, zmodyfikowany pod zmianę w 10538), defaultstweak_v1.56 (własny patch pod wersje 10634+, modyfikujący wartości domyślne istotnych dla Graterlia OS parametrów), patch cccam-ignoregoodbad (bazujący na zmianie 10633) oraz patch no_ccache, umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji channelchache oraz patch maxservices, zwiększający liczbę możliwych do dodania w ramach serwisu sidów (z poprawką uwzględniającą obecny limit sid po protokole cccam).

 

W związku z tym, iż sporo użytkowników używa nie zaktualizowane wersje oscam oraz "oryginalnego" cccam, z poważnymi błędami w obsłudze kanałów które mają być (lub nie być) obsługiwane, nasze kompilacje najpierw posiadały aktywną zmianę 10634, zaś aktualnie kompilowane są z patchem cccam-ignoregoodbad dostosowanym do aktualnego kodu, będącym funkcjonalnie odpowiednikiem zmiany 10633). Patch wprowadza w czytniku cccam, w sekcji parametrów dotyczących tylko tego protokołu pole Ignore good/bad, które domyślnie ma wartość 1, co oznacza że oscam "ma w nosie" listę obsługiwanych i nie obsługiwanych kanałów. Jeśli użytkownik wie, że oscam/cccam po drugiej stronie działa w sposób prawidłowy, to powinien tą opcję wyłączyć.

 

Ta wersja w części przypadków może eliminować problem z nagrywaniem plików TS o zerowej długości, gdy użytkownik używa własnej karty i ma cały czas włączone łapanie uprawnień. Do całkowitego usunięcia tego problemu jest konieczna aktualizacja oprogramowania do stanu z 08 grudnia 2015. Ponadto wyeliminowany został problem z "szatkowaniem" nagrań z powodu nie respektowania wpisów w oscam.dvbapi od momentu rozpoczęcia nagrywania.

oscam-r11204-1.doc.zip

oscam-r11204-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-allond.zip

oscam-r11204-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-libusbd.zip

oscam-r11204-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11204-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11204-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11204-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11204-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

OSCam r11232-1 multipatch_v6.2.6e

 

UWAGI: Kompilacja zawiera patche: statuslabel_v3.12 (własny patch, zmodyfikowany pod zmianę w 10538), defaultstweak_v1.56 (własny patch pod wersje 10634+, modyfikujący wartości domyślne istotnych dla Graterlia OS parametrów), patch cccam-ignoregoodbad (bazujący na zmianie 10633) oraz patch no_ccache, umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji channelchache oraz patch maxservices, zwiększający liczbę możliwych do dodania w ramach serwisu sidów (z poprawką uwzględniającą obecny limit sid po protokole cccam).

 

W związku z tym, iż sporo użytkowników używa nie zaktualizowane wersje oscam oraz "oryginalnego" cccam, z poważnymi błędami w obsłudze kanałów które mają być (lub nie być) obsługiwane, nasze kompilacje najpierw posiadały aktywną zmianę 10634, zaś aktualnie kompilowane są z patchem cccam-ignoregoodbad dostosowanym do aktualnego kodu, będącym funkcjonalnie odpowiednikiem zmiany 10633). Patch wprowadza w czytniku cccam, w sekcji parametrów dotyczących tylko tego protokołu pole Ignore good/bad, które domyślnie ma wartość 1, co oznacza że oscam "ma w nosie" listę obsługiwanych i nie obsługiwanych kanałów. Jeśli użytkownik wie, że oscam/cccam po drugiej stronie działa w sposób prawidłowy, to powinien tą opcję wyłączyć.

 

Ta wersja w części przypadków może eliminować problem z nagrywaniem plików TS o zerowej długości, gdy użytkownik używa własnej karty i ma cały czas włączone łapanie uprawnień. Do całkowitego usunięcia tego problemu jest konieczna aktualizacja oprogramowania do stanu z 08 grudnia 2015. Ponadto wyeliminowany został problem z "szatkowaniem" nagrań z powodu nie respektowania wpisów w oscam.dvbapi od momentu rozpoczęcia nagrywania.

oscam-r11232-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-allond.zip

oscam-r11232-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-libusbd.zip

oscam-r11232-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11232-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11232-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11232-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11232-1-sh4-multipatch_v6.2.6e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

OSCam r11245-1 multipatch_v6.2.7e

 

UWAGI: Kompilacja zawiera patche: statuslabel_v3.12 (własny patch, zmodyfikowany pod zmianę w 10538), defaultstweak_v1.57 (własny patch pod wersje 10634+, modyfikujący wartości domyślne istotnych dla Graterlia OS parametrów), patch cccam-ignoregoodbad (bazujący na zmianie 10633) oraz patch no_ccache, umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji channelchache oraz patch maxservices, zwiększający liczbę możliwych do dodania w ramach serwisu sidów (z poprawką uwzględniającą obecny limit sid po protokole cccam).

 

W związku z tym, iż sporo użytkowników używa nie zaktualizowane wersje oscam oraz "oryginalnego" cccam, z poważnymi błędami w obsłudze kanałów które mają być (lub nie być) obsługiwane, nasze kompilacje najpierw posiadały aktywną zmianę 10634, zaś aktualnie kompilowane są z patchem cccam-ignoregoodbad dostosowanym do aktualnego kodu, będącym funkcjonalnie odpowiednikiem zmiany 10633). Patch wprowadza w czytniku cccam, w sekcji parametrów dotyczących tylko tego protokołu pole Ignore good/bad, które domyślnie ma wartość 1, co oznacza że oscam "ma w nosie" listę obsługiwanych i nie obsługiwanych kanałów. Jeśli użytkownik wie, że oscam/cccam po drugiej stronie działa w sposób prawidłowy, to powinien tą opcję wyłączyć.

 

Ta wersja w części przypadków może eliminować problem z nagrywaniem plików TS o zerowej długości, gdy użytkownik używa własnej karty i ma cały czas włączone łapanie uprawnień. Do całkowitego usunięcia tego problemu jest konieczna aktualizacja oprogramowania do stanu z 08 grudnia 2015. Ponadto wyeliminowany został problem z "szatkowaniem" nagrań z powodu nie respektowania wpisów w oscam.dvbapi od momentu rozpoczęcia nagrywania.


Scalono wiadomość: [time]1489424028[/time]

OSCam r11272-1 multipatch_v6.2.8e

 

UWAGI: Kompilacja zawiera patche: statuslabel_v3.12 (własny patch, zmodyfikowany pod zmianę w 10538), defaultstweak_v1.57 (własny patch pod wersje 10634+, modyfikujący wartości domyślne istotnych dla Graterlia OS parametrów), patch cccam-ignoregoodbad (bazujący na zmianie 10633) patch disable_enable_ccache-v4, umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji channelchache, patch maxservices, zwiększający liczbę możliwych do dodania w ramach serwisu sidów (z poprawką uwzględniającą obecny limit sid po protokole cccam) a także patch ecmtimeoutlimit, dodający do czytników możliwość ich resetu po określonej przez użytkownika liczbie timeoutów.

 

W związku z tym, iż sporo użytkowników używa nie zaktualizowane wersje oscam oraz "oryginalnego" cccam, z poważnymi błędami w obsłudze kanałów które mają być (lub nie być) obsługiwane, nasze kompilacje najpierw posiadały aktywną zmianę 10634, zaś aktualnie kompilowane są z patchem cccam-ignoregoodbad dostosowanym do aktualnego kodu, będącym funkcjonalnie odpowiednikiem zmiany 10633). Patch wprowadza w czytniku cccam, w sekcji parametrów dotyczących tylko tego protokołu pole Ignore good/bad. Brak zaznaczenia, to standardowa praca CCCAM (wartość domyślna), zaznaczenie oznacza że OSCam "ma w nosie" listę obsługiwanych i nie obsługiwanych kanałów przekazywanych przez CCCAM. Jeśli użytkownik wie, że OSCam/CCCAM po drugiej stronie działa w sposób nieprawidłowy, to powinien tą opcję włączyć.

 

Ta wersja w części przypadków może eliminować problem z nagrywaniem plików TS o zerowej długości, gdy użytkownik używa własnej karty i ma cały czas włączone łapanie uprawnień. Do całkowitego usunięcia tego problemu jest konieczna aktualizacja oprogramowania do stanu z co najmniej 08 grudnia 2015. Ponadto wyeliminowany został problem z "szatkowaniem" nagrań z powodu nie respektowania wpisów w oscam.dvbapi od momentu rozpoczęcia nagrywania.

oscam-r11245-1.doc.zip

oscam-r11245-1-sh4-multipatch_v6.2.7e-allond.zip

oscam-r11245-1-sh4-multipatch_v6.2.7e-libusbd.zip

oscam-r11245-1-sh4-multipatch_v6.2.7e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11245-1-sh4-multipatch_v6.2.7e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11245-1-sh4-multipatch_v6.2.7e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11245-1-sh4-multipatch_v6.2.7e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11245-1-sh4-multipatch_v6.2.7e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11272-1.doc.zip

oscam-r11272-1-sh4-multipatch_v6.2.8e-allond.zip

oscam-r11272-1-sh4-multipatch_v6.2.8e-libusbd.zip

oscam-r11272-1-sh4-multipatch_v6.2.8e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11272-1-sh4-multipatch_v6.2.8e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11272-1-sh4-multipatch_v6.2.8e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11272-1-sh4-multipatch_v6.2.8e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11272-1-sh4-multipatch_v6.2.8e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

OSCam r11350-1 multipatch_v6.2.10e

 

UWAGI: Kompilacja zawiera patche: statuslabel_v3.12 (własny patch, zmodyfikowany pod zmianę w 10538), defaultstweak_v1.57 (własny patch pod wersje 10634+, modyfikujący wartości domyślne istotnych dla Graterlia OS parametrów), patch cccam-ignoregoodbad (bazujący na zmianie 10633) patch disable_enable_ccache-v4, umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji channelchache, patch maxservices, zwiększający liczbę możliwych do dodania w ramach serwisu sidów (z poprawką uwzględniającą obecny limit sid po protokole cccam) a także patch ecmtimeoutlimit, dodający do czytników możliwość ich resetu po określonej przez użytkownika liczbie timeoutów.

 

W związku z tym, iż sporo użytkowników używa nie zaktualizowane wersje oscam oraz "oryginalnego" cccam, z poważnymi błędami w obsłudze kanałów które mają być (lub nie być) obsługiwane, nasze kompilacje najpierw posiadały aktywną zmianę 10634, zaś aktualnie kompilowane są z patchem cccam-ignoregoodbad dostosowanym do aktualnego kodu, będącym funkcjonalnie odpowiednikiem zmiany 10633). Patch wprowadza w czytniku cccam, w sekcji parametrów dotyczących tylko tego protokołu pole Ignore good/bad. Brak zaznaczenia, to standardowa praca CCCAM (wartość domyślna), zaznaczenie oznacza że OSCam "ma w nosie" listę obsługiwanych i nie obsługiwanych kanałów przekazywanych przez CCCAM. Jeśli użytkownik wie, że OSCam/CCCAM po drugiej stronie działa w sposób nieprawidłowy, to powinien tą opcję włączyć.

 

Ta wersja w części przypadków może eliminować problem z nagrywaniem plików TS o zerowej długości, gdy użytkownik używa własnej karty i ma cały czas włączone łapanie uprawnień. Do całkowitego usunięcia tego problemu jest konieczna aktualizacja oprogramowania do stanu z co najmniej 08 grudnia 2015. Ponadto wyeliminowany został problem z "szatkowaniem" nagrań z powodu nie respektowania wpisów w oscam.dvbapi od momentu rozpoczęcia nagrywania.

oscam-r11350-1.doc.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-libusbd.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-allon.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-libusbd.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-libusbd.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11350-1-mipselvu-multipatch_v6.2.10e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11350-1-sh4-multipatch_v6.2.10e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11350-1-sh4-multipatch_v6.2.10e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11350-1-sh4-multipatch_v6.2.10e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

OSCam r11377-1 multipatch_v6.2.12e

 

UWAGI: Kompilacja zawiera patche: statuslabel_v3.12 (własny patch, zmodyfikowany pod zmianę w 10538), defaultstweak_v1.57 (własny patch pod wersje 10634+, modyfikujący wartości domyślne istotnych dla Graterlia OS parametrów), patch cccam-ignoregoodbad (bazujący na zmianie 10633) patch disable_enable_ccache-v4, umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji channelchache, patch maxservices, zwiększający liczbę możliwych do dodania w ramach serwisu sidów (z poprawką uwzględniającą obecny limit sid po protokole cccam) a także patch ecmtimeoutlimit, dodający do czytników możliwość ich resetu po określonej przez użytkownika liczbie timeoutów.

 

W związku z tym, iż sporo użytkowników używa nie zaktualizowane wersje oscam oraz "oryginalnego" cccam, z poważnymi błędami w obsłudze kanałów które mają być (lub nie być) obsługiwane, nasze kompilacje najpierw posiadały aktywną zmianę 10634, zaś aktualnie kompilowane są z patchem cccam-ignoregoodbad dostosowanym do aktualnego kodu, będącym funkcjonalnie odpowiednikiem zmiany 10633). Patch wprowadza w czytniku cccam, w sekcji parametrów dotyczących tylko tego protokołu pole Ignore good/bad. Brak zaznaczenia, to standardowa praca CCCAM (wartość domyślna), zaznaczenie oznacza że OSCam "ma w nosie" listę obsługiwanych i nie obsługiwanych kanałów przekazywanych przez CCCAM. Jeśli użytkownik wie, że OSCam/CCCAM po drugiej stronie działa w sposób nieprawidłowy, to powinien tą opcję włączyć.

 

Ta wersja w części przypadków może eliminować problem z nagrywaniem plików TS o zerowej długości, gdy użytkownik używa własnej karty i ma cały czas włączone łapanie uprawnień. Do całkowitego usunięcia tego problemu jest konieczna aktualizacja oprogramowania do stanu z co najmniej 08 grudnia 2015. Ponadto wyeliminowany został problem z "szatkowaniem" nagrań z powodu nie respektowania wpisów w oscam.dvbapi od momentu rozpoczęcia nagrywania.

oscam-r11377-1.doc.zip

oscam-r11377-1-sh4-multipatch_v6.2.12e-allond.zip

oscam-r11377-1-sh4-multipatch_v6.2.12e-libusbd.zip

oscam-r11377-1-sh4-multipatch_v6.2.12e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11377-1-sh4-multipatch_v6.2.12e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11377-1-sh4-multipatch_v6.2.12e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11377-1-sh4-multipatch_v6.2.12e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11377-1-sh4-multipatch_v6.2.12e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11377-1-mipselvu-multipatch_v6.2.12e-allond.zip

oscam-r11377-1-mipselvu-multipatch_v6.2.12e-libusbd.zip

oscam-r11377-1-mipselvu-multipatch_v6.2.12e-libusbd-nodebug.zip

oscam-r11377-1-mipselvu-multipatch_v6.2.12e-libusbd-nodebug-nowebif.zip

oscam-r11377-1-mipselvu-multipatch_v6.2.12e-nolibusb-phoenix.zip

oscam-r11377-1-mipselvu-multipatch_v6.2.12e-nolibusb-phoenix-nodebug.zip

oscam-r11377-1-mipselvu-multipatch_v6.2.12e-nolibusb-phoenix-nodebug-nowebif.zip

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...