Jump to content

Patche stosowane w kompilacjach oscama dla Graterlia OS


Recommended Posts

Informacja dotycząca zamieszczonych niżej patchy.

 

[*]Patchlevel podany jest w opisie patcha,

[*]Ze względu na to, że nie mam możliwości organizacyjnych, by przy każdej najmniejszej zmianie korygować położenie zmian w stosunku do źródeł, to wszystkie patche mają pełne prawo komunikować "ostrzeżenia" o offsecie, oraz wymagać przy wywołaniu polecenia patch podania parametru -F tucałkiemsporawartość (do dobrania eksperymentalnie),

[*]Jeśli jednak jakiś patch "naprawdę" nie działa, to proszę o kontakt za pośrednictwem prywatnej wiadomości.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

 • zastosowanie: dodanie w czytnikach funkcji ecmtimeoutlimit, resetującej czytnik po przekroczeniu określonej przez użytkownika ilości timeoutów (TOUT).
 • minimalna wersja OSCAMa z jaką patch był testowany: 11272+*
 • patchlevel: 0
 • autor: AbrahaM

 

* Patch powinien bez problemów działać także z nowszymi wersjami. W wypadku nie działania proszę o informacje.

ecmtimeoutlimit.patch

Link to comment
Share on other sites

 • zastosowanie: dodanie funkcji writechannelcache w sekcji DVBAPI, określającej czy OSCAM ma zapisywać "cache" z informacją o używanych kombinacjach CAID:PROVID do dekodowania kanałów czy też nie. Zalecane ustawienia: wyłączone dla ściśle zdefiniowanego (dla poszczególnych kanałów) dvbapi, dla konfiguracji ze zmiennymi warunkami technicznymi, włączone. Domyślne ustawienie: wyłączone, jeśli ktoś chce by domyślnie było włączone to powinien zmienić wartość domyślną parametru "writechannelcache".
 • minimalna wersja OSCAMa z jaką patch był testowany: 11039*
 • patchlevel: 0
 • uwagi: do czasu wypuszczenia zaktualizowanej wersji proszę go nakładać koniecznie jako pierwszy patch
 • autorzy: thesniffer, khimitiki, AbrahaM

 

* Patch działa dla aktualnej wersji. W wypadku nie działania proszę o informacje.

y-disable_enable_ccache-v4.patch

Link to comment
Share on other sites

 • zastosowanie: dodanie funkcji Ignore Good/Bad dla czytników CCCAM. Brak zaznaczenia, to standardowa praca CCCAM (wartość domyślna), zaznaczenie oznacza że OSCam "ma w nosie" listę obsługiwanych i nie obsługiwanych kanałów przekazywanych przez CCCAM. Jeśli użytkownik wie, że OSCam/CCCAM po drugiej stronie działa w sposób nieprawidłowy, to powinien tą opcję włączyć. Kompilacje użyte w GOS mają przeciwną wartość domyślną (funkcję aktywną) do wersji 11272.
 • minimalna wersja OSCAMa z jaką patch był testowany: 10634+*
 • patchlevel: 2
 • autorzy: AbrahaM

 

* Patch powinien bez problemów działać także z nowszymi wersjami. W wypadku nie działania proszę o informacje.

cccam-ignoregoodbad_v1.0.patch

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

 • zastosowanie: patch wprowadza zmianę, polegającą zablokowaniu możliwości usunięcia nazwy OSCam ze strony głównej OSCama i tytułu zakładki, nadal jest możliwe dodanie własnego "dopisku", który pojawi się po słowie OSCam.
 • minimalna wersja OSCAMa z jaką patch był testowany: 11304+* ;)
 • patchlevel: 0
 • autorzy: AbrahaM

 

* Patch powinien bez problemów działać także z nowszymi wersjami. W wypadku nie działania proszę o informacje.

statuslabel_v3.14-11304plus.patch

Link to comment
Share on other sites

zestaw patchy defaultstweak:

defaultstweak_v1.58-ecmfmt zmienia format logu z standardowego na bardziej czytelny,

defaultstweak_v1.58-pmtmode ustawia domyśny tryb PMT na 6, zalecany dla oPLI/GOS,

defaultstweak_v1.58-write_bak_file ustawia domyślnie nadpisywanie plików .bak

defaultstweak_v1.58-load_and_mem_info ustawia domyślnie aktywne info o ilości pamięci i obciążeniu systemu/cpu.

 

* Patche powinny bez problemów działać także z nowszymi wersjami. W wypadku nie działania proszę o informacje.

defaultstweak_v1.58-pmtmode6.patch

defaultstweak_v1.58-load_and_mem_info.patch

defaultstweak_v1.58-ecmfmt.patch

defaultstweak_v1.58-write_bak_file.patch

Link to comment
Share on other sites

 • zastosowanie: patch wprowadza dwukrotne zwiększenie rozmiaru okienka z "wykresem" (widocznym po najechaniu myszą nad wartość w kolumnie LB Value/Reader) czasu odpowiedzi na ECMy.
 • minimalna wersja OSCAMa z jaką patch był testowany: autor nie pamięta* ;)
 • uwagi: patch może zwiększać opóźnienie w obsłudze ECM przy dużym ruchu
 • patchlevel: 0
 • autorzy: AbrahaM

 

* Patch powinien bez problemów działać także z nowszymi wersjami. W wypadku nie działania proszę o informacje.

bigcharts_v1.4.patch

Link to comment
Share on other sites

 • zastosowanie: patch wprowadza (błędnie usuniętą) możliwość ustawienia parametru preferlocalcards gdy nie skompilowano obsługi czytników. Uwaga: patch jest potrzebny wyłącznie dla bardzo zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą co robią i potrafią właściwie korzystać z preferlocalcards, localcards i pozostałych elementów loadbalancingu. Dla zwykłego użytkownika jest on całkowicie nieprzydatny.
 • minimalna wersja OSCam'a z jaką patch był testowany: 11272+*
 • maksymalna OSCam'a z jaką patch współpracuje: 11331, od 11332 patch w wersji 2.0 został wprowadzony w kod.
 • patchlevel: 0
 • autorzy: AbrahaM dla wersji 1.0, pr2 dla wersji 2.0

 

* Patch powinien bez problemów działać także z nowszymi wersjami. W wypadku nie działania proszę o informacje.

preferlocalcardsfix.patch

preferlocalcardsfix_v2.patch

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

zastosowanie: patch koryguje format daty, z rok/miesiąc/dzień na rok-miesiąc-dzień, gdyż format z zastosowaniem znaku / zasadniczo utrudnia(ł) użycie np. grepa do kontroli pracy oscama.

minimalna wersja OSCAMa z jaką patch był testowany: 11272+*

patchlevel: 0

autorzy: AbrahaM

 

* Patch powinien bez problemów działać także z nowszymi wersjami. W wypadku nie działania proszę o informacje.

dateseperatorfix.patch

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...